Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

2008 KÜRESEL KRİZİNİN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 191 - 206, 21.09.2020

Öz

Yapılan çalışmada öncelikle 2008 Küresel Krizi nasıl meydana geldiğini ve nelerden etkilenerek ortaya çıktığına bakıp genel bir değerlendirme ile inceleyeceğiz. 2008 Küresel Krizinde neler oldu ve nasıl etkileri vardı, buna bakacağız.2000’li yıllarda başlayan 2004-2007 yılları arası FED’in faiz artırımı kararıyla birlikte bütün dünyada etkisini gösteren küresel krizin etkileri bazı ülkelerde daha fazla hissedildi. Bunlardan biri de Yunanistan’dı. 2008 krizinden sonra Yunanistan’da başlayan ve Euro Bölgesini de etkileyen Yunanistan Borç Krizini ele alacağız. Aynı zamanda, Yunanistan Borç Krizinin nedenleri, gelişimi ve alınan tedbirlere değineceğiz. Yunanistan Borç Krizinin etkisini azaltmak için gerek Avrupa Birliği gerekse de IMF tarafından bazı müdahaleler oldu. Bu müdahalelere de değineceğiz. Yunanistan Euro Bölgesine dahil oldu. Euro Bölgesi’nde 2008 Küresel Krizin etkisiyle ile birlikte birçok finansal kuruluş iflasını açıkladı. Yunanistan da bu bölgede yer alıyordu. Son olarak ABD’de başlayıp bütün dünyayı etkisine alan küresel krizin Yunanistan’da ortaya çıkan borç krizine nasıl bir etkisi oldu, bunu değerlendireceğiz.

Kaynakça

 • AKÇAY, B. (2012). Yunanistan Ekonomisinde Devlet Borç Krizi-Cari Açık İlişkisi. Maliye Dergisi , 15-35.
 • AKÇAY, B. (2012). Yunanistan Ekonomisinde Devlet Borç Krizi-Cari Açık İlişkisi. Maliye Dergisi , 15-35 . ARSLAN, B. (tarih yok). 10 Soruda Yunan Krizi. 01 07, 2020 tarihinde T24 Bağımsız İnternet Gazetesi: https://t24.com.tr/yazarlar/h-bader-arslan/10-soruda-yunanistan-krizi,4313 adresinden alındı
 • ARSLAN, B. (tarih yok). 10 Soruda Yunanistan Krizi. 01 07, 2020 tarihinde T24 Bağımsız İnternet Gazetesi: https://t24.com.tr/yazarlar/h-bader-arslan/10-soruda-yunanistan-krizi,4313 adresinden alındı
 • ATTALI, J. (2015). KRİZ VE SONRASI 2008 Krizinin Üzerinden Ufka Bakarken. İstanbul: Ekslibris Yayıncılık.
 • BAYAR, Y. (2015). KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE YUNANİSTAN BORÇ KRİZİ. Dergipark , 42-58.
 • Bocutoğlu, E. (2019). Yunanistan Borç Krizi ve Endüstri İlişkileri Sistemine Etkisi. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 294-308.
 • DAĞDELEN, İ. (2011). AVRUPA BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE YUNANİSTAN'IN BORÇ KRİZİ. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi , 1-26.
 • DEMİREL, B., & ELMAS ARSLAN, G. (2012). EURO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ekonomik Yaklaşım , 107-132.
 • ERARSLAN, C. (2016). KÜRESEL FİNANSAL KRİZİ ANLAMAK. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 79-99.
 • ERDÖNMEZ, P. A. (2009). Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi. Maliye Dergisi , 87.
 • https://research.stlouisfed.org/. (2020). 01 07, 2020 tarihinde Economic Research Federal Reserve Bank of st.Louis: https://fred.stlouisfed.org/series/CLVMNACSCAB1GQEL adresinden alındı
 • https://research.stlouisfed.org/. (2020). 01 07, 2020 tarihinde Economic Research Federal Reserve Bank of st.Louis: https://fred.stlouisfed.org/series/RBGRBIS adresinden alındı
 • https://research.stlouisfed.org/. (2020). 01 07, 2020 tarihinde Economic Research Federal Reserve Bank of st.Louis: https://fred.stlouisfed.org/series/BPBLTT01GRA188S adresinden alındı
 • https://research.stlouisfed.org/. (2020). 01 07, 2020 tarihinde Economic Research Federal Reserve Bank of st.Louis: https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS adresinden alındı
 • https://research.stlouisfed.org/. (2020). 01 27, 2020 tarihinde Economics Research Federal Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/series/IRLTLT01GRM156N adresinden alındı
 • KIRCI, H. (2016). 2008 Kriznin Kökeninde Yatan Hatalar ve Dodd-Frank Kanunu Düzenlemeleri. Yönetim ve Ekonomi , 468-484.
 • KÖSE, Y., & KARABACAK, H. (2011). Yunanistan Ekonomik Krizi:Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme. Maliye Dergisi , 289-306.
 • ÖZTÜRK, M., & ARAS, O. N. (2011). EURO VE KRİZ SONRASI DÖNEMDE PARASAL İSTİKRAR. EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ , 143-155.
 • worldbank.org. (tarih yok). 01 27, 2020 tarihinde The World Bank: https://data.worldbank.org/country/greece adresinden alındı
 • YAVUZ, A., ŞATAF, C., & GÜL KIR, S. (2013). AVRUPA'DA BORÇ KRİZİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI. Afyon Kocatepe Üniversitesi , İBBF Dergisi , 131-154.

