Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNE ETKİSİ

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 207 - 218, 21.09.2020

Öz

Sermayenin liberalleşmesi, ekonomide yatırım gereksinimlerinin artmasına neden olmuştur. Bu noktada ulus ötesi yatırımlar için, çeşitli faktörler itici güç haline gelmiştir. Yabancı yatırımları ülkeye çekmek için, farklı politikalar benimsenmiştir. Bu çalışma, alt yapı değişkenini yabancı yatırımlar için belirleyici olarak ele almıştır. Literatüre önemli katkı sağlaması beklenen çalışmada, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri, 1997-2017 dönemi verileri ele alınarak incelenmiştir. PMG ve MG tahmin sonuçlarına göre altyapı sitemini temsilen seçilen mobil abonelik değişkeni, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Kaynakça

 • ASİEDU, E. (2002). On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: Is Africa Different?, World Development, 30 (1), 107-119.
 • BABATUNDE, A. (2011). Trade Openness, Infrastructure, FDI and Growth in Sub-Saharan African Countries. Journal of Management Policy and Practice, 12(7).
 • BARZELAGHİ, M. T., DİZAJİ, M., LALEH, M. M. (2012). The Effect of Transportation İnfrastructure on Foreign Direct İnvestment Attraction İn Iran. International Journal of Economics And Finance Studies, 4(2), 153-161.
 • BAYRAKTUTAN, Y. (1992). Kalkınma ve altyapı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 47(03).
 • BREUSCH, T. S., PAGAN, A.R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics, Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • DEMİRHAN, E., MASCA, M. (2008). Determinants of Foreign Direct İnvestment Flows To Developing Countries: A Cross-Sectional Analysis. Prague Economic Papers, 4(4), 356-369.
 • EMEK, U. (2009). Türkiye’de Altyapı Hizmetlerinin Özel Sektöre Gördürülmesi: Neden, Ne Zaman, Nasıl?. İktisat İşletme Ve Finans, 24(284), 9-45.
 • ERENBERG S. J. (1993). The Real Effects of Public İnvestment on Private İnvestment. Applied Economics, 23, 831-837.
 • FİTRİANDİ, P., KAKİNAKA, M., KOTANİ, K. (2014). Foreign Direct İnvestment and İnfrastructure Development in Indonesia: Evidence from Province Level Data. Asian Journal Of Empirical Research, 4(1), 79-94.
 • KARAGÖZ, K. (2007). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: 1970-2005. Journal of Yasar University, 2(8), 927-948.
 • KOYUNCU, C., ÜNVER, M. (2016), The Impact of Infrastructure on FDI Inflows: A Panel Data Analysis,
 • https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Unver/publication/309418675_The_Impact_of_Infrastructure_on_FDI_Inflows_A_Panel_Data_Analysis/links/580facb408aef2ef97afe91e/The-Impact-of-Infrastructure-on-FDI-Inflows-A-Panel-Data-Analysis.pdf (05.09.2019).
 • KURTARAN, A. (2007). Doğrudan Yabancı Yatırım Kararları Ve Belirleyicileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 367-382.
 • MİKE, F., ORANSAY, G. (2015). Altyapı ve İnovasyon Değişimlerinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science, 3(12), 372-381.
 • OGUNJİMİ, J., AMUNE, B. (2017). Impact of Infrastructure on Foreign Direct Investment in Nigeria: An Autoregressive Distirbuted Lag (ARDL) Approach. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75996/1/MPRA_paper_75996.pdf (03.09.2019).
 • PESARAN, H. M. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • PESARAN, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. CESifo Working Paper Series No. 1229, IZA Discussion Paper No. 1240.
 • PESARAN, M.H. ve YAMAGATA, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • REHMAN, C. A., ILYAS, M., ALAM, H. M., AKRAM, M. (2011). The İmpact of İnfrastructure on Foreign Direct İnvestment: The Case of Pakistan. International Journal of Business And Management, 6(5), 268.
 • SEETANAH, B. (2009). A Sector-Wise Panel Data Study on the Link Between Transport Infrastructure and FDI in Mauritius. 9th Global Conference on Business & Economics, ISBN: 978-0-9742114-2-7.
 • SHAH, M. H. (2014). The Significance of İnfrastructure For FDI İnflow in Developing Countries. Journal of Life Economics, 1(2), 1-16.
 • TATOĞLU, F. Y. (2013). İleri Panel Veri Analizi. İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • WEKESA, C. T., WAWİRE, N. H., KOSİMBEİ, G. (2016). Effects of İnfrastructure Development on Foreign Direct İnvestment İn Kenya. Journal of Infrastructure Development, 8(2), 93-110.
 • WESTERLUND, J. (2008). Panel Cointegration Tests of the Fisher Effect. Journal of Applied Econometrics, 23(2), 193-223.
 • WHEELER, D. and MODY, A. (1992). International Investment Location Decisions: The Case of U.S. Firms. Journal of International Economics, 33, 57-76.
 • ZEB, N., QİANG, F., SHABBİR, M. (2014). Telecommunication Infrastructure and Foreign Direct Investment in Pakistan: An Empirical Study. https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/1336/1243 (03.09.2019)
 • WORLD BANK (2009). World Development Indicators. http://data.worldbank.org, (22.06.2018).

THE EFFECT OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS ON THE DIRECT FOREIGN INVESTMENT INPUTS IN THE BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION REGION

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 207 - 218, 21.09.2020

Öz

The liberalization of capital caused an increase in investment needs in the economy. At this point, various factors have become the driving force for transnational investments. Different policies have been adopted to attract foreign investments to the country. This study considered the infrastructure variable as a determinant for foreign investments. In the study, which is expected to make a significant contribution to the literature, the Black Sea Economic Cooperation Countries were examined by considering the data of 1997-2017 period. According to the PMG and MG estimation results, the mobile subscription variable chosen to represent the infrastructure system was found statistically significant.

Kaynakça

 • ASİEDU, E. (2002). On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: Is Africa Different?, World Development, 30 (1), 107-119.
 • BABATUNDE, A. (2011). Trade Openness, Infrastructure, FDI and Growth in Sub-Saharan African Countries. Journal of Management Policy and Practice, 12(7).
 • BARZELAGHİ, M. T., DİZAJİ, M., LALEH, M. M. (2012). The Effect of Transportation İnfrastructure on Foreign Direct İnvestment Attraction İn Iran. International Journal of Economics And Finance Studies, 4(2), 153-161.
 • BAYRAKTUTAN, Y. (1992). Kalkınma ve altyapı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 47(03).
 • BREUSCH, T. S., PAGAN, A.R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics, Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • DEMİRHAN, E., MASCA, M. (2008). Determinants of Foreign Direct İnvestment Flows To Developing Countries: A Cross-Sectional Analysis. Prague Economic Papers, 4(4), 356-369.
 • EMEK, U. (2009). Türkiye’de Altyapı Hizmetlerinin Özel Sektöre Gördürülmesi: Neden, Ne Zaman, Nasıl?. İktisat İşletme Ve Finans, 24(284), 9-45.
 • ERENBERG S. J. (1993). The Real Effects of Public İnvestment on Private İnvestment. Applied Economics, 23, 831-837.
 • FİTRİANDİ, P., KAKİNAKA, M., KOTANİ, K. (2014). Foreign Direct İnvestment and İnfrastructure Development in Indonesia: Evidence from Province Level Data. Asian Journal Of Empirical Research, 4(1), 79-94.
 • KARAGÖZ, K. (2007). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: 1970-2005. Journal of Yasar University, 2(8), 927-948.
 • KOYUNCU, C., ÜNVER, M. (2016), The Impact of Infrastructure on FDI Inflows: A Panel Data Analysis,
 • https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Unver/publication/309418675_The_Impact_of_Infrastructure_on_FDI_Inflows_A_Panel_Data_Analysis/links/580facb408aef2ef97afe91e/The-Impact-of-Infrastructure-on-FDI-Inflows-A-Panel-Data-Analysis.pdf (05.09.2019).
 • KURTARAN, A. (2007). Doğrudan Yabancı Yatırım Kararları Ve Belirleyicileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 367-382.
 • MİKE, F., ORANSAY, G. (2015). Altyapı ve İnovasyon Değişimlerinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science, 3(12), 372-381.
 • OGUNJİMİ, J., AMUNE, B. (2017). Impact of Infrastructure on Foreign Direct Investment in Nigeria: An Autoregressive Distirbuted Lag (ARDL) Approach. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75996/1/MPRA_paper_75996.pdf (03.09.2019).
