Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SU TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G-7 ÜLKELERİNDEN AMPİRİK KANITLAR

Yıl 2023, Cilt: 12 Sayı: 3, 354 - 369, 28.09.2023

Öz

Su tüketimi, ekonomik büyüme ve insan refahı üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Aynı zamanda küresel ısınma ve iklim değişikliği başta olmak üzere su kaynaklarının geri döndürülemez şekilde tüketilmesi ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Bu açıdan su kullanımı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin doğru bir şekilde ortaya konulması ve gelecekteki eğilimlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada G-7 ülkelerinde su tüketimi ve ekonomik büyüme arasında Çevresel Kuznets Eğrisi şeklinde ilişkinin olup olmadığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda G-7 ülkelerinde panel veri analizi yapılmaktadır. Analizler sonucunda Çevresel Kuznets Eğrisi şeklinde bir ilişkinin varlığı doğrulanmaktadır. Su tüketimi ve ekonomik büyüme arasında önce artan ve sonra azalan bir ilişkinin olmasında, verimlilik ve teknolojik inovasyon faktörlerinin etkili olduğu belirtilmektedir.

Destekleyen Kurum

Destekleyen kurum bulunmamaktadır.

Kaynakça

 • BARBIER, E. (2004). Water and Economic Growth. The Economic Record, 80(248), 1-16. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2004.00121.x.
 • COLE, M. (2004). Economic growth and water use. Applied Economics Letters, 11(1), 1-4. https://doi.org/10.1080/1350485042000187435.
 • DUARTE, R., Pinilla, V., & Serrano, A. (2013). Is there an environmental Kuznets curve for water use? A panel smooth transition regression approach. Economic Modelling 31, 518–527. http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.010.
 • FAO AquaStat. (2023). AQUASTAT. https://tableau.apps.fao.org/views/ReviewDashboard-v1/country_dashboard?%3Adisplay_count=n&%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aorigin=viz_share_link&%3AshowAppBanner=false&%3AshowVizHome=n
 • GOKLANY, I. (2002). Comparing 20th Century Trends in U.S. and Global Agricultural Water and Land Use. Water International, 27(3) , 321-329. https://doi.org/10.1080/02508060208687012.
 • GREY, D., & Sadoff, C. (2006). Water for Growth and Development. Thematic Documents of the IV World Water Forum, 1-55. http://documents.worldbank.org/curated/en/255681468314995282/Water-for-growth-and-development.
 • HAO, Y., Hu, X., & Chen, H. (2019). On the relationship between water use and economic growth in China: New evidence from simultaneous equation model analysis. Journal of Cleaner Production 235, 953-965. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.07.024.
 • HEMATI, A., Mehrara, M., & Sayehmiri, A. (2011). New Vision on the Relationship between Income and Water Withdrawal in Industry Sector. Natural Resources, 2, 191-196. doi:10.4236/nr.2011.23025.
 • HOSSEINZADEH, M., Saghaian, S., Nematollahi, Z., & Foroushani, N. (2022). Water consumption and economic growth: evidence for the environmental Kuznets curve. Water International, 47(8), 1333-1348. https://doi.org/10.1080/02508060.2022.2091398.
 • KATZ, D. (2015). Water use and economic growth: reconsidering the Environmental Kuznets Curve relationship. Journal of Cleaner Production 88, 205-213. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.017.
 • LEE, J., & Tieslau, M. (2019). Panel LM unit root tests with level and trend shifts. Economic Modelling 80, 1-10.
 • MURRAY, S., Foster, P., & Prentice, I. (2012). Future global water resources with respect to climate change and water withdrawals as estimated by a dynamic global vegetation model. Journal of Hydrology 448–449 (2012) , 14–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.02.044.
 • PERRON, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica , Nov., 1989, Vol. 57, No. 6, 1361-1401. https://www.jstor.org/stable/1913712.
 • QIAO, N., Fang, L., & Mu, L. (2020). Evaluating the impacts of water resources technology progress on development and economic growth over the Northwest, China. PLoS ONE 15(3), 1-14. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229571.
 • ROCK, M. (1998). Freshwater Use, Freshwater Scarcity, and Socioeconomic Development. The Journal of Environment Development, 7(3), 278-301. DOI: 10.1177/107049659800700304.
 • TATOĞLU, F. (2013). Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • ÜN, T. (2018). Panel Veri Modellerinin Varsayımlarının Testi. S. Güriş içinde, Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi (s. 73-101). İstanbul: Der Yayınları.
 • WORLD BANK. (2016). High and Dry Climate Change, Water, and the Economy. Washington DC: The World Bank Group.
 • WORLD BANK. (2023). World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

