Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

AKADEMİK DANIŞMANLIK: İDEALLER VE GÖZLEMLER

Yıl 2023, Cilt: 12 Sayı: 4, 599 - 606, 31.12.2023

Öz

Bireysel ve toplumsal açıdan bilimsel gelişimin ideale yakın seyri bakımından danışman işlevi ve danışan-danışman ilişkilerinin akademik ve evrensel etik kurallara uygun yürütülmesi kritik önemi haizdir. Usta-çırak ilişkisi, bilimsel alanda uzmanlaşmaya talip (talebe) olanlarla onlara rehberlik edecek birikim sahiplerinin birlikte yolculuğunu betimleyen yerinde benzetmelerden biridir. Bir meslek alanında nitelik kazanma konusunda ehliyetli ustaların, işi öğrenme ve gelecekte icra etme tercihinde bulunanlara, sanatın/zanaatın inceliklerini düzenli, sistematik diyalog ortamında aktarması gibi, yüksek lisansla başlayan akademik uzmanlaşma süreci de birikimli öğretim üyelerinin etik çerçevede gerçekleşen katkılarını gerektirir.
Bu çalışmada akademik danışmanlık ilişkisinin ideal formu üzerine düşünceler ve ulusal düzenlemeler ışığında Türkiye pratiğine ilişkin gözlemler ve öneriler paylaşılacaktır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi, İşletme ve Yönetim Müfredatı ve Öğretimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf Bayraktutan 0000-0002-4453-3701

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2023
Kabul Tarihi 22 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 12 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Bayraktutan, Y. (2023). AKADEMİK DANIŞMANLIK: İDEALLER VE GÖZLEMLER. Sakarya İktisat Dergisi, 12(4), 599-606.