Yıl 2017, Cilt 2017 , Sayı 2, Sayfalar 45 - 57 2017-12-03

Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği

Şefika AYDIN [1] , Murat ŞENTÜRK [2]


Modern mekânsal üretimin kendisini açıkça gösterdiği odaklardan birisi yeni kent merkezleridir. Bu çalışmada, Tekirdağ il merkezi olan Süleymanpaşa ilçesinde 2000’li yıllardan sonra gerçekleşen mekânsal üretim, “yeni kent merkezi“ ekseninde ele alınmakta ve yeni kent merkezi oluşumunun toplumsal ve mekânsal sonuçları değerlendirilmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda yerel karar vericilerle ve ilgili aktörlerle derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. 39 kişiyle yapılan derinlemesine mülakatlar betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışmada: (1) Eski kent merkezini modern tüketim kalıplarına uygun hâle getiremeyen yerel politikacıların, yeni kent merkezi yaratma yolunu seçtikleri, (2) yeni kent merkezinin, eski kent merkezinin mekânsal ve toplumsal işlevleri ile tezat oluşturduğu ve kentte sosyomekânsal ayrışmanın yaşanabileceği, (3) şehrin küreselleşmeye dönük yüzünü yansıtan yeni kent merkezinde yaşayanların, kentin eski kimliği ile bağ kurmakta zorlanabilecekleri ve (4) eski kent merkezi sakinlerinin yeni kent merkezi nedeni ile dezavantajlı konuma gelme potansiyelinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yeni Kent Merkezi, Mekânın Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik
  • Alptekin, M.Y. (2014). Şehirden Kente Mekânsal Dönüşüm, Doğu Batı Dergisi, 67, 85-107. Aydın, Ş. (2016). Küresel Kent Olma Sürecinde İstanbul’un Çeperinde Büyüme Odaklı Müdahaleler: Tekirdağ Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Ercan, F. (1996). Kriz ve Yeniden Yapılanma Sürecinde Dünya Kentleri ve Uluslararası Kentler: İstanbul, Toplum ve Bilim, 71, 61-96. Hall, P. (2006). Why Some Cities Flourish While Others Languish, Un-Habitat, London, Eartscan, 15-17. Harvey, D. (1989). From Manageralism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism, Geografiska Annaler , 71(1), 3-17. Harvey, D. (2013). Paris, Modernitenin Başkenti. (Çev. B. Kılınçer). İstanbul: Sel Yayıncılık. Jessop, B. (1997). The Entrepreneurial City: Re Imaging Localities, Redesigning Economic Governance, or Restructuring Capital. In N. Jewson and S. MacGregor (Eds.), Realising Cities: New Spatial Divisions and Social Transformation (pp. 28-41), London, Routledge. Keyder, Ç. (2000). İki Semtin Hikayesi. Ç. Keyder (Derl), İstanbul Küresel İle Yerel Arasında (s. 206-221), İstanbul, Metis Yayınları. Kiper, P. (2004). Küreselleşme Sürecinde Kentlerimize Giren Yeni Tüketim Mekânları ve Yitirilen Kent Kimlikleri, Planlama, 30, 14-18. Kurtuluş, H. (2005a). Bir Ütopya Olarak Bahçeşehir, H. Kurtuluş (Yay. Hazl.), İstanbul’da Kentsel Ayrışma (s. 77-126), İstanbul, Bağlam Yayınları. Kurtuluş, H. (2005b). İstanbul’da Kapalı Yerleşmeler: Beykoz Konakları Örneği, H. Kurtuluş (Yay. Hazl.), İstanbul’da Kentsel Ayrışma (s. 161–186), İstanbul, Bağlam Yayınları. Kurtuluş, H. (2012). Kentsel Dönüşüme Modern Kent Mitinin Çöküşü Çerçevesinden Bakmak, Planlama, 53, 49–54. Lefebvre, H. (2015). Mekânın Üretimi. (Çev. I. Ergüden). İstanbul: Sel Yayıncılık. Mumford, L. (2007). Tarih Boyunca Kent: Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği. (Çev. G. Koca ve T. Tosun), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Özyavuz, M. (2011). Tekirdağ Kent Merkezinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 65-73. Paşalıoğlu, T. Ö. (2007). Kentsel Alanlarda Görsel Kirlilik: Tekirdağ Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. Saatçı, A. (2012). Sürdürülebilir Kentsel Çevrenin Kentsel Politikalar ve Yerel Yönetimlerle İlişkili Olarak Tekirdağ İli Örneğinde İrdelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü/Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze. Şen, B. (2005). Soylulaştırma: Kentsel Mekânda Yeni Bir Ayrışma Biçimi, H. Kurtuluş (Yay. Hazl.), İstanbul’da Kentsel Ayrışma (s. 127–159), İstanbul, Bağlam Yayınları. Şengül, H. T. (2001). Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekânı, Praksis, 2, 9-31. Şengül, H. T. (2009). Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Şentürk, M. (2011). Yenilemeye Karşı Sıhhıleştirme: Fener-Balat-Ayvansaray’da Kentsel Müdahalelere Yaklaşımlar, Sosyoloji Dergisi, 3(22), 395-422. Thorns, D. C. (2010). Kentlerin Dönüşümü: Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam. (Çev. E. Nal ve H. Nal). İstanbul: Soyak Yayınları. Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı. (2015). 1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ. TÜİK. (2017). İl ve İlçe Nüfusları, ADNKS, Nüfus ve Demografi, www.tuik.gov.tr.
Birincil Dil tr
Bölüm 2017/2 Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şefika AYDIN

Yazar: Murat ŞENTÜRK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { sbm595281, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3 Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Tekirdağ/TÜRKİYE}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {45 - 57}, doi = {}, title = {Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği}, key = {cite}, author = {Aydın, Şefika and Şentürk, Murat} }
APA Aydın, Ş , Şentürk, M . (2017). Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği . Sosyal Bilimler Metinleri , 2017 (2) , 45-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/47253/595281
MLA Aydın, Ş , Şentürk, M . "Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği" . Sosyal Bilimler Metinleri 2017 (2017 ): 45-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/47253/595281>
Chicago Aydın, Ş , Şentürk, M . "Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği". Sosyal Bilimler Metinleri 2017 (2017 ): 45-57
RIS TY - JOUR T1 - Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği AU - Şefika Aydın , Murat Şentürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 57 VL - 2017 IS - 2 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği %A Şefika Aydın , Murat Şentürk %T Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği %D 2017 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2017 %N 2 %R %U
ISNAD Aydın, Şefika , Şentürk, Murat . "Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği". Sosyal Bilimler Metinleri 2017 / 2 (Aralık 2017): 45-57 .
AMA Aydın Ş , Şentürk M . Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği. Sosyal Bilimler Metinleri. 2017; 2017(2): 45-57.
Vancouver Aydın Ş , Şentürk M . Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği. Sosyal Bilimler Metinleri. 2017; 2017(2): 45-57.
IEEE Ş. Aydın ve M. Şentürk , "Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği", Sosyal Bilimler Metinleri, c. 2017, sayı. 2, ss. 45-57, Ara. 2017