Yıl 2017, Cilt 2017 , Sayı 1, Sayfalar 105 - 119 2017-06-01

Türk-Suud İlişkilerine Katkısı Bakımından Kenan Evren'in Suudi Arabistan Ziyareti

Mustafa BOSTANCI [1]


Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmesi ve yıkılması üzerine Necid Emiri İbn-i Suud, Hicaz’ı topraklarına katarak kendisini 1926’da Hicaz ve Necid Kralı ilan etmiş, 1932’de ise ülkenin ismini Suudi Arabistan Krallığı olarak değiştirmiştir. Türkiye, İbn i Suud’un Krallığını ilk tanıyan devlet olmuş ve iki ülke arasında 3 Ağustos 1929 tarihinde bir Dostluk Anlaşması imzalamıştır. İki ülke ilişkileri 1970’lerin sonlarına kadar istenilen düzeyde gelişme göstermemiş ve mesafeli bir yaklaşım sergilenmiştir. 1980’li yıllarda ikili ilişkilerde ciddi bir hareketlenme ve yakınlaşma sağlanmıştır. Bu bağlamda Şubat 1984’te Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in yaptığı ziyaretin ardından aynı yılın Eylül ayında Prens Abdullah bin Abdülaziz Türkiye’yi ziyaret etmiş, Mart 1985’te de Başbakan Turgut Özal Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Özellikle Kenan Evren’in Ziyareti, geleneksel Türk dış politikasının dışına çıkıldığı izlenimi vermesi bakımından incelenmeye değer niteliktedir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in ziyareti özellikle dönemin basınına göre aydınlatılmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Kenan Evren, Kral Fahd, Türkiye, Suudi Arabistan
  • Armaoğlu, F. (2007). 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Alkım Yayınevi, İstanbul. Barlas, M. (21 Şubat 1984 Salı). Türkiye’nin Beklediği. Milliyet: 1. Demiray, M. (2002). Özal Dönemi Türk Dış Politikasının Temel Anlayışları, Türkler, Cilt: XVII, Ankara: 291-300. Ed-Dakuki, İ. (1995). Nahve Hıttatı’n Cedideti’n Lit’taharuki Alel Mustavel İlami Vet-Terbevi Li-Tagyiri Sureti’l Arabi Fil Kütübil Medresiyyeti ve Vesaili’l İlami’t-Türkiyeti (Türk Medyasında ve Okul Kitaplarında Arap İmajını Değiştirmek İçin Eğitim ve Enformasyon Düzeyinde Yeni bir Hareket Planına Doğru), El Alakatü’l Arabiyyetü Et-Türkiyye, Hıvarun Müstakbeliyyün, Merkez-i Dırasati’l Vahdeti’l Arabiyyeti, Beyrut, Kanun-ı Sani/Ocak. El-Casir, M. T. (2002). Türkiye-Meydanu’s-Sıra’i Beyne’ş-Şark Ve’l Garp, Darü’l Fikr Yayınları, Dımaşk. En-Naimi, A. N. (1995). El-Ususül-Vakıiyye, Li Mustakbelil Alakatül Arabiyye-Et-Türkiyye (Türk-Arap İlişkilerinin Geleceğinin Gerçeğe Dayalı Esasları), El Alakatü’l Arabiyyetü Et-Türkiyye, Hıvarun Müstakbeliyyün, Merkez-i Dırasati’l Vahdeti’l Arabiyyeti, Beyrut, Kanun-ı Sani/Ocak. Ersoy, H. & Ersoy, L. (2002). Küreselleşen Dünya’da Bölgesel Oluşumlar ve Türkiye, Ankara: Siyasal Kitabevi. Eş Şemri, A. B. H. (2016). Kıbrıs Sorunun Kral Halid Bin Abdülaziz Döneminde Türk Suud İlişkilerine Yansıması(1975-1982). (Çev. Mustafa Bostancı). Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, C. X, S. 2: 61-80. Ferhavi, F. (2012). Türk-Arap İlişkilerinin Gelişme Dönemleri: Kopukluktan Krizleri İdare Etmeye, Arapça’dan Çeviren: Nazly W. Omer, USAK Stratejik Gündem, Erişim Tarihi: 21.03.2012, www.usakgundem.com. Fırat, M. & Kürkçüoğlu, Ö. (2008). Orta Doğu’yla İlişkiler, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler ve Yorumlar. Ed. Baskın Oran, C.I, İstanbul: İletişim Yayınları, 615-635. Gönlübol, M. & Kürkçüoğlu, Ö. (1996). 