Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜKETİM MODELLERİYLE BİLİMSEL GELİŞMENİN AÇIKLANMASI

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 398 - 427, 17.09.2022

Öz

Bu çalışma, bilimsel gelişmeyi kronolojik olarak ortaya konan tüketim modelleri örneği ile açıklamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda öncelikle bilim, bilimsel açıklama, bilimsel yasa, hipotez, teori ve varsayım kavramları tanıtılmıştır. Bilimsel gelişme kavramı netleştirilip; tüketim modellerinin geliştirilme nedenleri ile açıklanmıştır.

Kaynakça

 • AKAL, M. (2022). Mikroekonomi: Tüketici, Üretici ve Piyasa Teorisi. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • ACKLEY, G. (1951). Reviewed Work: Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior by James S. Duesenberry. The Review of Economics and Statistics, 33(3): 255-257.
 • CAMPBELL, J. Y. & MANKIW, N. G. (1989). Consumption, Income, and Interest Rates: Reinterpreting the Time Series Evidence. NBER Macroeconomics Annual, 1989(4): 185-246.
 • CAMPBELL, J. Y. & MANKIW, N. G. (1990). Permanent Income, Current Income, and Consumption. Journal of Business & Economic Statistics, 8(3): 265-279.
 • CEYLAN, R. ve KARAAĞAÇ, G.E.(2019). Türkiye’de Sürekli Gelir Hipotezinin Test Edilmesi: Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinden Kanıtlar. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15): 219-237.
 • ÇAĞLAYAN, E. (2003).Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezinde Mevsimsellik. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(1): 409-422.
 • DAMANE, M. (2018). Empirical Analysis of Private Consumption in Lesotho: An ARDL Bound Test Approach. Modern Economy, 9:400-421.
 • FRIEDMAN, M. (1957). A Theory of the Consumption Function (3. Bölüm: The Permanent Income Hypothesis, ss:20-37). Princeton University Press. (Provided by National Bureau of Economic Research 63, General Series, NewYork, https://www.nber.org/books-and-chapters/theory-consumption-function (Erişim: 8.6.2022). HALL, R. E. (1978). Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence. Journal of Political Economy, 86(6): 971-987.
 • HALL, R.E. (1987). Consumption. NBER Working Paper No. 2265: 1-30.
 • KEHO, Y. (2019). An Econometric Analysis of the Determinants of Private Consumption in Cote d’Ivoire. Theoretical Economics Letters, 9: 947-958.
 • KEYNES, J. M. (1964). The General Theory of Employment, Interest, and Money. Chicago: First Harbinger Edition,
 • MANKIW, G. N. (2009). Makroekonomi (Çvr. Ed. Ömer Faruk Çolak). Ankara: Eflatun Yayınevi.
 • MANKIW, G. N. & SHAPIRO, M. D. (1985). Trends, Random wWalks, and Tests of the Permanent Income Hypothesis. Journal of Monetary Economics, 16(2):165-174.
 • ÖZDİLEK, E. & AKAL, M. (2020). Davranışsal Ekonomi Çerçevesinde Richard Thaler’in Görüşleri. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(13):240-250.
 • PALLEY, T. I.(2010). The Relative Permanent Income Theory of Consumption: A Synthetic Keynes–Duesenberry–Friedman Model. Review of Political Economy, 22(1): 41-56.
 • RAMAK, R. & ABDİOĞLU, Z.(2007). Tüketimin Tesadüfi Yürüyüşü: Türkiye Örneği 1987–2006. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(7):69-79.
 • SAĞLAM, M. (2014). Bilimsel Ve Teknolojik Gelişmenin Sosyal Ve Kültürel Boyutları. Ondokuz Mayis Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1):233-241.
 • SARGENT, T. J. (1978). Rational Expectations, Econometric Exogeneity, and Consumption. Journal of Political Economy, 86(4): 673-700.
