PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTA VE LERICHE SENDROMU

Yıl 2015, Cilt 22, Sayı 4, 0 - 0, 01.12.2015

Öz

Periferik arter hastalığı genellikle koroner arter hastalığıyla birliktedir ve bu durumda başvuran hastalarda miyokard infarktüsü ve ölüm riski 2- 4 kat daha yüksektir. Biz erkek sigara içen ve kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan Leriche sendromu olgusu sunuyoruz. Özellikle periferik arter hastalığı olan hastaların koroner by-pass operasyonlarında, LIMA grefti kullanılması sorunlara yol açabilir. Akut ekstremite iskemi vakaları LİMA greft kullanımı ile bildirilmiştir. LIMA Leriche sendromlu hastalarda önemli bir kollateral kaynağıdır. Bu nedenle; biz postoperatif alt ekstremite dolaşımını riske atmamak için, koroner bypass ameliyatı planlanan Leriche sendromlu hastada LİMA yerine safen ven greft kullanılmasının mortaite ve morbiditeyi azalttığını düşünüyoruz.

Yıl 2015, Cilt 22, Sayı 4, 0 - 0, 01.12.2015

Öz

Ayrıntılar

Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar

Filiz Alkaya solmaz
0000-0001-5772-6708


Pınar Karabacak


Mustafa Etli
0000-0001-9320-3971


Lütfi Yavuz


Hüseyin OKUTAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 22, Sayı 4

Kaynak Göster

Vancouver Alkaya Solmaz F. , Karabacak P. , Etli M. , Yavuz L. , Okutan H. AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTA VE LERICHE SENDROMU. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2015; 22(4): 0-0.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.