Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Tip Koronavirüs-Covid 19 Kaynaklı Evde Geçirilen Boş Zamanların Ev İçi Rekreatif Oyunlar ile Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 1, 107 - 114, 28.04.2020

Öz

Son günlerde tüm dünyayı saran ve dünya çapında salgın (pandemi) olarak nitelendirilen Yeni Tip Koronavirüs salgını görülen ülkelerde ölümlere neden olmaktadır ve tüm insanlığı ciddi anlamda tehdit etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm alanlarda ciddi önlemler alınmaktadır. Avrupa Şampiyonaları, uluslararası spor organizasyonları, konferanslar, kongreler, dini törenler ve çeşitli alanlarda organizasyonlar ertelenmekte ya da iptal edilmektedir. Resmi kurumlarca dünya genelinde bazı yasaklar ve tavsiye niteliğinde kararlar alınmaktadır. Ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ciddi önlemler almakta ve anbean tüm paydaşlar ile görüşerek uygulamalar yapmaktadır. Ülkemizden yurtdışına ve yurtdışından ülkemize seyahat kısıtlamaları konarak ve karantinalar uygulanarak virüsün ülkemizde yayılmasının önüne geçilmek istenmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitime ara verildi. Resmi makamlar ve uzmanlar, öğrenciler tarafından bu aranın tatil, gezi, kahvehane, kafeteryalar ve alışveriş merkezlerinde değerlendirilmemesi ve evde kalınması gerektiği ile ilgili ciddi uyarılarda bulunulmaktadır. Ancak çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin bu durumda evde kalmalarını sağlayacak ve bu süreci can sıkıntısı yaşamadan geçirmeleri için bazı tavsiyelerde bulunulması önemli görülmektedir. Serbest zamanın içerisinde son derece önemli yere sahip rekreasyon faaliyetlerinden ev içi rekreatif oyunlar bu zaman diliminde yapılacak faaliyetlerin başında gelecektir. Bu çalışmada bireylerin yeni tip Koronavirüs kaynaklı evde kalmalarda uygulayabilecekleri ev içi rekreatif oyunların incelenmesi amaçlanmıştır. Bireylerin rekreatif oyunlar ile evde kaldıkları süreçte eğlenceli vakit geçirebilecekleri, ev içindeki bireyler ile boş zaman faaliyetleri için ciddi caydırıcı ve engelleyici olarak nitelendirilebilecek aşırı teknoloji, internet ve akıllı telefon kullanımından, aşırı ekran sürelerinden uzak durarak verimli zaman geçirebilecekleri düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akpınar, A. (2019). Üniversite kampüs yeşil alanı kalitesi ile öğrencilerin stres ve ruh sağlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 18-19 Ekim 2019, Aydın.
 • Arkün Kocadere, S. & Samur, Y. (2016). Oyundan oyunlaştırmaya. İçinde A. İşman, F. Odabaşı, ve B. Akkoyunlu. Eğitim Teknolojileri Okumaları, 397-414.
 • Carter, W. M., Morse, W. C., Brock, R. W., & Struempler, B. (2019). Peer Reviewed: Improving Physical Activity and Outdoor Recreation in Rural Alabama Through Community Coalitions. Preventing chronic disease, 16.
 • Demirel, M. (2019). Leisure Involvement and Happiness Levels of Individuals Having Fitness Center Membership. Journal of Education and Learning, 8(6).
 • Ekinci, N. E. & Özdilek, C. (2019). Investigation of University Students' Awareness of Recreational Activities. International Online Journal of Educational Sciences, 11(2).
 • Gümüşgül, O & Gümüşgül, C. (2019). The Effect of Recreational Sport Participation on Academic Motivation. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 64-73.
 • Hollar, D., May, K., & Colman, A. (2019). Parks and Recreation: Centers for Eating and Physical Activity Behavior Interventions. In Global Perspectives on Childhood Obesity (pp. 277-285). Academic Press.
 • Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. Gazi Kitabevi: Ankara.
 • Karcıoğlu, Ö. (2020) What is Coronaviruses, and how can we protect ourselves? Anka Tıp Dergisi, 2(1), 66-71.
 • Lawson, L. M., Bandy, M., Kadolph, A., Le, A., & Pettersson, S. (2019). The Descriptive Study of Concerns of Parents of Children with ASD and Factors Related to Obesity. Therapeutic Recreation Journal, 53(2), 117-131.
 • Lee, K. H., Heo, J., Jayaraman, R., & Dawson, S. (2019). Proximity to parks and natural areas as an environmental determinant to spatial disparities in obesity prevalence. Applied Geography, 112.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Raporu, Mart 2020.
 • Özkan, Z. (2018). Bir Eğitsel Oyun Tasarım Modeli Önerisi: Oyun Tasarımı Anahtarı. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Serdar, E., Demirel, M., Harmandal Demirel, D., & Donuk, B. (2018). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyum düzeyleri ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(28), 429-438.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı,81 İl Valiliğine Coronavirüs Tedbirleri Konulu, 16.03.2020.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Rehberi, Mart 2020.
 • Ustun, U. D., Gumusgul, O., Isık, U., Demİrel, D. H., & Demirel, M. (2013). A comparison of environmental values: the effect of outdoor recreation. International Journal of Sport Studies, 3(10), 1023-1029.
 • Üstün, Ü. D. & Yapıcı, A. (2019). A Comparison of Perceived Social Anxiety among Individual and Team Sports Participant High School Students. World Journal of Education, 9(6).

