e-ISSN: 2980-0005
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Kastamonu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergi: Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Derginin Sahibi: Üniversite adına Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

Yayın Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen, Sağlık bilimleri alanlarında görev yapan, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerini,

Bilim Kurulu: Alanında uzmanlaşmış, yayın kurulu tarafından en az beş farklı üniversiteden seçilmiş öğretim üyelerini,

Editör: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilecek öğretim üye ve/veya öğretim üyelerini, Editör Yardımcıları: KÜ Rektörlüğü tarafından ilgili bölümlerden belirlenen öğretim üyelerini,

Yazı Kurulu: Editör tarafından belirlenen öğretim elemanlarını ifade etmektedir.

Crossref

harph63.png

Bilgilendirme

1920px-Cc_by-nc_icon.svg.png

Hakem Değerlendirme ve Yayın Süreci

download

İlk aşamada çalışma intihal, dergiye uygunluk ve imla kuralları açısından değerlendirilir. Çalışma uygun görülürse, editör çift kör hakemlik sürecini başlatır.
Hakemler çalışma için kabul, red veya düzeltme kararı verir. Hakemler bu aşamada aşağıdaki niteliklere bakarlar;


- Eserin orijinal veya yeni olup olmadığı,
-Çalışma tasarımı ve yönteminin iyi açıklanması
- Konuyla ilgili daha önce yapılmış güncel çalışmalara dikkat edilmesi,
-Amaç, yöntem, analiz, bulgu ve sonuçların tutarlı olması,
-Sonuçların uygun ve açık bir şekilde sunulması,
-Sonuçların güvenilir, anlamlı ve araştırmalarla desteklenmiş olması,
-Çalışmanın dergiye uygunluğu,
-Çalışma dergi kurallarına göre yazılması
En az iki hakemin cevapları değerlendirildikten sonra nihai kararı baş editör verir. Çalışma yayına kabul edilirse dil editörüne gönderilir. Dil editörü uygun görmediği takdirde düzeltme/proof talebinde bulunabilir veya uygun görürse yayına hazır olması için misanpaj editörüne gönderilir.

Açık Erişim / Open Access

open-access-logo-png-transparent.png

İntihal Takip Politikası

KUSBFD Uluslararası Medikal Dergi Editörleri Konseyi (ICMJE), ve yayın etiği kuralları komitesi (COPE) kriterlerine uygundur. Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından kontrol edilir.

İntihal ile ilgili Committee on Publication Ethics (COPE)' in tüm şartlarını ve koşullarını kabul eder ve intihal girişimi kanıtlandığında, COPE' de belirlenen iş akışlarına dayanarak hareket edilir.

Yayın kurulu, Online İntihal Tespiti İçin Tarama Aracı olarak Ithenticate programını kullanmaktadır.

Yazarlardan taslaklarını herhangi bir tarama aracı kullanarak elde ettikleri raporu sisteme yüklemeleri istenmektedir. Elde edilen intihal oranı %20'nin üzerindeyse taslak gerektiği şekilde düzenlenip tekrar tarama programında tarandıktan sonra sisteme yüklenmelidir.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, tıp, sosyal ve sağlık bilimleri ile ilgili multidisipliner alanlarda klinik ve deneysel özgün makaleler, derlemeler, olgu sunumları, video kayıtları, görüntü tasarımları ve çalışmaları içermektedir. Derginin amacı, tıp, sağlık bilimleri ve sağlığı ilgilendiren sosyal alanlarla ilgili makaleler yayınlamanın yanı sıra multidisipliner makalelerin yanı sıra video kaydı/sağlıkla ilgili sanatsal tasarımlar gibi farklı yayınlara ortam sağlamaktır. Sağlıkla ilgili çalışmalar yayınlanabilir. Dergi, yayınladığı makalelerde ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uymayı, ticari kaygı taşımamayı amaçlar. Dergi, yayınlanmayı bekleyen makale sayısı ne olursa olsun, gönderilen makalelerin süreçlerini en kısa sürede tamamlamayı hedeflemektedir.