Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Civil Disobedience Actions in the Middle East: A Study on 1979 Iranian Revolution

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 75 - 100, 12.05.2021
https://doi.org/10.38004/sobad.754152

Öz

Kaynakça

 • Abrahamian, Ervand. Modern İran Tarihi, Çev: Dilek Şendil, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2017.
 • Algar, Hamid. “Humeyni”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.18, Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayınları, 1998.
 • Çetirge, Yurdanur Aksoylar. Namludaki Karanfilden Şeriata İran, 2. Basım, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1997.
 • Dabashi, Hamid. İran: Ketlenmiş Halk, İstanbul: Metis Yayınları, 2008.
 • Djalili, Mohammed Reza ve Thierry Kellner. İran’ın Son İki Yüzyıllık Tarihi, Çev: Reşat Uzmen, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2011.
 • Foucault, Michel. “İran’da İsyan Teyp Kasetleriyle Yayılıyor”, Janet Afary&Kevin B. Anderson, Foucault ve İran Devrimi: Toplumsal Cinsiyet ve İslamcılığın Ayartmaları, (Çev. Mehmet Doğan), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2012.
 • Foucault, Michel. “Kerbela Paradigmasının Yeniden Canlandırılışı: Devrim”, Janet Afary ve Kevin B. Anderson, Foucault ve İran Devrimi: Toplumsal Cinsiyet ve İslamcılığın Ayartmaları, (Çev. Mehmet Doğan), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2012.
 • Hüseyin, Asaf. İran’da Devrim ve Karşı Devrim, İstanbul: Pınar Yayınları, 2009.
 • İran’ın Kronolojik Kısa Tarihi Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği, http://tahran.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/331818, Link Erişim tarihi: 08.01.2020.
 • Küçüktaşdemi̇r, Özgür. “Ceza Hukuku Bağlamında Sivil İtaatsizlik Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 65, S. 4, 2016.
 • MacGuigan, Mark R. “Civil Disobedience and Natural Law”, The Catholic Lawyer, C.11, S. 2, 2016.
 • Nişancı, Şükrü. Sivil İtaatsizlik; İyi Vatandaş Olmak mı, İyi İnsan Olmak Mı?, İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2013.
 • Ökçesiz, Hayrettin. Sivil İtaatsizlik, 4. Baskı, İstanbul: Legal Yayınları 2011.
 • Rawls, J. Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik, Çev. Yakup Coşar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2018.
 • Tabrı̇z, Asghar Alam. Aydınların, Dini Liderler ve Esnafın İran’ın Yakın Dönem Toplumsal Hareketlerindeki ve Devrimlerindeki Rollerinin İncelenmesi, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

ORTADOĞU’DA SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİ; 1979 İRAN DEVRİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 75 - 100, 12.05.2021
https://doi.org/10.38004/sobad.754152

Öz

1979 İran devrimi, modern dönemde Ortadoğu’da gerçekleşmiştir. Hala devrim ile yönetime gelenlerin İran’da yönetiminde mevcudiyetini koruması ve devrimin gerçekleştiği dönemde kimsenin İran’da bir devrimin gerçekleşeceğini öngörememesi devrimi önemli kılmaktadır. Bundan dolayı 1979 İran Devrimi modern dönemin en şaşırtıcı devrimlerinden biri olarak yorumlanmıştır. Modern dönemin bu ilgi çeken devrimi ve devrime giden süreçte yaşanan eylemlerin sivil itaatsizlik bakışıyla, sivil itaatsizliğin unsurları açısından incelenmesi çalışmamızın konusunu oluşturmuştur. Eylemler incelenirken özellikle sivil itaatsizliğin dar tanımı esas alınmıştır.

Kaynakça

 • Abrahamian, Ervand. Modern İran Tarihi, Çev: Dilek Şendil, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2017.
 • Algar, Hamid. “Humeyni”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.18, Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayınları, 1998.
 • Çetirge, Yurdanur Aksoylar. Namludaki Karanfilden Şeriata İran, 2. Basım, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1997.
 • Dabashi, Hamid. İran: Ketlenmiş Halk, İstanbul: Metis Yayınları, 2008.
 • Djalili, Mohammed Reza ve Thierry Kellner. İran’ın Son İki Yüzyıllık Tarihi, Çev: Reşat Uzmen, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2011.
 • Foucault, Michel. “İran’da İsyan Teyp Kasetleriyle Yayılıyor”, Janet Afary&Kevin B. Anderson, Foucault ve İran Devrimi: Toplumsal Cinsiyet ve İslamcılığın Ayartmaları, (Çev. Mehmet Doğan), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2012.
 • Foucault, Michel. “Kerbela Paradigmasının Yeniden Canlandırılışı: Devrim”, Janet Afary ve Kevin B. Anderson, Foucault ve İran Devrimi: Toplumsal Cinsiyet ve İslamcılığın Ayartmaları, (Çev. Mehmet Doğan), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2012.
 • Hüseyin, Asaf. İran’da Devrim ve Karşı Devrim, İstanbul: Pınar Yayınları, 2009.
 • İran’ın Kronolojik Kısa Tarihi Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği, http://tahran.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/331818, Link Erişim tarihi: 08.01.2020.
 • Küçüktaşdemi̇r, Özgür. “Ceza Hukuku Bağlamında Sivil İtaatsizlik Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 65, S. 4, 2016.
 • MacGuigan, Mark R. “Civil Disobedience and Natural Law”, The Catholic Lawyer, C.11, S. 2, 2016.
 • Nişancı, Şükrü. Sivil İtaatsizlik; İyi Vatandaş Olmak mı, İyi İnsan Olmak Mı?, İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2013.
 • Ökçesiz, Hayrettin. Sivil İtaatsizlik, 4. Baskı, İstanbul: Legal Yayınları 2011.
 • Rawls, J. Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik, Çev. Yakup Coşar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2018.
 • Tabrı̇z, Asghar Alam. Aydınların, Dini Liderler ve Esnafın İran’ın Yakın Dönem Toplumsal Hareketlerindeki ve Devrimlerindeki Rollerinin İncelenmesi, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tarih
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Asya ONUTÇU ALKIŞ (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6073-3247
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Mayıs 2021
Başvuru Tarihi 17 Haziran 2020
Kabul Tarihi 1 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Onutçu Alkış, A. (2021). ORTADOĞU’DA SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİ; 1979 İRAN DEVRİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Sosyal Bilimler Akademi Dergisi , 4 (1) , 75-100 . DOI: 10.38004/sobad.754152

The Journal of Social Sciences Academy
     Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
(SOBAD)