Cilt: 28 - Sayı: 1

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

5. THE EFFECTS OF IMMOBILIZATION STRESS ON PLACENTA AND FETUS IN PREGNANT MICE

Olgu Sunumları

Derlemeler

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.