Yıl 2017, Cilt 2017 , Sayı 1, Sayfalar 139 - 146 2017-06-01

Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği

Salih ÖZTÜRK [1] , Buket KIRCI [2]


Ticari açıklık bir ülkeye ait ithalat ile ihracat toplamının GSYİH’ye oranı şeklinde tanımlanmakta ve ekonomik büyümeyi etkilemesi beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı ticari açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki dinamik ilişkiyi 1999-2016 dönemi çeyreklik verileriyle araştırmaktır. Değişkenler arasında dinamik ilişkisinin varlığı Vektör Otoregresif Model (VAR) model ve gecikmesi arttırılmış VAR modele dayanan nedensellik testleri ile araştırılmıştır. Ekonometrik analiz sonuçları; ekonomik büyümenin ticari açıklığın Granger nedeni olduğunu belirtirken, ticari açıklıktan ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.

Ticari Açıklık, Ekonomik Büyüme, Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
  • Alimi, S. & Ofenyou C.C. (2013). Toda-Yamamoto causality test between money market interest rate and expected inflation: The Fischer Hypothesis Revisited. European Scientific Journal, 9 (7), 125-142. Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association, 74 (366), 427-431. Erbaykal, E. & Okuyan A. H. (2007). Hisse senedi fiyatları ile döviz kuru ilişkisi: gelişmekte olan ülkeler üzerine ampirik bir uygulama. BDDK Dergisi, 1 (1), 77-89. Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and crossspectral methods. Econometrica, 37 (3), 424-438. Granger, C. W. J. (1986). Developments in the study of cointegrated economic variables. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48 (3), 213-228. Granger, C.W.J. (1988). Recent developments in the concept of causality. Journal of Econometrics , 37 (1-2), 199-211. Gujarati N. Damodar (1995). Basic Econometrics International Edition, McGraw-Hill, Inc., USA. Kıran, B. & Güriş, B. (2011). Türkiye’de Ticari ve finansal dışa açıklığın büyümeye etkisi: 1992-2006 dönemi üzerine bir inceleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 69-80. Kurt, S. & Berber, M. (2008). Türkiye’de dışa açıklık ve ekonomik büyüme. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22 (2), 57-80. Özel, H. A. (2012). Küreselleşme sürecinde ticari ve finansal açıklığın ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (19), 1-30. Phillips, P.C.B. & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75 (2), 335–346. Tarı, R. (2006). Ekonometri, Avcı Ofset, İstanbul. Toda, H.Y. & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66 (1-2), 225-250. Türedi, S. & Berber, M. (2010). Finansal kalkınma, ticari açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye üzerine bir analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (35), 301-316. Utkulu, U. & Kahyaoğlu, H. (2005). Ticari ve finansal açıklık Türkiye’de büyümeyi ne yönde etkiledi?. Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni 13, İnternet Adresi; http://www.tek.org.tr/dosyalar/Utkulu -2005.pdf, Erişim Tarihi: 15.01.2017 Yapar Saçık, S. (2008). Ticari açıklık ve ekonomik büyüme ilişkisi: türkiye üzerine ekonometrik bir uygulama (1980-2006). (Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi), 525-548. Yapraklı, S. (2007). Ticari ve finansal dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye üzerine bir uygulama. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (5), 67-89.
Birincil Dil tr
Bölüm 2017/1 Makaleler
Yazarlar

Yazar: Salih ÖZTÜRK

Yazar: Buket KIRCI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { sbm596566, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3 Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Tekirdağ/TÜRKİYE}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {139 - 146}, doi = {}, title = {Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {Öztürk, Salih and Kırcı, Buket} }
APA Öztürk, S , Kırcı, B . (2017). Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği . Sosyal Bilimler Metinleri , 2017 (1) , 139-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/47259/596566
MLA Öztürk, S , Kırcı, B . "Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği" . Sosyal Bilimler Metinleri 2017 (2017 ): 139-146 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/47259/596566>
Chicago Öztürk, S , Kırcı, B . "Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği". Sosyal Bilimler Metinleri 2017 (2017 ): 139-146
RIS TY - JOUR T1 - Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği AU - Salih Öztürk , Buket Kırcı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 146 VL - 2017 IS - 1 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği %A Salih Öztürk , Buket Kırcı %T Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği %D 2017 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2017 %N 1 %R %U
ISNAD Öztürk, Salih , Kırcı, Buket . "Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği". Sosyal Bilimler Metinleri 2017 / 1 (Haziran 2017): 139-146 .
AMA Öztürk S , Kırcı B . Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği. Sosyal Bilimler Metinleri. 2017; 2017(1): 139-146.
Vancouver Öztürk S , Kırcı B . Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği. Sosyal Bilimler Metinleri. 2017; 2017(1): 139-146.
IEEE S. Öztürk ve B. Kırcı , "Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği", Sosyal Bilimler Metinleri, c. 2017, sayı. 1, ss. 139-146, Haz. 2017