Yıl 2018, Cilt 2018 , Sayı 1, Sayfalar 80 - 88 2018-05-04

SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUKTA ÜÇ BOYUTLU RAPORLAMA: TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLAYAN BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bekir GEREKAN [1] , Emre BULUT [2]


Üçlü Sorumluluk Raporu (ÜSR); işletmelerin, gönüllülük esası temelinde sosyal, çevresel ve ekonomik faaliyetlerinin, söz konusu esas faaliyetleriyle ve tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerini de kapsayacak şekilde bütünleştirilebildiği bir kavramdır. Söz konusu kavram Türkiye’de birçok sektörde gelişim göstermeye devam eden bir konudur. Bu nedenle daha çok büyük işletmelerde uygulama alanı bulan kavram, her sektörde farklı seviyelerde gelişim göstermektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de sürdürülebilirlik raporu yayınlayan bankaların 2015 yılı için yayınladıkları sürdürülebilirlik raporlarının, ÜSR’ nin üç boyutunu kapsayacak şekilde hem niteliksel hem de niceliksel açıdan incelenmesini sağlamaktır. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik, Üçlü Sorumluluk Raporu
 • Akdoğan N, Gülhan O. & Aktaş M. ;The Relationship Between Corporate Social Responsibility Reporting and Corporate Governance: Evidence from Turkish Banking Sector. Journal of Modern Accounting and Auditing, 2017; (13):181-195.
 • Aracı, H. & Yüksel, F. (2016) “Şeffaflık ve Hesap Verilebilirliğin Sağlanmasında Sürdürülebilirlik Raporları: BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Şirketlerin Sürdürülebilirlik Raporlarının İncelenmesi∗”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2016; 18 (Özel Sayı-1); 103-131.
 • Çiftçioğlu, A. &Poroy, N. (2010) “Sosyal Sorumluluk ve Bölümlere Göre Raporlama İlişkisini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma”, Business and Economics Journal, 1(1), ss. 83-99.
 • Gill, D.L. & Dickinson, S.J. (2008) “Communicating sustainability A web content analysis of North American, Asian and European firms”, Journal of Communication Management, Vol. 12, No. 3, pp. 243-262.
 • Global Reporting Initiative, (2006), http://www.globalreporting.org.
 • Goel, P. & Misra, R. (2017) “Sustainability Reporting in India: Exploring Sectoral Differences and Linkages with Financial Performance”, The Journal of Business Perspective,Volume: 21, Issue: 2, p.p. 214-224.
 • Jackson, A., Boswell, K. & Davis, D. (2011) “Sustainability and Triple Bottom Line Reporting – What is it all about?”, International Journal of Business, Humanities and Technology, 1 (3), 55-59.
 • Kaya, E.Ö. (2010) “Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Bankaların Rolü ve Türkiye’de Sürdürülebilir Bankacılık Uygulamaları”, İşletme Araştırmaları Dergisi, s.2, c.3, ss.75-94.
 • Luke, O.O. & Olugbenga, A.A. (2013) “Triple Bottom Line Reporting: An Assessment of Sustainability in Banking Industry in Nigeria”, Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 5, No. 2, 127-138.
 • Mahmud, S., Biswas, T. & Islam, N. (2017) “Sustainability Reporting Practices and Implications of Banking Sector of Bangladesh according to Global Reporting Initiative (GRI) Reporting Framework:An Emprical Evaluation”, International Journal of Business and Management Invention, Volume 6, Issue 3, pp. 01-14.
 • Parlakkaya, R., Akmeşe, H. & Akmeşe, K. (2016) “Türk Bankacılık Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması Farkındalık Düzeyi”,World of Accounting Science, Special issue, Vol. 18, p881-896.
 • Suttipun, M. (2012) “Triple Bottom Line Reporting in Annual Reports: A Case Study of Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand (SET)”, Asian Journal of Finance & Accounting 4(1): 69-92.
 • Şendurur, U. & Karacaer, S. (2017) “Üçlü Sorumluluk Raporlaması: BIST 100 Endeksi Üzerinde Bir Araştırma”, Ulakbilge, Cilt 5, Sayı 12, ss.897-930.
 • Taşkırmaz, M. &Bal, C.G. (2015) “Relationship between corporate governance and corporate sustainability: a sample of borsa Istanbul, Turkey”, International Journal of Innovative Research in Education, Volume 02, Issue 2, (2015) 74-81.
 • UNEP/Sustainability (1996) Engaging Stakeholders. The Benchmark Survey:The Second International Progress Report in Company Environmental Reporting. Londra,1996.
 • Wang, L., & Lin, L. (2007) “A Methodology Framework for the Triple Bottome Line Accounting and Management of Industry Enterprises”, International Journal of Production Research, 45(5), 1063-1088.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler/2018/1
Yazarlar

Yazar: Bekir GEREKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Yazar: Emre BULUT
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Mayıs 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sbm392790, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3 Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Tekirdağ/TÜRKİYE}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {80 - 88}, doi = {}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUKTA ÜÇ BOYUTLU RAPORLAMA: TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLAYAN BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Gerekan, Bekir and Bulut, Emre} }
APA Gerekan, B , Bulut, E . (2018). SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUKTA ÜÇ BOYUTLU RAPORLAMA: TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLAYAN BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Sosyal Bilimler Metinleri , 2018 (1) , 80-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/36882/392790
MLA Gerekan, B , Bulut, E . "SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUKTA ÜÇ BOYUTLU RAPORLAMA: TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLAYAN BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018 ): 80-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/36882/392790>
Chicago Gerekan, B , Bulut, E . "SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUKTA ÜÇ BOYUTLU RAPORLAMA: TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLAYAN BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018 ): 80-88
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUKTA ÜÇ BOYUTLU RAPORLAMA: TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLAYAN BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Bekir Gerekan , Emre Bulut Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 88 VL - 2018 IS - 1 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUKTA ÜÇ BOYUTLU RAPORLAMA: TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLAYAN BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Bekir Gerekan , Emre Bulut %T SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUKTA ÜÇ BOYUTLU RAPORLAMA: TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLAYAN BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2018 %N 1 %R %U
ISNAD Gerekan, Bekir , Bulut, Emre . "SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUKTA ÜÇ BOYUTLU RAPORLAMA: TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLAYAN BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 / 1 (Mayıs 2018): 80-88 .
AMA Gerekan B , Bulut E . SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUKTA ÜÇ BOYUTLU RAPORLAMA: TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLAYAN BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Sosyal Bilimler Metinleri. 2018; 2018(1): 80-88.
Vancouver Gerekan B , Bulut E . SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUKTA ÜÇ BOYUTLU RAPORLAMA: TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLAYAN BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Sosyal Bilimler Metinleri. 2018; 2018(1): 80-88.
IEEE B. Gerekan ve E. Bulut , "SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUKTA ÜÇ BOYUTLU RAPORLAMA: TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLAYAN BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Sosyal Bilimler Metinleri, c. 2018, sayı. 1, ss. 80-88, May. 2018