1973-1983 Dönemi Türk Dış Politikası, Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995). Ankara: Siyasal Kitabevi, 543-608. Hasgüler, M. & Uludağ, M. B. (1999). Türk-Arap İlişkileri ve Filistin Sorunu. İktisat Dergisi, S. 386: 27-36. Hürriyet Kışlalı, M.A. (1984). Evren’in Değişik Yaklaşımı, Hürriyet, 13. 24 Şubat 1984 Cuma. Martin, L. G. (2002). Türkiye ve Günümüzde Orta Doğu: Ulusal Güvenlik Anlayışı, Çev.Banu Bektaş, Türkler, C. XVII, Ankara: 224-232. Milliyet Oran, B. (2008). 1980-1990 Döneminin Bilançosu, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler ve Yorumlar, Ed. Baskın Oran, C. II, İstanbul: İletişim Yayınları. Tercüman Tezcan, E. (2008). “1980-1999 Döneminin Dış Politika Sorunları”, Türk Dış Politikası (1919-2008), Ed.Haydar Çakmak, Ankara: Barış Platin Yayınları, 729-737. Türkmen, İ. (2010). Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu Politikası, Bilgesam, İstanbul. Yağbasan, M. & Günek, A. (2010). “Arap Medyasında Türkiye’nin Değişen Algısı”, Yeditepe University, Global Media Journal-Turkish Editation, Bahar, C. I, S. I, İstanbul: 125-151.
Birincil Dil tr
Bölüm 2017/1 Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa BOSTANCI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { sbm596559, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3 Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Tekirdağ/TÜRKİYE}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {105 - 119}, doi = {}, title = {Türk-Suud İlişkilerine Katkısı Bakımından Kenan Evren'in Suudi Arabistan Ziyareti}, key = {cite}, author = {Bostancı, Mustafa} }
APA Bostancı, M . (2017). Türk-Suud İlişkilerine Katkısı Bakımından Kenan Evren'in Suudi Arabistan Ziyareti . Sosyal Bilimler Metinleri , 2017 (1) , 105-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/47259/596559
MLA Bostancı, M . "Türk-Suud İlişkilerine Katkısı Bakımından Kenan Evren'in Suudi Arabistan Ziyareti" . Sosyal Bilimler Metinleri 2017 (2017 ): 105-119 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/47259/596559>
Chicago Bostancı, M . "Türk-Suud İlişkilerine Katkısı Bakımından Kenan Evren'in Suudi Arabistan Ziyareti". Sosyal Bilimler Metinleri 2017 (2017 ): 105-119
RIS TY - JOUR T1 - Türk-Suud İlişkilerine Katkısı Bakımından Kenan Evren'in Suudi Arabistan Ziyareti AU - Mustafa Bostancı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 119 VL - 2017 IS - 1 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri Türk-Suud İlişkilerine Katkısı Bakımından Kenan Evren'in Suudi Arabistan Ziyareti %A Mustafa Bostancı %T Türk-Suud İlişkilerine Katkısı Bakımından Kenan Evren'in Suudi Arabistan Ziyareti %D 2017 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2017 %N 1 %R %U
ISNAD Bostancı, Mustafa . "Türk-Suud İlişkilerine Katkısı Bakımından Kenan Evren'in Suudi Arabistan Ziyareti". Sosyal Bilimler Metinleri 2017 / 1 (Haziran 2017): 105-119 .
AMA Bostancı M . Türk-Suud İlişkilerine Katkısı Bakımından Kenan Evren'in Suudi Arabistan Ziyareti. Sosyal Bilimler Metinleri. 2017; 2017(1): 105-119.
Vancouver Bostancı M . Türk-Suud İlişkilerine Katkısı Bakımından Kenan Evren'in Suudi Arabistan Ziyareti. Sosyal Bilimler Metinleri. 2017; 2017(1): 105-119.
IEEE M. Bostancı , "Türk-Suud İlişkilerine Katkısı Bakımından Kenan Evren'in Suudi Arabistan Ziyareti", Sosyal Bilimler Metinleri, c. 2017, sayı. 1, ss. 105-119, Haz. 2017