Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 76 - 86 2019-05-22

HEMŞİRELİK İMAJINA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ

Dilara Keklik [1] , Senay Cetinkaya [2]


İmaj, bir kişi, kurum, marka, obje ya da düşüncenin zihinlerde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir ve izlenimlerdir. Profesyonel kimlik kavramı ise hemşirenin hasta ile etkileşimlerine, eylemlerine ve hemşirenin düşünme şekline rehberlik eden, hemşire tarafından sahip olunan değerler ve inançlar olarak da tanımlanmaktadır. Profesyonelliğin en önemli ölçütü işini en iyi şekilde yapabilmektir. Hemşirenin profesyonel nitelikleri hemşire imajına katkı veren niteliklerdir. Literatürde hemşirelik imajı ile ilgili yaşanan sorunların ve hemşire yetersizliğinin temel nedeninin hemşirelerin profesyonel kimlikleri ile doğrudan ilişkili olduğu belirtilmektedir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği günümüzde profesyonel bir statü kazanmıştır. 

İmaj, Hemşirelik, Profesyonel Kimlik
  • 1. Korkmaz F, Görgülü S. Hemşirelerin, meslek ölçütleri bağlamında hemşireliğe ilişkin görüşleri. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2010; 1-17.2. Özgür G, Gümüş AB, Gürdağ Ş. Hastanede çalışan hemşirelerde ruhsal belirtilerin incelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24:296-305.3. Öner Altınok H, Üstün B. Profesyonellik: Kavram analizi. Deuhyo Ed, 2014; 7(2):151-155.4. Gökçora İH. Profesyonelliğe saygı. Üniversite ve Toplum, 2005; 5(3):1-4.5. Yıldırım A. Meslekleşme süreci ve hemşirelik. Hemşirelik Forumu, 2001; 4(1):23-25.6. Batlaş A. Başarı için pasaport: profesyonel davranış. Kaynak Dergisi, 2003; 14:9-12.7. Gökçora İH. Toplumsal yaşamımızda ve Türk bilim dünyasında “Profesyonel ve Profesyonellik” kavramlarına değin. Bilgi Dünyası, 2005; 6(2): 237-250.8. Philips S, Lawin R. Help needed now-from Professional nursing associations. Journal of Professional Nursing, 2004; 4(1): 279-280.9. Kacaroğlu Vicdan A. Hemşirelikte Profesyonellik. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2010; 261-264.10. Flexner A. Is social work a profession? Version of record. Research on Social Work Practice, 2001; 11(2):152-165.11. Atalay M, Tel H. Gelecek yüzyılda hemşirelikte lisans eğitiminin vizyonu. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1999; 3(2): 47-54.12. Miller BK, Adams D, Beck L. A behavioral inventory for professionalism. Journal of Professional Nursing 1993;9(2):290-295.13. Erdoğan S. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, uygulama ve kritik. İçinde: Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N. Edt. Araştırmaya Giriş ve Araştırma Süreci, İstanbul: Nobel Kitabevi;2014:3-27.14. Douglas MK. Standarts of Practice for Culturally Competent Nursing Care. Journal of Transcultural Nursing 2011;22(4):317-333.15. Fagermoen S. Professional Identity: Values Embedded in Meaningful Nursing Practice. Journal of Advanced Nursing, 1997; 25(3): 434-41.16. Sabancıoğulları S, Doğan S. Profesyonel kimlik gelişimi ve hemşirelik. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012; 15(4): 275-282.17. Hwang JL, Lou F, Han SS, et al. Professionalism: the majör factor influencing job satisfaction among Korean and Chinese nurses. International Journal of Nursing Studies, 2009; 56(3): 313-318.18. Çelik S, Hisar F. The influence of the professionalism behaviour of nurses working in health instituations on job satisfaction. International Journal of Nursing Practice, 2012; 18(2): 180-187.19. Göriş S, Kılıç Z, Ceyhan Ö, Şentürk A. Hemşirelerin profesyonel değerleri ve etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2014; 5(3): 133-142.20. Ha EH. How clinical nurses in South Korea perceive the status of the nursing profession: A Q‐methodological approach. International Journal of Nursing Practice, 2017; 23(2): 1-8.21. Summers S, Summers HJ. Nurses and Nursing: The person and the Profession (e book). In: Luanaigh PO. Eds. Understanding Nursing and Nurses, New York: Saunders Co; 2017: 1-3.22. Emiroğlu N. Sağlık personelinin ve toplumun hemşirelik imajı. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2000; 1:9-18.23. Arthur D and Thorne S. Professional Self-Concept of Nurses: A Comparative Study of Four Strata of Nursing Students in a Canadian University. Nurse Education Today, 1998; 18(5): 380-388.24. Karadağ G, Sertbaş G, Güner İC, Taşdemir HS, Özdemir N. Hemşirelerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri İle Bunları Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi, 2002; 5(6): 8- 15.25. Öhlen J and Segesten K. The Professional Identity of The Nurse: Concept Analysis and Development. Journal of Advanced Nursing, 1998; 28(4): 720-727.26. Hoeve Y, Jansen G. The nursing profession: public image, self‐concept and professional identity. A discussion paper. Journal of Advanced Nursing 2013; 70(2): 295-309.27. Emeghebo L. The image of nursing as perceived by nurses. Nurse Education Today 2012; 32(6):49-53.28. Glerean N, Hupli M, Talman K, Haavisto E. Perception of nursing profession - focus group interview among applicants to nursing education. Scand J Caring Sci. 2019, doi: 10.1111/scs.1263529. The honor of Society of Nursing Erişim:http://www.nursingsociety.org/connect-engage/meetings-events/creating-healthy-work-environments/ Erişim tarihi: 10.02.2019.30. Özata M, Aslan Ş. Hastanede çalışan hemşirelerin mesleki imaj algılamalarının araştırılması. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2010; 1(4): 9-15.31. Özmen D, Çetinkaya A. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin mesleki algılamalarına yönelik nitel bir çalışma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2016; 18(1): 40-52.32. Kılıçarslan Törüner E, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. 3. Baskı, Ankara: Gökçe Ofset, 2012: 185-207.33. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. 8. Baskı, Ankara: Sistem Ofset Basımevi, 2008:17-71.34. Rassin M. Nurses’ Professional and personal values. Nurs Ethics 2008;15:614-630.35. Sellman D. Professional values and nursing. Med Health Care Philos 2011; 14:203-208
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0289-1460
Yazar: Dilara Keklik
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9578-5610
Yazar: Senay Cetinkaya (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Mayıs 2019