Recreational Games To Be Played at Free Time Period Staying Home Due To Novel Coronavirus-Covid 19

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 1, 107 - 114, 28.04.2020

Öz

In recent days, the Novel Coronavirus-Covid 19 epidemic, which has surrounded the world and has been described as a pandemic worldwide, causes deaths and threatens all humanity seriously. Serious measures are taken in all areas in the whole world. European Championships, international sports organizations, conferences, congresses, religious ceremonies and organizations in various fields are postponed or canceled. Some prohibitions and advisory decisions are taken by official institutions worldwide. In Turkey, the Republic of Turkey Ministry of Health is to take serious measures and applies moment to moment consultation with all stakeholders. It is desired to prevent the spread of the virus in country by setting travel restrictions from abroad and abroad to our country and by applying quarantines. In addition, education was interrupted by the Ministry of National Education and the Higher Education Council. Official authorities and experts seriously warn students that this brake should not be evaluated as holidays, trips, time for coffee shops, cafeterias and shopping centers and they should stay at home. However, it is important to make some recommendations for children, young people and parents to stay at home in this situation and to pass this process without any boredom. For this time staying at home, among the recreational activities that have an extremely important place in free time, recreational games will be one of the activities to be carried out. In this study, it is aimed to examine the recreational games that individuals can apply in new types of coronavirus-induced home stays. It is thought that individuals can have fun during their stay at home with recreational games, and they can spend productive time by avoiding excessive technology, internet and smartphone usage, excessive screen times, which can be described as serious deterrent and constraint for leisure activities with individuals at home.

Kaynakça

 • Akpınar, A. (2019). Üniversite kampüs yeşil alanı kalitesi ile öğrencilerin stres ve ruh sağlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 18-19 Ekim 2019, Aydın.
 • Arkün Kocadere, S. & Samur, Y. (2016). Oyundan oyunlaştırmaya. İçinde A. İşman, F. Odabaşı, ve B. Akkoyunlu. Eğitim Teknolojileri Okumaları, 397-414.
 • Carter, W. M., Morse, W. C., Brock, R. W., & Struempler, B. (2019). Peer Reviewed: Improving Physical Activity and Outdoor Recreation in Rural Alabama Through Community Coalitions. Preventing chronic disease, 16.
 • Demirel, M. (2019). Leisure Involvement and Happiness Levels of Individuals Having Fitness Center Membership. Journal of Education and Learning, 8(6).
 • Ekinci, N. E. & Özdilek, C. (2019). Investigation of University Students' Awareness of Recreational Activities. International Online Journal of Educational Sciences, 11(2).
 • Gümüşgül, O & Gümüşgül, C. (2019). The Effect of Recreational Sport Participation on Academic Motivation. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 64-73.
 • Hollar, D., May, K., & Colman, A. (2019). Parks and Recreation: Centers for Eating and Physical Activity Behavior Interventions. In Global Perspectives on Childhood Obesity (pp. 277-285). Academic Press.
 • Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. Gazi Kitabevi: Ankara.
 • Karcıoğlu, Ö. (2020) What is Coronaviruses, and how can we protect ourselves? Anka Tıp Dergisi, 2(1), 66-71.
 • Lawson, L. M., Bandy, M., Kadolph, A., Le, A., & Pettersson, S. (2019). The Descriptive Study of Concerns of Parents of Children with ASD and Factors Related to Obesity. Therapeutic Recreation Journal, 53(2), 117-131.
 • Lee, K. H., Heo, J., Jayaraman, R., & Dawson, S. (2019). Proximity to parks and natural areas as an environmental determinant to spatial disparities in obesity prevalence. Applied Geography, 112.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Raporu, Mart 2020.
 • Özkan, Z. (2018). Bir Eğitsel Oyun Tasarım Modeli Önerisi: Oyun Tasarımı Anahtarı. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Serdar, E., Demirel, M., Harmandal Demirel, D., & Donuk, B. (2018). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyum düzeyleri ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(28), 429-438.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı,81 İl Valiliğine Coronavirüs Tedbirleri Konulu, 16.03.2020.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Rehberi, Mart 2020.
 • Ustun, U. D., Gumusgul, O., Isık, U., Demİrel, D. H., & Demirel, M. (2013). A comparison of environmental values: the effect of outdoor recreation. International Journal of Sport Studies, 3(10), 1023-1029.
 • Üstün, Ü. D. & Yapıcı, A. (2019). A Comparison of Perceived Social Anxiety among Individual and Team Sports Participant High School Students. World Journal of Education, 9(6).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makale
Yazarlar

Osman GUMUSGUL
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Türkiye


Resul AYDOĞAN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gumusgul, O. & Aydoğan, R. (2020). Yeni Tip Koronavirüs-Covid 19 Kaynaklı Evde Geçirilen Boş Zamanların Ev İçi Rekreatif Oyunlar ile Değerlendirilmesi . Spor Eğitim Dergisi , 4 (1) , 107-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/seder/issue/52104/706322

Spor Eğitim Dergisi (SEDER), aşağıdaki indeks/veritabanlarında listelenmektedir: