Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Job Satisfaction of Teachers and Predictor Variables For Organizational Commitment

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 1, 26 - 32, 31.10.2020

Öz

The purpose of this study is to analyze the effect of four branch, seniority and life satisfaction of the teachers
that work in the state schools in Istanbul province on the two dependent variables of job satisfaction and
organizational commitment. This study employs a quantitative method and the study group was formed by
means of disproportionate cluster sampling method by the rule of impartiality. The study group consists of 194
teachers that work in the state schools in Istanbul province. The data in the study were analyzed by using path
analysis in AMOS program. According to the study findings, the effect of the positive direct correlation
between Life Satisfaction and Job Satisfaction is found (.527, p<. 05) “strong.” The effect of the positive direct
correlation between job satisfaction and organizational commitment is found (.842, p<. 05) “strong.” The effect
of the negative direct correlation between organizational commitment and job satisfaction is found (-.174; p<.
05) “weak.”

Kaynakça

 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayımcılık
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dağlı, A., & Baysal, N. (2016). Yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 15(59).
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542–575.
 • Gündüz, H. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki (Gaziantep ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Haybron D. M. (2004). Happiness and the importance of life satisfaction. Delivered at the Department of Philosophy, University of Arizona
 • Hulpia, H., Devos, G., & Rosseel, Y. (2009). The relationship between the perception of distributed leadership in secondary schools and teachers' and teacher leaders' job satisfaction and organizational commitment. School Effectiveness and School Improvement, 20(3), 291-317.
 • Iverson, D. (2000). The relationship between job and life satisfaction. Human Relations, 53(6), 807-839.
 • Judge, T. A., & Hulin, C. L. (1993). Job satisfaction as a reflection of disposition: A multiple source causal analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 56, 388–421. Kiliç, K. C., Efeoğlu, İ. E., Mimaroğlu, A. G. H., & Özgen, H. (2008). Adana İl’indeki özel sağlık merkezlerinde çalışan personelin iş-aile yaşam çatışmasının örgütsel bağlılık, iş doyumu ve iş stresine etkisi ti bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 241-254.
 • Kim-Prieto, C., Diener, E., Tamir, M., Scollon, C., & Diener, M. (2005). Integrating the diverse definitions of happiness: A time-sequential framework of subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 6(3), 261–300. doi:10.1007/s10902-005-7226-8.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: Guilford Press.
 • Meador, J. L. (2001). Job satisfaction, perceived organizational support, and organizational commitment: ımplications for teacher turnover in small rural schools. Unpublished doctoral dissertation, Stephen F. Austin State University, Texas.
 • Oshagbemi, T. (2000). Satisfaction with co-behavior. Employee Relations, 22(1), 1-16.
 • Özdemir, F. (2006). Örgütsel iklimin iş tatmin düzeyine etkisi: Tekstil sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özden, Y. (1997). Öğretmenlerde okula adanmışlık: Yönetici davranışları ile ilişkili mi? Milli Eğitim, 135, 35-41.
 • Özgen, H.,Öztürk, A., & Yalçın, A. (2005). Temel işletmecilik bilgisi (2. Baskı). Adana: Nobel Kitapevi.
 • Perry, R. W., L. D., Mankin (2007). Organizational Trust, Trust in the Chief Executive and Work Satisfaction, Public Personnel Management. 36(2).
 • Shin, H. S. & Reyes, P. (1995). Teacher commitment and job satisfaction: A causal analysis. Journal of School Leadership, 5 (1), 22-39.
 • Simpson, M. J. A. (1993). Comparison of swathing and desiccation of borage (Borago officinalis) and estimation of optimum harvest stage. Annals of applied biology, 123(1), 105-108.
 • Tabachnick, B. & Fidel, L.S. (2013). Using multivariate statistics (sixth edition). MA: Allyn&Bacon Inc.
 • Türkmen, M , Yıldız, Y, & Çetinöz, F . (2009). Beden eğitimi öğretmenlerinin genel iş doyumu (Manisa örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 109-116.
 • Üstüner, M. (2009). Teachers’ organizational commitment scale: A validity and reliability study. Inonu University Journal of the faculty of Education, 10(1), 1-17.
 • Vandenberg, Robert J., & Scarpello, V. (1994). A longitudinal assessment of the determinant relationship between employee commitments to the occupation and the organization. Journal of Organizational Behavior, 15(6), 535-547.
 • Veenhoven, R. (1996). Chapter 1 in: Saris, W.E., Veenhoven, R., Scherpenzeel, A.C. and Bunting B. (Eds.). 'A comparative study of satisfaction with life in Europe. Eötvös University Press, 2, 11-48.
 • Yoon, J., & Baker, M.R. (1994). Interpersonel attachment and organizational commitment: Subgroup hypothesis revisited. Human Relations, 47(3), 329-351.
Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 1, 26 - 32, 31.10.2020

