Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Şiiliğin Menşei Hakkında Nazariyeler

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 61 - 88, 01.11.2020

Öz

Bu makalede oluşum sürecinde Şîa mezhebinin tarihi arka planı üzerinde durulmaktadır. Tarihsel süreçte Şîa üzerinde etkili olan şahsiyetler ve argümanları, Şîa’nin kaynağı hakkındaki iddialarla kıyaslanarak, bu iddialardan hangisinin daha doğru olduğu sonucuna ulaşmaya çalışılmaktadır. Şîa’nın kaynağı probleminin araştırılması, bu mezhebin İslami olarak durduğu yeri bilmemiz açısından önem arz eder. Şîa’nın oluşum süreciyle ilgili çalışmalar olmasına rağmen, bu mezhebin menşei hakkında yapılan çalışmaların sayısı fazla değildir. Çalışmamızda Şîa’nın ne zaman ortaya çıktığı değil, oluşum sürecinde düşünsel olarak etkilendiği kaynaklar üzerinde durulacaktır.

Kaynakça

  • Aka, İsmail. “x. Yüzyıldan xx. Yüzyıla Kadar Şiîlik”, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiîlik Sempozyumu, 1. Baskı, İstanbul: İlmi Neşriyat, 1993.
  • Ali, Muhammed Kurd. Hıtatu’ş-Şam, II. Baskı, Şam: Mektebetu’n-Nur, vı.
  • Abdurabbih, Ahmed b. Muhammed. Ikdu’l-Ferid, thk. Muhammed Mufid Kamiyha, Beyrut: Daru’l-Kutubu’l-İlmiye, trsz. ıı. Abdulhamid, İrfan. İslam’da İtikadi Mezhebler ve Akaid Esasları, çev. M. Saim Yeprem, İstanbul: Marifet yay. 1983.
  • Ammara, Muhammed. ed-Devletu’l-İslamiyye Beyne’l-Ulmaniyye ve Sultatu’l-İslamiyye, 1.Baskı, Beyrut: Daru’ş-Şuruk, 1988.
  • Bausani, Alessandro. “Selçuklu döneminde Din” Çev. Ali Ertuğrul, 11/2, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007. 441-445.
  • el-Bağdadi, Ebu Cafer Muhammed b. Habib b. Ümeyye b. Amr el-Haşimi, Kitabu’l-Muhber, Haydarabad: Dairetu’l-Mearif, 1943.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Selim GÜLVERDİ (Sorumlu Yazar)
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sirat792505, journal = {Sırat}, issn = {2757-8631}, eissn = {2717-8064}, address = {Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi}, publisher = {Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {1}, pages = {61 - 88}, doi = {}, title = {Şiiliğin Menşei Hakkında Nazariyeler}, key = {cite}, author = {Gülverdi, Selim} }
APA Gülverdi, S. (2020). Şiiliğin Menşei Hakkında Nazariyeler . Sırat , 1 (2) , 61-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sirat/issue/57734/792505
MLA Gülverdi, S. "Şiiliğin Menşei Hakkında Nazariyeler" . Sırat 1 (2020 ): 61-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sirat/issue/57734/792505>
Chicago Gülverdi, S. "Şiiliğin Menşei Hakkında Nazariyeler". Sırat 1 (2020 ): 61-88
RIS TY - JOUR T1 - Şiiliğin Menşei Hakkında Nazariyeler AU - Selim Gülverdi Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sırat JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 88 VL - 1 IS - 2 SN - 2757-8631-2717-8064 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sırat Şiiliğin Menşei Hakkında Nazariyeler %A Selim Gülverdi %T Şiiliğin Menşei Hakkında Nazariyeler %D 2020 %J Sırat %P 2757-8631-2717-8064 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Gülverdi, Selim . "Şiiliğin Menşei Hakkında Nazariyeler". Sırat 1 / 2 (Kasım 2020): 61-88 .
AMA Gülverdi S. Şiiliğin Menşei Hakkında Nazariyeler. GİBTUD (Sırat). 2020; 1(2): 61-88.
Vancouver Gülverdi S. Şiiliğin Menşei Hakkında Nazariyeler. Sırat. 2020; 1(2): 61-88.
IEEE S. Gülverdi , "Şiiliğin Menşei Hakkında Nazariyeler", Sırat, c. 1, sayı. 2, ss. 61-88, Kas. 2020