Dergi Kurulları

Editör

Editorial Board
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇAĞLAR Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 0000-0002-1380-8637 Türkiye
Mühendislik, İnşaat Mühendisliği, Yapı ve Malzemeleri

Editör Yardımcıları

Dr. Çağrı AVAN Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi 0000-0002-4068-7631 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, İstatistik, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editör Kurulu

Uğur ÖZCAN GAZI UNIVERSITY Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Doç. Dr. H. Süleyman GÖKÇE BAYBURT UNIVERSITY Türkiye
İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr. Abdullah CANDAN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 0000-0003-4807-3017 Türkiye
Fizik, Malzeme Fiziği, Yarı İletkenler, Yoğun Madde Fiziği
Mimarlık, Planlama, Tasarım
Doç. Dr. Cennet YAMAN YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Türkiye
Biyokimya, Bitkisel Biyoteknoloji, Endüstri Bitkileri
Dr. Öğr. Üyesi Behcet DÜNDAR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 0000-0003-0724-9469 Türkiye
İnşaat Mühendisliği, Yapı ve Malzemeleri
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇAĞLAR Kırşehir Ahi Evran Ünversitesi Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım
Mühendislik, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Hidroloji, Su Kaynakları ve Su Yapıları
Mimarlık, Planlama, Tasarım
Doç. Dr. Ahmet BEYCİOĞLU ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY Türkiye
İnşaat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Tahir AKGÜL SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 0000-0003-4826-9212 Türkiye
Yapı ve Malzemeleri, Yapı Mekaniği, Yapım Teknolojileri
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Dr. Mohamad Mazen HAMOUD-AGHA Institute Polytechnique UnilaSalle 0000-0001-8836-5079 Fransa
Biyoprosess, Mikrobiyoloji, Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Mimarlık ve Tasarımda Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Yeşil Yapılar ve Çevreler
Yrd. Doç. Dr. Zeynel BAŞIBÜYÜK KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Melis ALPASLAN TAKAN BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1458-8162 Türkiye
Optimizasyon, Yöneylem Araştırması
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilgisi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Kimya, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Reza ABDİ University of Bonab, Department of Laser and Optical Engineering İran
Fizik
Doç. Dr. Gizem KARAKAN GÜNAYDIN Pamukkale Üniversitesi Buldan Myo,Moda Tasarım Programı Türkiye
Mühendislik, Lif Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi
Prof. Dr. Selçuk Kürşat İŞLEYEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANKARA Türkiye
Mühendislik
Fizik, Kimya, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Prof. Dr. Yunus PAMUKOĞLU süleyman demirel üniversitesi 0000-0003-3337-0860 Türkiye
Kimya, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Doç. Dr. Hüseyin Turan ARAT SİNOP ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Türkiye
Makine Mühendisliği, Enerji, Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Emin Sertaç ARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4453-5528 Türkiye
Veri Madenciliği, Bilgi Sistemleri, Büyük Data, Karar verme, Optimizasyon, Nicel Karar Yöntemleri, Çok Kıstaslı Karar Verme, Karar Destek Sistemleri, Yöneylem Araştırması, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgi Yönetimi, Bilişim Sistemleri, E-Ticaret, Karar Destek Sistemleri, Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Veri Yönetimi
Prof. Dr. Adem AHISKALI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Türkiye
Ulaştırma Yapıları Mühendisliği
Prof. Dr. Savaş CANBULAT Kastamonu Universitesi 0000-0003-3895-5374 Türkiye Web
Biyoloji, Entomoloji, Hayvan Sistematiği, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Ekoloji
Yrd. Doç. Ali Kemal CAKIR ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Mühendislik, Makine Mühendisliği
Kimya
Mühendislik
Dr. Asude ÇAVUŞ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8328-4675 Türkiye
Fen Bilimleri ve Matematik, Ekoloji, Limnoloji, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Çevre Kimyası, Deniz Kirliliği, Ekoloji, Su Kaynakları Yönetimi, Su ve atıksu arıtma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Su Ürünleri, Avlama Teknolojileri, Hidrobiyoloji, İşleme Teknolojileri, Su Kalitesi ve Su kirliliği, Su Ürünleri Hastalıkları, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Temel Bilimler, Ürün Kullanılabilirliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Zootekni, Hayvan Besleme

Dil Editörleri

Öğretim Görevlisi Ceyda ZERENAY KIRSEHIR AHI EVRAN UNIVERSITY 0000-0002-8437-1372 Türkiye
İngilizce, İngiliz Dili ve Edebiyatı
Doktora Şengül KILIÇ AVAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0000-0001-7357-0782 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi