Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Use Agaınst Returned Aggregates in Constructıon Sector

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 44 - 54, 21.06.2018

Öz

The increase in population and the increase in the urbanization rate parallel to this increase the need for new settlements. This need can only be met by the development of the construction industry. The construction sector has an important share in the national and international economy. One of the most important raw materials of this industry is aggregates. In almost all construction, aggregate is an important component. For this reason, the need for aggregate is continuously increasing. The use of existing aggregate resources without considering future generations, without good planning, will soon become a major problem for aggregate mining. The increase in the aggregate raw material demand has taken place as an important problem to be solved for the construction sector. In recent years, the best solution to this problem in recent years is the reuse of aggregates characterized by materials used in all kinds of construction structures (roads, buildings, facilities, etc.) that have completed their lives. As a result of the successful results obtained from the work done, the reuse of aggregates in the construction sector (recycling) is increasing rapidly. In this study, we have been informed about investigations on the use of recycled aggregates in the construction sector.


Kaynakça

 • 1. Wen, H., McLean D.I., Boyle, S., Spry T. ve Mjelde, D., Evaluatıon Of Recycled Concrete As Aggregate In New Concrete Pavements, Washington State University Department of Civil & Environmental Engineering, Pullman, (2014).
 • 2. Köken, A., Köroğlu, M.A., ve Yonar, F., Atık Betonların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği, Selçuk-Teknik Dergisi, Konya, (2008).
 • 3. Demirel, C. ve Şimşek, O., Erken Yaşdaki Atık Betonların Geri Dönüşüm Agregası Olarak Beton Üretiminde Kullanılabilirliği ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce, (2015).
 • 4. Kılıç, İ. ve Kadayıfçı, A., Geri Dönüştürülmüş Atık Betonlarda Silis Dumanının Etkileri, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne, (2007).
 • 5. Malešev, M., Radonjanin, V. ve Marinković, S., Recycled Concrete as Aggregate for Structural Concrete Production, Sustainability ISSN 2071-1050, (2010).
 • 6. Cabral, A.E.B., Schalch, V., Dal Molin, D.C.C. ve Ribeiro, J.L.D., Influence Of The Type Of Recycled Aggregate From Construction And Demolition Waste On The Module Of Deformation Of Recycled Aggregate Concrete, Ibracon Stryctures And Materıals Journal, (2008).
 • 7. Topçu, İ.B., Beton Kırıklarının Agrega Olarak Kullanıldığı Betonlar, Türkiye İnşaat Mühendisliği 12. Teknik Kongresi, (1993).
 • 8. Güngör, A.G., Orhan, F., Kaşak, S., Çalışkol, A. Ve Yönter, G., Kazınmış Asfalt Kaplamaların Yeniden Kullanımı KGM Uygulamaları, Ulusal Asfalt Sempozyumu, Ankara, (2009).
 • 9. Gürer, C., Atık Mermer Parçalarının Bitümlü Yol Kaplamalarında Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar, (2005).
 • 10. Savaş, Ö., Atık Betonların Geri Kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, (2002).
 • 11. Öztürk, Ö., Çelikkol, M. ve Erkan M., Türkiye Agrega Sektör Raporu, Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), (2007).
 • 12. Qasrawi, H., Marie, I. ve Tantawi, H. Use Of Recycled Concrete Rubbles As Coarse Aggregate In Concrete, Proceedings of the 5th Jordanian International Civil Engineering Conference, At Amman, Jordan, (2012).
 • 13. Muscalu, M.T. ve Andrei. R., Use Of Recycled Aggregates In Rigid Pavement Constructıon, Buletınul Instıtutuluı Polıtehnıc Din Iaşi, (2011).
 • 14. James, M.N., Use of Recycled Aggregate and Fly Ash in Concrete Pavement, American J. of Engineering and Applied Sciences 4 (2): 201-208, (2011).
 • 15. Leite, F.C., Motta, R.S., Vasvoncelos, K.L. ve Bernucci, L., Laboratory evaluation of recycled construction and demolition waste for pavements, Construction and Building Materials, (2011).
 • 16. Gurukanth, S., D’souza, D. N., Avinash Babu S., Vivek A. K., ve Srikanth, M Naik., Effect of Use of Recycled Concrete Aggregates in Bituminous Concrete Surface Course, Proc. of Int. Conf. on Advances in Design and Construction of Structures, (2012).