EFFECTS OF 2008 GLOBAL CRISIS ON GREECE DEBT CRISIS

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 191 - 206, 21.09.2020

Öz

In this study, we will examine how 2008 global crisis occurred and from what it was affected, by making a general evaluation. What did happen in 2008 global crisis, what happened and what were its effects. The effects of global crisis, which started in 2000s and affected whole World after interest rate increase decision of FED, has perceived more in some countries. One of these countries is Greece. We will examine Greece debt crisis which occurred in Greece and affected Euro zone as well. We will also consider the reasons why Greece debt crisis occurred and will mention precautions taken. In order to decrease the effects of Greece debt crisis, some interventions were made by both European Union and IMF. We will mention these interventions as well. Greece was involved in Euro Zone. Due to the effects of 2008 crisis, lots of financial institutions declared bankruptcy. Greece was in that region. Finally, we will examine how the crisis, which occurred in United States of America and affected whole World, affected the debt crisis occurred in Greece.

Kaynakça

 • AKÇAY, B. (2012). Yunanistan Ekonomisinde Devlet Borç Krizi-Cari Açık İlişkisi. Maliye Dergisi , 15-35.
 • AKÇAY, B. (2012). Yunanistan Ekonomisinde Devlet Borç Krizi-Cari Açık İlişkisi. Maliye Dergisi , 15-35 . ARSLAN, B. (tarih yok). 10 Soruda Yunan Krizi. 01 07, 2020 tarihinde T24 Bağımsız İnternet Gazetesi: https://t24.com.tr/yazarlar/h-bader-arslan/10-soruda-yunanistan-krizi,4313 adresinden alındı
 • ARSLAN, B. (tarih yok). 10 Soruda Yunanistan Krizi. 01 07, 2020 tarihinde T24 Bağımsız İnternet Gazetesi: https://t24.com.tr/yazarlar/h-bader-arslan/10-soruda-yunanistan-krizi,4313 adresinden alındı
 • ATTALI, J. (2015). KRİZ VE SONRASI 2008 Krizinin Üzerinden Ufka Bakarken. İstanbul: Ekslibris Yayıncılık.
 • BAYAR, Y. (2015). KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE YUNANİSTAN BORÇ KRİZİ. Dergipark , 42-58.
 • Bocutoğlu, E. (2019). Yunanistan Borç Krizi ve Endüstri İlişkileri Sistemine Etkisi. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 294-308.
 • DAĞDELEN, İ. (2011). AVRUPA BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE YUNANİSTAN'IN BORÇ KRİZİ. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi , 1-26.
 • DEMİREL, B., & ELMAS ARSLAN, G. (2012). EURO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ekonomik Yaklaşım , 107-132.
 • ERARSLAN, C. (2016). KÜRESEL FİNANSAL KRİZİ ANLAMAK. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 79-99.
 • ERDÖNMEZ, P. A. (2009). Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi. Maliye Dergisi , 87.
 • https://research.stlouisfed.org/. (2020). 01 07, 2020 tarihinde Economic Research Federal Reserve Bank of st.Louis: https://fred.stlouisfed.org/series/CLVMNACSCAB1GQEL adresinden alındı
 • https://research.stlouisfed.org/. (2020). 01 07, 2020 tarihinde Economic Research Federal Reserve Bank of st.Louis: https://fred.stlouisfed.org/series/RBGRBIS adresinden alındı
