Yıl 2017, Cilt 2017 , Sayı 1, Sayfalar 60 - 74 2017-06-01

Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar

İlhan EROĞLU [1] , Fatih YETER [2]


Liberal politikaların “neoliberal” deyimi ile yeniden dizayn edilerek hâkim politika ve iktisadi düşünce olmasında üç aşama vardır. Bunlar; 1970-73 Bretton-Woods sisteminin çöküşü ve petrol krizi, 1980-90’larda serbest piyasa ekonomisinin ve finansal piyasaların teknolojik gelişme ve küreselleşme ile artan ivmesi ve son olarak 2008 küresel finans krizi neoliberal politik düşüncenin para politikasındaki üç izdüşümü olmaktadır. Çalışmanın amacı; neoliberal politik düşüncenin yeniden inşası adına para politikasının nihai amacı olan fiyat istikrarı olgusunu eleştirel bakış açısı ile ele almak ve finansal deregülasyonları tartışmaktır. Bu bağlamda çalışmada neoliberal politik düşüncenin teoride, pratikte ve özellikle 2008 küresel finans krizi ile ortaya çıkan çelişkileri ele alınacaktır. Araştırma sonucunda; Her yaşanan iktisadi sorun karşısında, neoliberal politik düşüncenin sürekli kendi yenileme ihtiyacı hissettiğini, makro ekonomik istikrar adına para politikası yapıcılarının gerek küresel gerekse ulusal düzeyde yeni amaç ve araç arayışlarına girdiği tespit edilmiştir.

Neoliberalizm, Para Politikası, Fiyat İstikrarı, Finansal İstikrar
  • Akyazı, H. & Al, İ. (2015). 2008 küresel krizinin para politikası ve enflasyon hedeflemesi stratejisine yansımaları. Eroğlu, N., Eroğlu, İ. & Aydın, H. İ. (Ed.), Prof. Dr.İlker PARASIZ’a Armağan: İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi (pp. 323-343), Ankara: Orion Kitabevi. Akyüz, Y. (1995). Taming International Finance. Michia J. and Smith J. G. (Ed.), Managining the Global Economy (pp. 55-90), Oxford University Press. Arıcan, E. & Okay, G. (2014). Ekonomik istikrarsızlık ortamında merkez bankalarının uyguladığı para politikaları ve Türkiye örneği, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 1-50. Aslanoğlu, E. (2015). 2008 sonrası dünya ekonomisinde görünüm ve iktisat politikaları. Eroğlu, N., Eroğlu, İ. & Aydın, H. İ.(Eds.), Prof. Dr.İlker PARASIZ’a Armağan: İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi (pp. 323-343), Ankara: Orion Kitabevi. Balmumcu, Ö. (2012). Küresel finans krizi ekseninde para politikası tartışmaları, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 4 (2), 23-55. Bocutoğlu, E. (2015). 2008 Küresel finansal krizin nedenleri. Eroğlu, N., Eroğlu, İ. & Aydın, H. İ. (Eds.), Prof. Dr.İlker PARASIZ’a Armağan: İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi (pp. 273- 302), Ankara: Orion Kitabevi. Campell, A. (2014). ABD’de Neoliberalizmin doğuşu: Kapitalizmin yeniden örgütlenmesi. Saad-Filho, A. & Johnston, D. (Eds.), Neoliberalizm Muhalif Bir Seçki (pp. 305-324), İstanbul: Yordam Kitap. Çolakoğlu, B. (2003). T.C. Merkez Bankası para politikasının güvenilirliği. Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, 475 (40), 63-73. Eroğlu, N. (2007). İktisat politikalarında ısrarla neden fiyat istikrarı amacı ?,Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, 514 (44), 8-10. Eroğlu, N. & Eroğlu, İ. (2009). Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredibilite ve hesap verebilirlik sorunu. Maliye Finans Yazıları, 85 (23), 79-109. Eroğlu, N. & Eroğlu, İ. (2010). Küresel kriz ve bir para politikası stratejisi olarak enflasyon hedeflemesi'nin rolü. Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, 545 (47), 61-69. Eroğlu, N. (2014). İktisatta rasyonalite ve para politikası. İstanbul: Der'in Yayınları. Harvey, D. (2015). Neoliberalizmin kısa tarihi. İstanbul: Sel Yayıncılık. Kazgan, G. (2016). İktisat ve etik, Erişim Tarihi: 21.08.2016, http://kazgan.bilgi.edu.tr/docs/iktisat_ve_Etik.doc Oktar, S., Tokucu, E. & Kaya, Z. (2013). Finansal küreselleşme sürecinde merkez bankacılığı ve para politikaları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Ongun, T. (2012). 1980’lerden küresel krize dünya ekonomisi. Ekonomik Yaklaşım, 23 (Özel Sayı), 79-109. Özatay, F. (2012). Para politikasında yeni arayışlar ve TCMB, Erişim Tarihi: 08.11.2015,http://www.tepav.org.tr/upload/files/13268900343.Para_Politikasinda_Yeni_Arayislar_ve_TCMB.pdf Palley, T. I. (2014). Keynesçilikten Neoliberalizme: iktisat biliminde paradigma kayması. Saad-Filho, A. & Johnston, D. (Eds.), Neoliberalizm Muhalif Bir Seçki (pp. 42-58), İstanbul: Yordam Kitap. Rodrik, D. (2011). Akıllı Küreselleşme. Ankara: Efil Yayınevi. Saad-Filho, A. (2014). Washington uzlaşmasından Washington sonrası uzlaşmasına: iktisadi kalkınmaya dair Neoliberal gündemler. Saad-Filho, A. & Johnston, D. (Eds.), Neoliberalizm Muhalif Bir Seçki (pp. 191-201), İstanbul: Yordam Kitap. Seyidoğlu, H. (2007). Uluslararası iktisat. İstanbul: Güzem Can Yayınları. Sungur, O. & Zararcı, Y. (2016). İktisat bilimi, kıtlık ve yoksulluk üzerine bazı düşünceler, Ayrıntı Dergisi, 38 (4), 49-54. Thorsten, D. E. & Lie, A.(2009). Neoliberalizm nedir?. Akalın, G. & Akalın, U. (Eds.), Neoliberal İktisadın Marksist Eleştirisi (pp. 141-169), İstanbul: Kalkedon Yayınları. Tokucu, E. (2012). Kriz ve para politikaları: para politikalarının başarısızlığı üzerine. Ekonomik Yaklaşım, 76 (21), 31-54. Toporowski, J. (2014). Parasal uygulamanın tanıdık sığınağı: neoliberal para ve finans rüyası. Saad-Filho, A. & Johnston, D. (Eds.), Neoliberalizm Muhalif Bir Seçki (pp. 179-190), İstanbul: Yordam Kitap. Williamson, J. (2002). Did the Washington consensus fail?, Erişim Tarihi: 23.08.2016, https://piie.com/commentary/speeches-papers/did-washington-consensus-fail Williamson, J. (2004). A short history of the Washington consensus, Erişim Tarihi: 29.11.2015, http://www.iie.com/publications/papers/williamson0904-2.pdf Yay, G. G. (2009). Küreselleşme ve para politikası, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 1 (1), 29-38. Yıldırım, C. (2011). Birinci ve ikinci nesil Washington uzlaşması: neoliberal iktisat politikalarının 1980’den sonraki evrimi. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14 (7), 1-23.
Birincil Dil tr
Bölüm 2017/1 Makaleler
Yazarlar

Yazar: İlhan EROĞLU

Yazar: Fatih YETER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { sbm595424, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3 Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Tekirdağ/TÜRKİYE}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {60 - 74}, doi = {}, title = {Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar}, key = {cite}, author = {Eroğlu, İlhan and Yeter, Fatih} }
APA Eroğlu, İ , Yeter, F . (2017). Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar . Sosyal Bilimler Metinleri , 2017 (1) , 60-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/47259/595424
MLA Eroğlu, İ , Yeter, F . "Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar" . Sosyal Bilimler Metinleri 2017 (2017 ): 60-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/47259/595424>
Chicago Eroğlu, İ , Yeter, F . "Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar". Sosyal Bilimler Metinleri 2017 (2017 ): 60-74
RIS TY - JOUR T1 - Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar AU - İlhan Eroğlu , Fatih Yeter Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 74 VL - 2017 IS - 1 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar %A İlhan Eroğlu , Fatih Yeter %T Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar %D 2017 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2017 %N 1 %R %U
ISNAD Eroğlu, İlhan , Yeter, Fatih . "Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar". Sosyal Bilimler Metinleri 2017 / 1 (Haziran 2017): 60-74 .
AMA Eroğlu İ , Yeter F . Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar. Sosyal Bilimler Metinleri. 2017; 2017(1): 60-74.
Vancouver Eroğlu İ , Yeter F . Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar. Sosyal Bilimler Metinleri. 2017; 2017(1): 60-74.
IEEE İ. Eroğlu ve F. Yeter , "Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar", Sosyal Bilimler Metinleri, c. 2017, sayı. 1, ss. 60-74, Haz. 2017