Yıl 2019, Cilt 2019 , Sayı 2, Sayfalar 116 - 127 2019-12-11

TAYLOR KURALI’NIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE UYGULAMASI

Oğuz AKTEMUR [1] , Salih ÖZTÜRK [2]


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2006 yılından beri fiyat istikrarını sağlamak amacıyla açık enflasyon hedeflemesi rejimini kullanmaktadır. Taylor Kuralı, politika yapıcılara dolayısıyla da enflasyon hedeflemesi rejimini benimseyen Merkez Bankaları’na önemli bilgiler vermektedir. Bu çalışmanın temel amacı Taylor Kuralı’nın 2006:1-2018:6 dönemleri arasında Türkiye ekonomisi için geçerliliğinin tespit edilmesidir. En küçük kareler (EKK) yönteminin uygulandığı analiz sonuçlarına göre politika faiz oranının; enflasyon oranı, çıktı açığını ve döviz kuruna anlamlı tepkiler verdiği görülmüştür. Bu bağlamda üretim açığı, enflasyon açığı ve faiz oranına pozitif tepki vermektedir. 

Para Politikası, Taylor Kuralı, Enflasyon Hedeflemesi, türkiye
  • Aklan, N.A. ve Nargeleçekenler, M. (2008b) “Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme” Ankara Üni¬versitesi SBF Dergisi, 63(2):21-41.Aklan, N.A. and Nargeleçekenler, M. (2008a) “Taylor Rule in Practice: Evidence from Turkey”, International Advanced Economic Resources, 14(2):156-166.Albayrak, N. & Abdioğlu, Z. (2015). Geriye ve İleriye Dönük Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonlarının Tahmini: Taylor Kuralı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4), 141-163.Ardor, H. N. & Varlık, S. (2013). İleriye Dönük Yenı̇ Keynesyen Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonunun Tahminı̇ : Taylor Kuralı’nın, Mccallum Kuralı’nın, Taylor- Mccallum Melez Kuralı’nın Türkiye Ekonomisinde Geçerliliği̇ . Ekonomik Yaklaşım, 24(89), 45-71.Astar, M. (2009) “OECD Ülkelerinde Taylor Kuralı’nın Geçerliliğinin Logit Modelleri İle İncelenmesi” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Caporale, G.M., Çatık, N.A., Helmi, H.M., Ali, M.F. and Akdeniz Ç. (2016) “Monetary Policy Rules in Emerging Countries: Is There on Augmented Nonlinear Taylor Rule”? Dıw Berlin 1588 Discussion Paper, 1/39.Clarida, R. , Gali, J. and Gertler, M. (1998) “Monetary Policy Rules in Practice: Some International Eviden¬ce” European Economic Review, 42(6):1033-1067.Clarida, R. , Gali, J. and Gertler, M. (2000) “Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability Evidence and Some Theory” The Quarterly Journal of Economics, 115(1):147-180.Çağlayan, E. (2005) “Türkiye’de Taylor Kuralı’nın Geçerliliğinin Ekonometrik Analizi” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1):379- 392.Çevik, İ.E. ve Yıldırım, D.Ç. (2018) “Para Politikası Tercihleri İle İşsizlik Oranları Arasındaki İlişki” Ege Akademik Bakış (18) 1: 31/46.Çimenser, C.S. (2013) “Taylor Modelinin Türkiye’ye Uygulanması” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Demirbaş, E., & Kaya, M. (2012). Testing the Validity of Taylor Principle for Turkey from a Different Perspective. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 81-110.Erdem, E. & Kayhan, S. (2010). The Taylor Rule in Estimating the Performance of Inflation Targeting Programs: “The Case of Turkey. International Trade and Finance Association”: 20th International Conference Working Papers 9, 1-25.Erdoğan, S., Yıldırım, D. Ç., & Güneş, H. (2010) “Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi”. Maliye Dergisi(159).Gögül, K. P., & Songur, M. (2016) “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Araç Kural “Taylor Kuralı” mı? (2006-2015)” Maliye Araştırmaları Dergisi (2) 1: 21/41.Kayhan, S. (2011) “Taylor Kuralı: Teori ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama” Yayınlanmış Doktora Tezi, Kayseri, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Lebe, B. Ve Bayat, T. (2011) “Taylor Kuralı: Türkiye için Bir Vektör Otoregresif Model Analizi” Ege Akademik Bakış (11) Özel Sayı: 95/112.Ongan, H. (2004) “Enflasyon Hedeflemesi ve Taylor Kuralı: Türkiye Örneği” Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 45:1-12.Onur, S. (2008). Türkiye Ekonomisi’nde Faiz Oranları– Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir Model Denemesi (1980– 2005). Journal of Qafquaz University, 24, 123-145.Orhan, Z.O. ve Erdoğan, S. (2015) “Para Politikası” Kocaeli: Umuttepe Yayınları.Ozcan, M. (2016) “Asymmetrıc Taylor Monetary Rule: The Case Of Turkey” Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal (10) 1:68-92.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. https://evds2.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10.03.2019).Uslu, Ç. L. & Özçam, A. (2014). “A Modıfıed Taylor Rule for the Central Bank of Turkey*(CBRT): 2003-2012” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(01), 223-244
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm 2019/2 Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8274-2523
Yazar: Oğuz AKTEMUR
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Salih ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sbm557882, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3 Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Tekirdağ/TÜRKİYE}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2019}, pages = {116 - 127}, doi = {}, title = {TAYLOR KURALI’NIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Aktemur, Oğuz and Öztürk, Salih} }
APA Aktemur, O , Öztürk, S . (2019). TAYLOR KURALI’NIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE UYGULAMASI . Sosyal Bilimler Metinleri , 2019 (2) , 116-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/50581/557882
MLA Aktemur, O , Öztürk, S . "TAYLOR KURALI’NIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE UYGULAMASI" . Sosyal Bilimler Metinleri 2019 (2019 ): 116-127 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/50581/557882>
Chicago Aktemur, O , Öztürk, S . "TAYLOR KURALI’NIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE UYGULAMASI". Sosyal Bilimler Metinleri 2019 (2019 ): 116-127
RIS TY - JOUR T1 - TAYLOR KURALI’NIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE UYGULAMASI AU - Oğuz Aktemur , Salih Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 127 VL - 2019 IS - 2 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri TAYLOR KURALI’NIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE UYGULAMASI %A Oğuz Aktemur , Salih Öztürk %T TAYLOR KURALI’NIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE UYGULAMASI %D 2019 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2019 %N 2 %R %U
ISNAD Aktemur, Oğuz , Öztürk, Salih . "TAYLOR KURALI’NIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE UYGULAMASI". Sosyal Bilimler Metinleri 2019 / 2 (Aralık 2019): 116-127 .
AMA Aktemur O , Öztürk S . TAYLOR KURALI’NIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE UYGULAMASI. Sosyal Bilimler Metinleri. 2019; 2019(2): 116-127.
Vancouver Aktemur O , Öztürk S . TAYLOR KURALI’NIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE UYGULAMASI. Sosyal Bilimler Metinleri. 2019; 2019(2): 116-127.
IEEE O. Aktemur ve S. Öztürk , "TAYLOR KURALI’NIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE UYGULAMASI", Sosyal Bilimler Metinleri, c. 2019, sayı. 2, ss. 116-127, Ara. 2019