THE RELATIONSHIP BETWEEN WATER CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM G-7 COUNTRIES

Yıl 2023, Cilt: 12 Sayı: 3, 354 - 369, 28.09.2023

Öz

Water consumption has significant impacts on economic growth and human welfare. At the same time, the irreversible depletion of water resources, particularly global warming and climate change, has a negative impact on economic growth. In this respect, it is important to accurately reveal the relationship between water use and economic growth and determine future trends. Therefore, this study examines whether there is an Environmental Kuznets Curve-shaped relationship between water consumption and economic growth in G-7 countries. For this purpose, panel data analysis is conducted in G-7 countries. As a result of the analysis, the existence of a relationship in the form of the Environmental Kuznets Curve is confirmed. Furthermore, it is stated that productivity and technological innovation factors are effective in the first increasing and then decreasing relationship between water consumption and economic growth.

Kaynakça

 • BARBIER, E. (2004). Water and Economic Growth. The Economic Record, 80(248), 1-16. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2004.00121.x.
 • COLE, M. (2004). Economic growth and water use. Applied Economics Letters, 11(1), 1-4. https://doi.org/10.1080/1350485042000187435.
 • DUARTE, R., Pinilla, V., & Serrano, A. (2013). Is there an environmental Kuznets curve for water use? A panel smooth transition regression approach. Economic Modelling 31, 518–527. http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.010.
 • FAO AquaStat. (2023). AQUASTAT. https://tableau.apps.fao.org/views/ReviewDashboard-v1/country_dashboard?%3Adisplay_count=n&%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aorigin=viz_share_link&%3AshowAppBanner=false&%3AshowVizHome=n
 • GOKLANY, I. (2002). Comparing 20th Century Trends in U.S. and Global Agricultural Water and Land Use. Water International, 27(3) , 321-329. https://doi.org/10.1080/02508060208687012.
 • GREY, D., & Sadoff, C. (2006). Water for Growth and Development. Thematic Documents of the IV World Water Forum, 1-55. http://documents.worldbank.org/curated/en/255681468314995282/Water-for-growth-and-development.
 • HAO, Y., Hu, X., & Chen, H. (2019). On the relationship between water use and economic growth in China: New evidence from simultaneous equation model analysis. Journal of Cleaner Production 235, 953-965. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.07.024.
 • HEMATI, A., Mehrara, M., & Sayehmiri, A. (2011). New Vision on the Relationship between Income and Water Withdrawal in Industry Sector. Natural Resources, 2, 191-196. doi:10.4236/nr.2011.23025.
 • HOSSEINZADEH, M., Saghaian, S., Nematollahi, Z., & Foroushani, N. (2022). Water consumption and economic growth: evidence for the environmental Kuznets curve. Water International, 47(8), 1333-1348. https://doi.org/10.1080/02508060.2022.2091398.
 • KATZ, D. (2015). Water use and economic growth: reconsidering the Environmental Kuznets Curve relationship. Journal of Cleaner Production 88, 205-213. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.017.
 • LEE, J., & Tieslau, M. (2019). Panel LM unit root tests with level and trend shifts. Economic Modelling 80, 1-10.
 • MURRAY, S., Foster, P., & Prentice, I. (2012). Future global water resources with respect to climate change and water withdrawals as estimated by a dynamic global vegetation model. Journal of Hydrology 448–449 (2012) , 14–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.02.044.
 • PERRON, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica , Nov., 1989, Vol. 57, No. 6, 1361-1401. https://www.jstor.org/stable/1913712.
 • QIAO, N., Fang, L., & Mu, L. (2020). Evaluating the impacts of water resources technology progress on development and economic growth over the Northwest, China. PLoS ONE 15(3), 1-14. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229571.
 • ROCK, M. (1998). Freshwater Use, Freshwater Scarcity, and Socioeconomic Development. The Journal of Environment Development, 7(3), 278-301. DOI: 10.1177/107049659800700304.
 • TATOĞLU, F. (2013). Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • ÜN, T. (2018). Panel Veri Modellerinin Varsayımlarının Testi. S. Güriş içinde, Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi (s. 73-101). İstanbul: Der Yayınları.
 • WORLD BANK. (2016). High and Dry Climate Change, Water, and the Economy. Washington DC: The World Bank Group.
 • WORLD BANK. (2023). World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Panel Veri Analizi , Büyüme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ZUHAL
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-4645-4628
Türkiye

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 12 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ZUHAL, M. (2023). SU TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G-7 ÜLKELERİNDEN AMPİRİK KANITLAR. Sakarya İktisat Dergisi, 12(3), 354-369.