İnşaat Sektöründe Geri Dönüştürülmüş Agregaların Tekrar Kullanımı

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 44 - 54, 21.06.2018

Öz

Nüfusun artması, şehirleşme oranının buna paralel olarak sürekli artış göstermesi yeni yerleşim yerlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması ancak inşaat sektörünün gelişimiyle karşılanabilir. İnşaat sektörü ulusal ve uluslararası ekonomi için önemli bir paya sahiptir. Bu sektörün en önemli hammaddelerinden biride agregalardır. Neredeyse tüm inşaat yapılarında agrega önemli bir bileşen olarak yerini almaktadır. Bu nedenle de agregaya olan ihtiyaç sürekli artış göstermektedir. Mevcut agrega kaynaklarının gelecek nesiller düşünülmeksizin, iyi bir planlama yapılmadan kullanılması yakın bir zamanda agrega madenciliği açısından büyük bir sorun oluşturacaktır. Agrega hammadde ihtiyacının artış göstermesi inşaat sektörü için çözülmesi gerekli olan önemli bir sorun olarak yerini almıştır. Son yıllarda Son yıllarda bu soruna en iyi çözüm olarak, ömrünü tamamlamış her türlü inşaat yapılarında (yol, bina, tesis vb.) kullanılan malzemelerin özelliklede agregaların yeniden kullanılması gelmektedir. Yapılan çalışmalardan elde edilen başarılı sonuçlar neticesinde agregaların inşaat sektöründe tekrar kullanılması (geri dönüşüm) hızla artış göstermektedir. Bu çalışmada geri dönüştürülmüş agregaların inşaat sektöründe kullanımıyla ilgili yapılmış araştırılmalar hakkında bilgi verilmiştir.Kaynakça

 • 1. Wen, H., McLean D.I., Boyle, S., Spry T. ve Mjelde, D., Evaluatıon Of Recycled Concrete As Aggregate In New Concrete Pavements, Washington State University Department of Civil & Environmental Engineering, Pullman, (2014).
 • 2. Köken, A., Köroğlu, M.A., ve Yonar, F., Atık Betonların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği, Selçuk-Teknik Dergisi, Konya, (2008).
 • 3. Demirel, C. ve Şimşek, O., Erken Yaşdaki Atık Betonların Geri Dönüşüm Agregası Olarak Beton Üretiminde Kullanılabilirliği ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce, (2015).
 • 4. Kılıç, İ. ve Kadayıfçı, A., Geri Dönüştürülmüş Atık Betonlarda Silis Dumanının Etkileri, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne, (2007).
 • 5. Malešev, M., Radonjanin, V. ve Marinković, S., Recycled Concrete as Aggregate for Structural Concrete Production, Sustainability ISSN 2071-1050, (2010).
 • 6. Cabral, A.E.B., Schalch, V., Dal Molin, D.C.C. ve Ribeiro, J.L.D., Influence Of The Type Of Recycled Aggregate From Construction And Demolition Waste On The Module Of Deformation Of Recycled Aggregate Concrete, Ibracon Stryctures And Materıals Journal, (2008).
 • 7. Topçu, İ.B., Beton Kırıklarının Agrega Olarak Kullanıldığı Betonlar, Türkiye İnşaat Mühendisliği 12. Teknik Kongresi, (1993).
 • 8. Güngör, A.G., Orhan, F., Kaşak, S., Çalışkol, A. Ve Yönter, G., Kazınmış Asfalt Kaplamaların Yeniden Kullanımı KGM Uygulamaları, Ulusal Asfalt Sempozyumu, Ankara, (2009).
 • 9. Gürer, C., Atık Mermer Parçalarının Bitümlü Yol Kaplamalarında Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar, (2005).
 • 10. Savaş, Ö., Atık Betonların Geri Kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, (2002).
 • 11. Öztürk, Ö., Çelikkol, M. ve Erkan M., Türkiye Agrega Sektör Raporu, Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), (2007).
 • 12. Qasrawi, H., Marie, I. ve Tantawi, H. Use Of Recycled Concrete Rubbles As Coarse Aggregate In Concrete, Proceedings of the 5th Jordanian International Civil Engineering Conference, At Amman, Jordan, (2012).
 • 13. Muscalu, M.T. ve Andrei. R., Use Of Recycled Aggregates In Rigid Pavement Constructıon, Buletınul Instıtutuluı Polıtehnıc Din Iaşi, (2011).
 • 14. James, M.N., Use of Recycled Aggregate and Fly Ash in Concrete Pavement, American J. of Engineering and Applied Sciences 4 (2): 201-208, (2011).
 • 15. Leite, F.C., Motta, R.S., Vasvoncelos, K.L. ve Bernucci, L., Laboratory evaluation of recycled construction and demolition waste for pavements, Construction and Building Materials, (2011).
 • 16. Gurukanth, S., D’souza, D. N., Avinash Babu S., Vivek A. K., ve Srikanth, M Naik., Effect of Use of Recycled Concrete Aggregates in Bituminous Concrete Surface Course, Proc. of Int. Conf. on Advances in Design and Construction of Structures, (2012).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selçuk ÇİMEN (Sorumlu Yazar)
0000-0003-4536-7693
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Haziran 2018
Başvuru Tarihi 7 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 10 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çimen, S. (2018). İnşaat Sektöründe Geri Dönüştürülmüş Agregaların Tekrar Kullanımı . Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi , 1 (1) , 44-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/smutgd/issue/37683/421777