 • SHACKLE, G. L. S. (1951). Reviewed Work: Income, Saving, and the Theory of Consumer Behaviour by James S. Duesenberry. The Economic Journal, 61(241):131-134.
 • SİVRİ, U. & ERYÜZLÜ, H. (2010). Rasyonel Beklentiler-Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezinin Testi. İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 11: 90–99.
 • TAĞMAN, S. E. (2017). Bilimsellik Ölçütü Olarak “Açıklamanın” Doğası”. Dört Öge 6(12):167-185.
 • YILDIRIM, K.; KAHRAMAN, D.; TAŞDEMİR, M. (2013). Makro Ekonomi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YİĞİT, M. (2020).Mutlak Gelir Hipotezi Çerçevesinde Marjinal Tüketim Eğiliminin Seyri 2006Q1 – 2019Q4 Türkiye Örneği. İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, 2(1):1-16.
 • Internet Sayfaları: Bilimsel Gelişme Kavramı - china radio international – CRI. http://turkish.cri.cn › 2012/11/04 (Erişim:10.5.2022). Makro İktisat, https://acikders.ankara.edu.tr. (Erişim: 7.6.2022).
 • Modigliani’nin Yaşam Boyu Hipotezi Nedir? https://alonot.com/modiglianinin-yasam-boyu-hipotezi-nedir/.(Erişim: 7.6.2022). Tüketim, Tasarruf ve Yatırım (AKTAŞ, E. 13. Ünite): https://yandex.com.tr/gorsel/search? pos=0&text=S%C3%BCrekli%20gelir%20Hipotezi&img_url=https%3A%2F%2Fslideplayer.biz.tr%2Fslide%2F3218943%2F11%2Fimages%2F10%2FS%25C3%25BCrekli%2BGelir%2BHipotezi.jpg&source=related-duck&rpt=simage&lr=11511 (Erişim: 13.7.2022).
 • Vikipedi Ansiklopedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/Nispi_Gelir_Hipotezi (Erişim:17.05.2022).
 • Vikipedi Ansiklopedi, https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk_model_of_consumption. (Erişim:08.06.2022).
 • Zemberek Etkisi Nedir? - Vergisözlügühttps://vergisozlugu.net › zemberek-etkisi-nedir (Erişim: 7.6.2022).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa AKAL> (Sorumlu Yazar)
Sakarya Üniversitesi
0000-0002-0504-100X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sid1143910, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {3}, pages = {398 - 427}, title = {TÜKETİM MODELLERİYLE BİLİMSEL GELİŞMENİN AÇIKLANMASI}, key = {cite}, author = {Akal, Mustafa} }
APA Akal, M. (2022). TÜKETİM MODELLERİYLE BİLİMSEL GELİŞMENİN AÇIKLANMASI . Sakarya İktisat Dergisi , 11 (3) , 398-427 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/72576/1143910
MLA Akal, M. "TÜKETİM MODELLERİYLE BİLİMSEL GELİŞMENİN AÇIKLANMASI" . Sakarya İktisat Dergisi 11 (2022 ): 398-427 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/72576/1143910>
Chicago Akal, M. "TÜKETİM MODELLERİYLE BİLİMSEL GELİŞMENİN AÇIKLANMASI". Sakarya İktisat Dergisi 11 (2022 ): 398-427
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİM MODELLERİYLE BİLİMSEL GELİŞMENİN AÇIKLANMASI AU - MustafaAkal Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 398 EP - 427 VL - 11 IS - 3 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi TÜKETİM MODELLERİYLE BİLİMSEL GELİŞMENİN AÇIKLANMASI %A Mustafa Akal %T TÜKETİM MODELLERİYLE BİLİMSEL GELİŞMENİN AÇIKLANMASI %D 2022 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD Akal, Mustafa . "TÜKETİM MODELLERİYLE BİLİMSEL GELİŞMENİN AÇIKLANMASI". Sakarya İktisat Dergisi 11 / 3 (Eylül 2022): 398-427 .
AMA Akal M. TÜKETİM MODELLERİYLE BİLİMSEL GELİŞMENİN AÇIKLANMASI. Sakarya İktisat Dergisi. 2022; 11(3): 398-427.
Vancouver Akal M. TÜKETİM MODELLERİYLE BİLİMSEL GELİŞMENİN AÇIKLANMASI. Sakarya İktisat Dergisi. 2022; 11(3): 398-427.
IEEE M. Akal , "TÜKETİM MODELLERİYLE BİLİMSEL GELİŞMENİN AÇIKLANMASI", Sakarya İktisat Dergisi, c. 11, sayı. 3, ss. 398-427, Eyl. 2022