 • PESARAN, H. M. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • PESARAN, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. CESifo Working Paper Series No. 1229, IZA Discussion Paper No. 1240.
 • PESARAN, M.H. ve YAMAGATA, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • REHMAN, C. A., ILYAS, M., ALAM, H. M., AKRAM, M. (2011). The İmpact of İnfrastructure on Foreign Direct İnvestment: The Case of Pakistan. International Journal of Business And Management, 6(5), 268.
 • SEETANAH, B. (2009). A Sector-Wise Panel Data Study on the Link Between Transport Infrastructure and FDI in Mauritius. 9th Global Conference on Business & Economics, ISBN: 978-0-9742114-2-7.
 • SHAH, M. H. (2014). The Significance of İnfrastructure For FDI İnflow in Developing Countries. Journal of Life Economics, 1(2), 1-16.
 • TATOĞLU, F. Y. (2013). İleri Panel Veri Analizi. İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • WEKESA, C. T., WAWİRE, N. H., KOSİMBEİ, G. (2016). Effects of İnfrastructure Development on Foreign Direct İnvestment İn Kenya. Journal of Infrastructure Development, 8(2), 93-110.
 • WESTERLUND, J. (2008). Panel Cointegration Tests of the Fisher Effect. Journal of Applied Econometrics, 23(2), 193-223.
 • WHEELER, D. and MODY, A. (1992). International Investment Location Decisions: The Case of U.S. Firms. Journal of International Economics, 33, 57-76.
 • ZEB, N., QİANG, F., SHABBİR, M. (2014). Telecommunication Infrastructure and Foreign Direct Investment in Pakistan: An Empirical Study. https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/1336/1243 (03.09.2019)
 • WORLD BANK (2009). World Development Indicators. http://data.worldbank.org, (22.06.2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Havanur ERGÜN TATAR Bu kişi benim
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sid797869, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, number = {3}, pages = {207 - 218}, title = {KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Ergün Tatar, Havanur} }
APA Ergün Tatar, H. (2020). KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNE ETKİSİ . Sakarya İktisat Dergisi , 9 (3) , 207-218 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/56858/797869
MLA Ergün Tatar, H. "KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNE ETKİSİ" . Sakarya İktisat Dergisi 9 (2020 ): 207-218 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/56858/797869>
Chicago Ergün Tatar, H. "KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNE ETKİSİ". Sakarya İktisat Dergisi 9 (2020 ): 207-218
RIS TY - JOUR T1 - KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNE ETKİSİ AU - HavanurErgün Tatar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 218 VL - 9 IS - 3 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNE ETKİSİ %A Havanur Ergün Tatar %T KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNE ETKİSİ %D 2020 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Ergün Tatar, Havanur . "KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNE ETKİSİ". Sakarya İktisat Dergisi 9 / 3 (Eylül 2020): 207-218 .
AMA Ergün Tatar H. KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNE ETKİSİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2020; 9(3): 207-218.
Vancouver Ergün Tatar H. KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNE ETKİSİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2020; 9(3): 207-218.
IEEE H. Ergün Tatar , "KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNE ETKİSİ", Sakarya İktisat Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 207-218, Eyl. 2020