Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Yerli Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Kadının Sunumu: Aşk-ı Roman Örneği

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 90 - 107, 15.03.2018
https://doi.org/10.29250/sead.367329

Öz

İnsanlık
tarihi boyunca günlük hayatta kullanımıyla dişi ve er oluş kültürel
değerlendirmeler sonucunda kadınlık ve erkeklik noktasında kadından ve erkekten
beklenen toplumsal cinsiyet rollerinin sınırlarını çizmiştir. Toplumsal
cinsiyet rollerinin inşa edilip yeniden üretildiği alanlardan en önemlilerinden
birisi ulaştığı kişi sayısı, etkileme gücü düşünüldüğünde kitle iletişim
araçlarından televizyon ve televizyonun başat ürün ve unsularından olan dizileridir.
Bu çalışmanın temel amacı, Aşk-ı Roman dizisindeki kadın karakterlerin temsil
ettiği toplumsal cinsiyet rollerinin toplumun kadına bakış açısındaki yaygın
inanç ve tutumlarla ne şekilde örtüştüğünü tespit etmektir. Bu amaç kapsamında
nitel araştırma yöntemlerinden söylem analizi yöntemi kullanılmış, toplumsal
cinsiyet rolleri hakkında bilgi verebilecek nitelikte olduğu düşünülen Solmaz,
Leman ve Necla karakterleri incelenmiştir.
Çalışmanın sonucunda, Aşk-ı Roman
dizisindeki kadın karakterlerin temsil ettiği toplumsal cinsiyet rollerinin
toplumun kadına bakış açısındaki yaygın inanç ve tutumlarla örtüştüğü
görülmüştür. Ayrıca kadınların güzel, bakımlı olmasının, toplumun belirlediği namus
kavramı normlarına uyması gerektiğinin, ev işleri ve annelik rollerinin altı
çizilerek bu rollerin modernize edilerek sunulduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Barker, C. Ve Galasinski, D. (2001). Cultural studies and discourse analysis: a dialogue on lnaguage and identity. London: Sage.
  • Çelenk, S. (2005). Televizyon Temsil Kültürü 90'lı Yıllarda İklim ve Televizyon İlişkileri. İstanbul: Ütopya Yayınevi.
  • Tonkiss, K. (2006). Analysis text and speech: content and discourse analysis. C. Seale, (2nd ed.). In. Researching Society and Culture. Lodan:Sage.
  • Wodak, R. ve Fairclough, N. (1997). Critical Discourse Analysis. In T. A. van Dijk (Ed.), Discourse as Social Interaction. ss. 258-284. London: Sage.
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hacı Özdemir

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2018
Gönderilme Tarihi 16 Aralık 2017
Kabul Tarihi 22 Şubat 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özdemir, H. (2018). Türkiye’de Yerli Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Kadının Sunumu: Aşk-ı Roman Örneği. The Journal of Limitless Education and Research, 3(1), 90-107. https://doi.org/10.29250/sead.367329

29844

17775


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.