Yıl 2018, Cilt 2018 , Sayı 1, Sayfalar 16 - 27 2018-05-04

OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GÖÇLER VE ETKİLERİ

Haydar EFE [1]


Genelde Türk tarihinin, özelde Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin şekillenmesinde en önemli faktörlerden birisi göçlerdir. Bu çalışmanın temel argümanı Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkiye’de yaşanan göçler ve göçün olumlu ve olumsuz etkilerini analiz etmek ve Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumunda gelişiminde göç faktörünün önemini ortaya koymaktır.  

Göç, Türk tarihi, göçmen
 • Akşin, Sina, (Ed.), (2005a), Doğuştan Yükselişe Osmanlı Tarihi -1, 1300-1600, Milliyet Kitaplığı, İstanbul.
 • Akşin, Sina, (Ed.) (2005b), Zirveden Çöküşe Osmanlı Tarihi -2, 1600-1908, Milliyet Kitaplığı, İstanbul.
 • Akyüz, Jülide, (2008), “Göç Yollarında; Kafkaslardan Anadolu’ya Göç Hareketleri”, Bilig, Yaz 2008, Sayı: 46, s. 37-56.
 • Aslan, Nebahat Oran, (2007), “Güney Kafkasya’dan Türkiye’ye Gelen Muhacir ve Mültecilerin Durumu”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 35, Erzurum, s. 341-359.
 • Duman, Süleyman, (2008), “Atatürk Döneminde Romanya’dan Türk Göçleri 1923-1938”, Bilig, Bahar 2008, Sayı: 45, s. 23-45.
 • Erhan, Çağrı ve Yakut, Esra (2014), Siyasi Tarih-I, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2694, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları: 1660, Nisan 2014, Eskişehir.
 • Göç Terimleri Sözlüğü, Uluslararası Göç Örgütü, Uluslararası Göç Hukuku, Cenevre, No:18. http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozlugu.pdf (08.02.2017)
 • Güleryüz, A. Naim, (2015), Geçmişten Günümüze Anadolu’ya Yahudi Göçü, Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, (Derleyenler: M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 507, İstanbul, Haziran 2015.s. 49-73.
 • Kale, Başak, (2015), “Zorunlu Göçün 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkileri, Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, (Derleyenler: M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 507, İstanbul, Haziran 2015. s. 153-169.
 • Karataş, Ömer, (2014), “Karaçay Türklerinin Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIX/2 2014, s. 525-538.
 • Karpat, Kemal (2015) “Önsöz”, Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, (Derleyenler: M.Murat Erdoğan, Ayhan Kaya) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 507, İstanbul, Haziran 2015. s. XXIII-XL.
 • Kaya, Ayhan ve Erdoğan M. Murat, “Giriş”, Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, (Derleyenler: M.Murat Erdoğan, Ayhan Kaya) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 507, İstanbul, Haziran 2015. s. 1-14.
 • Kaya, Ayhan, (2015), “Tükiye’de Çerkesler”, Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, (Derleyenler: M.Murat Erdoğan, Ayhan Kaya) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 507, İstanbul, Haziran 2015. s. 133-151.
 • Kayapınar, Levent, ve Ayönü,Yusuf (2015), “14. ve 15. Yüzyıllarda Anadolu’ya ve Balkanlar’a Türklerin Göçü”, Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, (Derleyenler: M.Murat Erdoğan, Ayhan Kaya) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 507, İstanbul, Haziran 2015. s.15-34.
 • ORTAYLI, İlber, (2017a) “Ruslar “Hasta Adamı” paylaşmayı teklif edince”, (29 Ekim 2017), http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ilber-ortayli/ruslar-hasta-adami-paylasmayi-teklif-edince-40626234 , (29.10.2017)
 • Ortaylı, İlber, (2017b) “Her mübadele bir yaradır, izi kalır”, (3 Eylül 20117), http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ilber-ortayli/her-mubadele-bir-yaradir-izi-kalir-40568075 , (29.10.2017)
 • Sander, Oral, (2009), Siyasi Tarih- 1918- 1994, İmge Yayınları, 18. Baskı, Ankara.
 • Şaul, Mahir, (2015) “Geçmişten Bugüne Siyah Afrika’dan Türkiye’ye Göçler: Kölelikten Küresel Girişimciliğe”, Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, (Derleyenler: M.Murat Erdoğan, Ayhan Kaya) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 507, İstanbul, Haziran 2015. s. 77-117.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Kanun No: 6458, Kabul tarihi: 4/4/2013, Resmi Gazete, 11 Nisan 2013 Perşembe, sayı: 28615.
 • Yakut, Kemal, (2015), “Kırım Tatarları ve Nogayların Osmanlı İmparatorluğu’na Göçleri (1783-1922)”, Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, (Derleyenler: M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 507, İstanbul, Haziran 2015. s. 118-132.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler/2018/1
Yazarlar

Yazar: Haydar EFE
Kurum: Erzincan Üniversitesi, Erzincan, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Mayıs 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sbm412976, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3 Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Tekirdağ/TÜRKİYE}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {16 - 27}, doi = {}, title = {OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GÖÇLER VE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Efe, Haydar} }
APA Efe, H . (2018). OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GÖÇLER VE ETKİLERİ . Sosyal Bilimler Metinleri , 2018 (1) , 16-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/36882/412976
MLA Efe, H . "OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GÖÇLER VE ETKİLERİ" . Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018 ): 16-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/36882/412976>
Chicago Efe, H . "OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GÖÇLER VE ETKİLERİ". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018 ): 16-27
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GÖÇLER VE ETKİLERİ AU - Haydar Efe Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 27 VL - 2018 IS - 1 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GÖÇLER VE ETKİLERİ %A Haydar Efe %T OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GÖÇLER VE ETKİLERİ %D 2018 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2018 %N 1 %R %U
ISNAD Efe, Haydar . "OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GÖÇLER VE ETKİLERİ". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 / 1 (Mayıs 2018): 16-27 .
AMA Efe H . OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GÖÇLER VE ETKİLERİ. Sosyal Bilimler Metinleri. 2018; 2018(1): 16-27.
Vancouver Efe H . OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GÖÇLER VE ETKİLERİ. Sosyal Bilimler Metinleri. 2018; 2018(1): 16-27.
IEEE H. Efe , "OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GÖÇLER VE ETKİLERİ", Sosyal Bilimler Metinleri, c. 2018, sayı. 1, ss. 16-27, May. 2018