Dergi Kurulları

Baş Editör

Editorial Board
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇAĞLAR Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 0000-0002-1380-8637 Türkiye
Mühendislik, İnşaat Mühendisliği, Yapı Malzemeleri

Editör

Dr. Çağrı AVAN Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi 0000-0002-4068-7631 Türkiye
Eğitim, İstatistik, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan EKİNCİOĞLU AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 0000-0001-9377-6817 Türkiye
Maden Mühendisliği, Endüstriyel Hammaddeler, Kaya Mekaniği ve Tahkimat, Kazı Mekaniği, Maden Tasarımı, İşletme ve Ekonomisi, Madenlerde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Dr. Arş. Gör. Şerife ÖZATA KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 0000-0003-1993-7592 Türkiye Web
Mimarlık, Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji, Yapı Endüstrisi Çalışmaları, Teknoloji ve Sistemleri, Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme, Yapı Malzemeleri
Mühendislik, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Su Kaynakları ve Su Yapıları, Hidroloji

Editör Kurulu

Uğur ÖZCAN GAZI UNIVERSITY Türkiye
Eğitim
Doç. Dr. H. Süleyman GÖKÇE BAYBURT UNIVERSITY Türkiye
İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr. Abdullah CANDAN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 0000-0003-4807-3017 Türkiye
Fizik, Malzeme Fiziği, Yoğun Madde Fiziği, Yarı İletkenler
Mimari ve Tasarım
Doç. Dr. Cennet YAMAN YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Türkiye
Biyokimya ve Hücre Biyolojisi, Tarımda Bitki Biyoteknolojisi, Endüstri Bitkileri
Dr. Öğr. Üyesi Behcet DÜNDAR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 0000-0003-0724-9469 Türkiye
İnşaat Mühendisliği, Yapı Malzemeleri
Mühendislik, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Su Kaynakları ve Su Yapıları, Hidroloji
Mimari ve Tasarım
Prof. Dr. Selçuk Kürşat İŞLEYEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANKARA Türkiye
Mühendislik
Doç. Dr. Gizem KARAKAN GÜNAYDIN PAMUKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN Türkiye
Mühendislik, İplik Teknolojisi, Kumaş Teknolojisi, Lif Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi
Yrd. Doç. Dr. Reza ABDİ University of Bonab, Department of Laser and Optical Engineering İran
Fizik
Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya, Malzeme Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Melis ALPASLAN TAKAN BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1458-8162 Türkiye
Yöneylem Araştırması, Matematikte Yöneylem Araştırması, Çok Ölçütlü Karar Verme, Üretimde Optimizasyon
Doç. Dr. Zeynel BAŞIBÜYÜK KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2845-148X Türkiye
Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği
Ormancılık
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Doç. Dr. Tahir AKGÜL SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 0000-0003-4826-9212 Türkiye
Yapı Malzemeleri, Yapı Mühendisliği, Yapım Teknolojileri
Doç. Dr. Ahmet BEYCİOĞLU ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY Türkiye
İnşaat Mühendisliği
Prof. Dr. Savaş CANBULAT Kastamonu Universitesi 0000-0003-3895-5374 Türkiye Web
Biyoloji, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi, Entomoloji, Ekolojik Uygulamalar, Çevre Mühendisliği
Prof. Dr. Adem AHISKALI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Türkiye
Ulaştırma Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Emin Sertaç ARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4453-5528 Türkiye
Bilgi Sistemleri, Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi, İş Süreçleri Yönetimi, Karar Desteği ve Grup Destek Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Veri Yönetimi ve Veri Bilimi, Büyük Veri, Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi, Planlama ve Karar Verme, Yöneylem Araştırması, Nicel Karar Yöntemleri, Matematikte Yöneylem Araştırması, Çok Ölçütlü Karar Verme, Üretimde Optimizasyon, E-Ticaret, İş Bilgi Sistemleri, İş Bilgi Yönetimi , Teknoloji Yönetimi, Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Yeşil Yapılar ve Çevreler
Dr. Mohamad Mazen HAMOUD-AGHA Institute Polytechnique UnilaSalle 0000-0001-8836-5079 Fransa
Mikrobiyoloji, Biyoprosess, Gıda Bilimleri
Kimya
Yrd. Doç. Ali Kemal CAKIR ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Mühendislik, Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Hüseyin Turan ARAT SİNOP ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Türkiye
Enerji, Makine Mühendisliği, Enerji Üretimi, Dönüşüm ve Depolama (Kimyasal ve Elektiksel hariç), Hibrit ve Elektrikli Araçlar ve Güç Aktarma Organları, Otomotiv Yanma ve Yakıt Mühendisliği, Uzay Mühendisliği
Prof. Dr. Yunus PAMUKOĞLU süleyman demirel üniversitesi 0000-0003-3337-0860 Türkiye
Kimya, Çevre Mühendisliği
Fizik, Kimya, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik
Dr. Asude ÇAVUŞ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8328-4675 Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme, Ekoloji, Hidrobiyoloji, Doğal Kaynak Yönetimi, Ekolojik Uygulamalar, Çevresel Biyojeokimya, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Yüzey Suyu Kalite Süreçleri ve Bozulmuş Tortu Ölçümü, Matematik, Çevre Mühendisliği, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Atıksu Arıtma Süreçleri, Tarımsal Yapılar, Limnoloji, Hayvansal Üretim, Hayvan Besleme, Sucul Kültür ve Balıkçılık, Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil), Balık Yetiştiriciliği, Balık Zararlıları ve Hastalıkları, Su Ürünleri Teknolojileri, Sucul Kültür ve Balıkçılık Stok Değerlendirmesi

Dil Editörleri

Öğretim Görevlisi Ceyda ZERENAY KIRSEHIR AHI EVRAN UNIVERSITY 0000-0002-8437-1372 Türkiye
İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Doktora Şengül KILIÇ AVAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0000-0001-7357-0782 Türkiye
Dilbilim, Eğitim