 • https://research.stlouisfed.org/. (2020). 01 07, 2020 tarihinde Economic Research Federal Reserve Bank of st.Louis: https://fred.stlouisfed.org/series/BPBLTT01GRA188S adresinden alındı
 • https://research.stlouisfed.org/. (2020). 01 07, 2020 tarihinde Economic Research Federal Reserve Bank of st.Louis: https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS adresinden alındı
 • https://research.stlouisfed.org/. (2020). 01 27, 2020 tarihinde Economics Research Federal Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/series/IRLTLT01GRM156N adresinden alındı
 • KIRCI, H. (2016). 2008 Kriznin Kökeninde Yatan Hatalar ve Dodd-Frank Kanunu Düzenlemeleri. Yönetim ve Ekonomi , 468-484.
 • KÖSE, Y., & KARABACAK, H. (2011). Yunanistan Ekonomik Krizi:Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme. Maliye Dergisi , 289-306.
 • ÖZTÜRK, M., & ARAS, O. N. (2011). EURO VE KRİZ SONRASI DÖNEMDE PARASAL İSTİKRAR. EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ , 143-155.
 • worldbank.org. (tarih yok). 01 27, 2020 tarihinde The World Bank: https://data.worldbank.org/country/greece adresinden alındı
 • YAVUZ, A., ŞATAF, C., & GÜL KIR, S. (2013). AVRUPA'DA BORÇ KRİZİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI. Afyon Kocatepe Üniversitesi , İBBF Dergisi , 131-154.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan SARIMADEN Bu kişi benim
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sid797860, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, number = {3}, pages = {191 - 206}, title = {2008 KÜRESEL KRİZİNİN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {Sarımaden, Hakan} }
APA Sarımaden, H. (2020). 2008 KÜRESEL KRİZİNİN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ . Sakarya İktisat Dergisi , 9 (3) , 191-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/56858/797860
MLA Sarımaden, H. "2008 KÜRESEL KRİZİNİN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ" . Sakarya İktisat Dergisi 9 (2020 ): 191-206 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/56858/797860>
Chicago Sarımaden, H. "2008 KÜRESEL KRİZİNİN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ". Sakarya İktisat Dergisi 9 (2020 ): 191-206
RIS TY - JOUR T1 - 2008 KÜRESEL KRİZİNİN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ AU - HakanSarımaden Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 206 VL - 9 IS - 3 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi 2008 KÜRESEL KRİZİNİN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ %A Hakan Sarımaden %T 2008 KÜRESEL KRİZİNİN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ %D 2020 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Sarımaden, Hakan . "2008 KÜRESEL KRİZİNİN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ". Sakarya İktisat Dergisi 9 / 3 (Eylül 2020): 191-206 .
AMA Sarımaden H. 2008 KÜRESEL KRİZİNİN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2020; 9(3): 191-206.
Vancouver Sarımaden H. 2008 KÜRESEL KRİZİNİN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2020; 9(3): 191-206.
IEEE H. Sarımaden , "2008 KÜRESEL KRİZİNİN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ", Sakarya İktisat Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 191-206, Eyl. 2020