Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 2, 159 - 166, 10.06.2021

Öz

Yatırımcıların amacı sadece getiriyi maksimize etmek değil aynı zamanda yatırım risklerini en aza indirmektir. Yatırımcıların yüz yüze kaldığı risklerin en tepesinde, reel getirileri aşındırdığı için enflasyon gelmektedir. Satın alma gücünün erozyona uğradığı zamanlarda, getiri artışı ile kısmen veya tamamen bu erozyonu telafi eden varlıklara enflasyon korumaları varlıklar denir. Bu yüzden, enflasyondan korunma sağlayan varlıklar diğer yatırım araçlarına göre daha çekici hale dönüşmektedir. Emlak piyasası genellikle gayrimenkulün enflasyona karşı bir koruma görevi görebileceğini iddia etmektedir. Tarih boyunca alternatifler arasında gayrimenkul varlıkları, enflasyona karşı güçlü bir yatırım fırsatı olarak görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop ) bölgesinde konut fiyatları ile enflasyon arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu bağlamda, konut fiyat endeksinin enflasyonist baskıya sebep olup olmadığı ve tüketici fiyatlarının konut fiyatlarını etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak Breitung ve Candelon (2006) tarafından geliştirilen “Frekans Nedensellik testi” kullanılmıştır. Veriler 2010 Ocak le 2020 Haziran arası dönemi kapsamakta olup aylık frekanstadır. Sonuç olarak konut fiyatları ve enflasyon arasında kısa, orta ve uzun dönemde nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, U., Bayat, T., Kayhan, S., & Nazlıoğlu, Ş. (2013). Oil prices and exchangerates in Brazil, India and Turkey: Time and frequency domain causality analysis. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 49-73.
 • Amonhaemanon, D., De Ceuster, M. J., Annaert, J., & Le Long, H. (2013). The inflation-hedging ability of realestate evidence in Thailand: 1987-2011. ProcediaEconomicsand Finance, 5, 40-49.
 • Anari, A.,ve Kolari, J. (2002). House prices and inflation. Real Estate Economics, 30(1), 67-84.
 • Beltratti, A., & Morana, C. (2010). International house prices and macroeconomic fluctuations. Journal of Banking & Finance, 34(3), 533-545.
 • Bodart, V., & Candelon, B. (2009). Evidence of interdependence and contagion using a frequency domain framework. Emerging Markets Review, 10(2), 140-150.
 • Bozoklu, S.,& Yilanci, V. (2013). Energy consumption and economic growth for selected OECD countries: Further evidence from the Granger causality test in the frequency domain. EnergyPolicy, 63, 877-881.
 • Büyükduman, A. (2014). Bir kent efsanesi: Konut balonu. İstanbul: Scala Yayıncılık
 • Ciner, C. (2011). Commodity prices and inflation: Testing in the frequency domain. Research in International Business and Finance, 25(3), 229-237.
 • Erdoğdu, C. & Büyükduman, A. (2018). Sorularla gayrimenkul yatırımı. İstanbul: Ceres Yayınları
 • Eryüzlü, H.,& Ekici, S. (2020). Konut fiyat endeksi ve reel döviz kuru ilişkisi: Türkiye örneği. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(12), 97-105.
 • Ganesan, S.,& Chiang, Y. (1998). The inflation-hedging characteristics of real and financial assets in Hong Kong. Journal of Real Estate Portfolio Management, 4(1), 55-67.
 • Gathergood, J. (2012). How do consumers respond to house price declines? Economics Letters, 115(2), 279-281.
 • Inglesi-Lotz, R.,& Gupta, R. (2013). The long-run relationship between house prices and inflation in South Africa: an ARDL approach. International Journal of Strategic Property Management, 17(2), 188-198.
 • İskenderoğlu, Ö., & Akdağ, S. (2019). Risk iştahı ile petrol fiyatları, döviz kuru, altın fiyatları ve faiz oranları arasında nedensellik analizi: Türkiye örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(1), 1-14.
 • İslamoğlu, B.,& Nazlıoğlu, Ş. (2019). Enflasyon ve konut fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir için panel veri analizi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7(1).
 • Karadaş, H. A.,& Salihoglu, E. (2020). Seçili makroekonomik değişkenlerin konut fiyatlarına etkisi: Türkiye Örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1), 63-80.
 • Korkmaz, Ö. (2019). The relationship between housing prices and inflation rate in Turkey. International Journal of Housing Markets and Analysis. ISSN: 1753-8270
 • Paksoy, S., Yöntem, T., & Büyükçelebi, B. (2014). Konut fiyat endeksi ve enflasyon arasındaki ilişki (Trc1, Trc2 Ve Trc3 düzey bölgeleri üzerine ampirik bir çalışma). Assam Uluslararası Hakemli Dergi, 1(2), 54-69.
 • Sağlam, C. ,& Abdioğlu, Z. (2020). Türkiye'de tüketici fiyatları ile hedonik konut fiyatları arasındaki ilişki: Panel veri analizi. Journal of Yasar University, 15(57).
 • Salisu, A. A.,Raheem, I. D., & Ndako, U. B. (2020). The inflation hedging properties of gold, stocks and real estate: A comparative analysis. Resources Policy, 66, 101605.
 • Şen, A.,& Şit, M. (2015). Reel döviz kurunun Türkiye'nin turizm gelirleri üzerindeki etkisinin ampirik analizi. Journal of Yasar University, 10(40).
 • Tüfekçi, A., Şahin, S., Gültekin, E., & Temiz, M. (2016). Türkiye’de istihdamın sektörel belirleyicileri. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 8(14), 89-95.
 • Yavuz, H. & Beşel, F. (2015). Türkiye’de uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergi gelirleri-ekonomik büyüme ilişkisi: Frekans nedensellik analizi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 3(1), 45-55.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mercan HATİPOĞLU
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sid881934, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, number = {2}, pages = {159 - 166}, title = {NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR}, key = {cite}, author = {Hatipoğlu, Mercan} }
APA Hatipoğlu, M. (2021). NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR . Sakarya İktisat Dergisi , 10 (2) , 159-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/62742/881934
MLA Hatipoğlu, M. "NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR" . Sakarya İktisat Dergisi 10 (2021 ): 159-166 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/62742/881934>
Chicago Hatipoğlu, M. "NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR". Sakarya İktisat Dergisi 10 (2021 ): 159-166
RIS TY - JOUR T1 - NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR AU - MercanHatipoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 166 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR %A Mercan Hatipoğlu %T NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR %D 2021 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Hatipoğlu, Mercan . "NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR". Sakarya İktisat Dergisi 10 / 2 (Haziran 2021): 159-166 .
AMA Hatipoğlu M. NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR. Sakarya İktisat Dergisi. 2021; 10(2): 159-166.
Vancouver Hatipoğlu M. NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR. Sakarya İktisat Dergisi. 2021; 10(2): 159-166.
IEEE M. Hatipoğlu , "NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR", Sakarya İktisat Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 159-166, Haz. 2021