Öz

Kaynakça

 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayımcılık
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dağlı, A., & Baysal, N. (2016). Yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 15(59).
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542–575.
 • Gündüz, H. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki (Gaziantep ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Haybron D. M. (2004). Happiness and the importance of life satisfaction. Delivered at the Department of Philosophy, University of Arizona
 • Hulpia, H., Devos, G., & Rosseel, Y. (2009). The relationship between the perception of distributed leadership in secondary schools and teachers' and teacher leaders' job satisfaction and organizational commitment. School Effectiveness and School Improvement, 20(3), 291-317.
 • Iverson, D. (2000). The relationship between job and life satisfaction. Human Relations, 53(6), 807-839.
 • Judge, T. A., & Hulin, C. L. (1993). Job satisfaction as a reflection of disposition: A multiple source causal analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 56, 388–421. Kiliç, K. C., Efeoğlu, İ. E., Mimaroğlu, A. G. H., & Özgen, H. (2008). Adana İl’indeki özel sağlık merkezlerinde çalışan personelin iş-aile yaşam çatışmasının örgütsel bağlılık, iş doyumu ve iş stresine etkisi ti bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 241-254.
 • Kim-Prieto, C., Diener, E., Tamir, M., Scollon, C., & Diener, M. (2005). Integrating the diverse definitions of happiness: A time-sequential framework of subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 6(3), 261–300. doi:10.1007/s10902-005-7226-8.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: Guilford Press.
 • Meador, J. L. (2001). Job satisfaction, perceived organizational support, and organizational commitment: ımplications for teacher turnover in small rural schools. Unpublished doctoral dissertation, Stephen F. Austin State University, Texas.
 • Oshagbemi, T. (2000). Satisfaction with co-behavior. Employee Relations, 22(1), 1-16.
 • Özdemir, F. (2006). Örgütsel iklimin iş tatmin düzeyine etkisi: Tekstil sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özden, Y. (1997). Öğretmenlerde okula adanmışlık: Yönetici davranışları ile ilişkili mi? Milli Eğitim, 135, 35-41.
 • Özgen, H.,Öztürk, A., & Yalçın, A. (2005). Temel işletmecilik bilgisi (2. Baskı). Adana: Nobel Kitapevi.
 • Perry, R. W., L. D., Mankin (2007). Organizational Trust, Trust in the Chief Executive and Work Satisfaction, Public Personnel Management. 36(2).
 • Shin, H. S. & Reyes, P. (1995). Teacher commitment and job satisfaction: A causal analysis. Journal of School Leadership, 5 (1), 22-39.
 • Simpson, M. J. A. (1993). Comparison of swathing and desiccation of borage (Borago officinalis) and estimation of optimum harvest stage. Annals of applied biology, 123(1), 105-108.
 • Tabachnick, B. & Fidel, L.S. (2013). Using multivariate statistics (sixth edition). MA: Allyn&Bacon Inc.
 • Türkmen, M , Yıldız, Y, & Çetinöz, F . (2009). Beden eğitimi öğretmenlerinin genel iş doyumu (Manisa örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 109-116.
 • Üstüner, M. (2009). Teachers’ organizational commitment scale: A validity and reliability study. Inonu University Journal of the faculty of Education, 10(1), 1-17.
 • Vandenberg, Robert J., & Scarpello, V. (1994). A longitudinal assessment of the determinant relationship between employee commitments to the occupation and the organization. Journal of Organizational Behavior, 15(6), 535-547.
 • Veenhoven, R. (1996). Chapter 1 in: Saris, W.E., Veenhoven, R., Scherpenzeel, A.C. and Bunting B. (Eds.). 'A comparative study of satisfaction with life in Europe. Eötvös University Press, 2, 11-48.
 • Yoon, J., & Baker, M.R. (1994). Interpersonel attachment and organizational commitment: Subgroup hypothesis revisited. Human Relations, 47(3), 329-351.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nihan SÖLPÜK TURHAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2020
Gönderilme Tarihi 19 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA SÖLPÜK TURHAN, N. (2020). Job Satisfaction of Teachers and Predictor Variables For Organizational Commitment. Journal of Sustainable Education Studies, 1(1), 26-32.