Bibtex @derleme { sauhsd552919, journal = {Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi}, issn = {2687-6078}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {76 - 86}, doi = {}, title = {HEMŞİRELİK İMAJINA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Keklik, Dilara and Cetinkaya, Senay} }
APA Keklik, D , Cetinkaya, S . (2019). HEMŞİRELİK İMAJINA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi , 2 (1) , 76-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sauhsd/issue/45374/552919
MLA Keklik, D , Cetinkaya, S . "HEMŞİRELİK İMAJINA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 2 (2019 ): 76-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sauhsd/issue/45374/552919>
Chicago Keklik, D , Cetinkaya, S . "HEMŞİRELİK İMAJINA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 2 (2019 ): 76-86
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELİK İMAJINA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ AU - Dilara Keklik , Senay Cetinkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 86 VL - 2 IS - 1 SN - 2687-6078- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi HEMŞİRELİK İMAJINA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ %A Dilara Keklik , Senay Cetinkaya %T HEMŞİRELİK İMAJINA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ %D 2019 %J Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi %P 2687-6078- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Keklik, Dilara , Cetinkaya, Senay . "HEMŞİRELİK İMAJINA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 2 / 1 (Mayıs 2019): 76-86 .
AMA Keklik D , Cetinkaya S . HEMŞİRELİK İMAJINA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ. SAUHSD. 2019; 2(1): 76-86.
Vancouver Keklik D , Cetinkaya S . HEMŞİRELİK İMAJINA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi. 2019; 2(1): 86-76.