Olgu Sunumu
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

URETEROAPENDICS-APENDICOVESICAL ANASTOMOSIS IN BILATERAL URETERAL NECROSIS AFTER W POCH RADICAL CYSTECTOMY AND LITERATURE REVIEW

Yıl 2021, Cilt 28, Sayı 2, 343 - 346, 15.06.2021
https://doi.org/10.17343/sdutfd.778373

Öz

Bladder cancer is the second most common cancer of the urogenital system. At the time of diagnosis, 25% of all bladder cancer has muscle invasion (MIBC). Gold standard treatment in MIBC is radical cystectomy and lymph node dissection. The type of urinary diversion following radical cystectomy is decided by evaluating the individual health status and bladder cancer stage of the patients. In surgical anastomosis, attention should be paid to ureters’ blood supplies and ureteral necrosis should be avoided. In this case, after radical cystectomy, the use of appendix due to ureter necrosis in uretero-vesical anastomosis and literature results were reviewed.

Kaynakça

 • 1- Altuğ Tuncel, Mesane kanseri güncellemeleri, Türk Üroloji Akademisi yayın no:3, 2015
 • 2- Önder Yaman, Ateş Kadıoğlu, Ali İhsan Taşçı, güncel üroloji 2. baskı, Türk Üroloji Akademisi yayın no:18, 2018
 • 3- 2016 EAU klavuzu, https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic
 • 4- Edge SB, Byrd DR, Compton CC, et al. In: Edge SB, editor. AJCC cancer staging manual. 7th ed. New York: Springer; 2010. pp. 253–266.
 • 5- Abol-Enein H, Ghoneim MA. Functional results of orthotopic ileal neobladder with serous-lined extramural ureteral reimplantation: Experience with 450 patients. J Urol. 2001;165:1427–32.
 • 6- Sakıp Erturhan, Yiğit Akın, Üroonkoloji el kitabı, Türk Üroloji Akademisi yayın no:17, 2018
 • 7- Camey M: Remplacement de l’uretère moyen droit par l’appendice; in Congrès AFU Paris. Masson, 1968, vol 62, pp 149-154.
 • 8- Parveen Kumar, Yogesh Kumar Sarin, Use of Appendix as Neoureter- A Ray of Hope, Journal of Neonatal Surgery 2017; 6:64
 • 9- Corbetta JP, Weller S, Bortagaray JI, et al. Ureteral replacementwith appendix in pediatric renal transplantation. Pediatr Transpl. 2012;16: 235-238.
 • 10- Blaszak RT, Dunn JF, Finck CM. Use of appendix for complete transplant ureteral necrosis. Pediatr Transpl. 2003;7: 243-246.
 • 11- Mitrofanoff, P. Cystostomie continente trans-appendiculaire dans le traitement des vessies neurologiques. Chir Pediatr, 21: 297, 1980
 • 12- Jang TL, Matschke HM, Rubenstein JN, Gonzalez CM. Pyeloureterostomy with interposition of the appendix. J Urol. 2002;168: 2106-2107.
 • 13- Thomas A, Eng MM, Hagan C, et al. Appendiceal substitution ofthe ureter in retroperitoneal fibrosis. J Urol. 2004;171:2378-2379.

W POŞ SİSTEKTOMİ SONRASI GELİŞEN BİLATERAL ÜRETER NEKROZUNDA ÜRETEROAPENDIKS-APENDIKOVESICAL ANASTOMOZ VE LİTERATÜRÜN TARANMASI

Yıl 2021, Cilt 28, Sayı 2, 343 - 346, 15.06.2021
https://doi.org/10.17343/sdutfd.778373

Öz

Mesane kanseri ürogenital sistemin en sık görülen ikinci kanseridir. Tanı anında %25’ i kasa invaze (KIMK) olan mesane kanserinde altın standart tedavi radikal sistektomi ve lenf nodu diseksiyonudur. Radikal sistektomi sonrası uygulanacak üriner diversiyon tipine hastaların bireysel sağlık durumu ve mesane kanseri evresi değerlendirilerek karar verilir. Üreter anastomuzu esnasında beslenmesine dikkat edilmeli ve üreter nekrozundan kaçınılmalıdır. Bu olguda radikal sistektomi sonrası erken dönemde gelişen üreter nekrozunda üreterovezikal anastomozda apendiks kullanımı ve literatür sonuçları taranmıştır.

Kaynakça

 • 1- Altuğ Tuncel, Mesane kanseri güncellemeleri, Türk Üroloji Akademisi yayın no:3, 2015
 • 2- Önder Yaman, Ateş Kadıoğlu, Ali İhsan Taşçı, güncel üroloji 2. baskı, Türk Üroloji Akademisi yayın no:18, 2018
 • 3- 2016 EAU klavuzu, https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic
 • 4- Edge SB, Byrd DR, Compton CC, et al. In: Edge SB, editor. AJCC cancer staging manual. 7th ed. New York: Springer; 2010. pp. 253–266.
 • 5- Abol-Enein H, Ghoneim MA. Functional results of orthotopic ileal neobladder with serous-lined extramural ureteral reimplantation: Experience with 450 patients. J Urol. 2001;165:1427–32.
 • 6- Sakıp Erturhan, Yiğit Akın, Üroonkoloji el kitabı, Türk Üroloji Akademisi yayın no:17, 2018
 • 7- Camey M: Remplacement de l’uretère moyen droit par l’appendice; in Congrès AFU Paris. Masson, 1968, vol 62, pp 149-154.
 • 8- Parveen Kumar, Yogesh Kumar Sarin, Use of Appendix as Neoureter- A Ray of Hope, Journal of Neonatal Surgery 2017; 6:64
 • 9- Corbetta JP, Weller S, Bortagaray JI, et al. Ureteral replacementwith appendix in pediatric renal transplantation. Pediatr Transpl. 2012;16: 235-238.
 • 10- Blaszak RT, Dunn JF, Finck CM. Use of appendix for complete transplant ureteral necrosis. Pediatr Transpl. 2003;7: 243-246.
 • 11- Mitrofanoff, P. Cystostomie continente trans-appendiculaire dans le traitement des vessies neurologiques. Chir Pediatr, 21: 297, 1980
 • 12- Jang TL, Matschke HM, Rubenstein JN, Gonzalez CM. Pyeloureterostomy with interposition of the appendix. J Urol. 2002;168: 2106-2107.
 • 13- Thomas A, Eng MM, Hagan C, et al. Appendiceal substitution ofthe ureter in retroperitoneal fibrosis. J Urol. 2004;171:2378-2379.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Cerrahi
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar

Tayfun ÇİFTECİ (Sorumlu Yazar)
FACULTY OF MEDICINE
0000-0002-7719-5753
Türkiye


Osman ERGÜN
FACULTY OF MEDICINE
0000-0001-7611-0933
Türkiye


Sefa Alperen ÖZTÜRK
FACULTY OF MEDICINE
0000-0003-4586-9298
Türkiye


Alim KOŞAR
FACULTY OF MEDICINE
0000-0002-9779-9271
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 9 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 22 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 28, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Çifteci T. , Ergün O. , Öztürk S. A. , Koşar A. W POŞ SİSTEKTOMİ SONRASI GELİŞEN BİLATERAL ÜRETER NEKROZUNDA ÜRETEROAPENDIKS-APENDIKOVESICAL ANASTOMOZ VE LİTERATÜRÜN TARANMASI. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2021; 28(2): 343-346.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.