Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SIRALI KARMAŞIK METOD TASARIMI İLE FARKLI VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM FAKÜLTELERİ ÜZERİNE BİR BAKIŞ

Yıl 2022, Cilt: 25 Sayı: 2, 341 - 354, 29.04.2022
https://doi.org/10.18490/sosars.1111389

Öz

Temel hedefleri bütçe kısıtları altında en kaliteli veriyi elde edebilmek olan farklı veri toplama yöntemlerinin avantajlı ve dezavantajlı yönleri bulunmaktadır. Dolayısıyla farklı veri toplama yöntemlerinin karşılaştırılmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayede araştırma konusuna en uygun veri toplama yöntemi belirlenebilecektir. Bu çalışmanın amaçları, dört farklı veri toplama metodu için hazırlanan üç farklı soru kâğıdı ve bir görüşme yönergesinin sıralı karmaşık metod ile eğitim fakültelerinin dekanlarına ve diğer cevaplayıcılara uygulanması ile e-posta, web, telefon ve yüz-yüze görüşme veri toplama yöntemlerinin karşılaştırılması ve eğitim fakültelerinin temel sorunların tespit edilmesidir. Çalışma neticesinde elde edilen bulguların eğitim sosyolojisi alanına da katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bulgular, ilave bir bütçenin bulunmadığı ve cevaplayıcıların uzman kişilerden oluştuğu durumlarda; cevaplayıcıların belirli ölçütler çerçevesinde sınıflandırılması; her sınıf için farklı veri toplama yönteminin uygulanması kaydıyla web ve telefon ile görüşme yöntemlerinin bu tip araştırmalarda kullanılmasının daha avantajlı olabileceği söylenebilecektir. Türkiye’deki eğitim fakültelerinin temel sorun alanları ise hizmet öncesi eğitime giriş sınavı, hizmet öncesi hizmet öncesi eğitim ve atama/yerleştirme alanları olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Biemer, P. P., Lyberg, L. E. (2003). Introduction to Survey Quality, John Wiley & Sons.
 • Couper, M. P., W. L. Nichols. (1998). The History and Development of Computer-assisted Survey Information Collection Methods. New York: John Wiley.
 • Couper, M. P. (2000). Review: Web Surveys: A Review of Issues and Approaches. Public Opinion Quarterly. 64(4): 464-494.
 • De Leeuw, E., M. Collins. (1997). Data Collection Methods and Survey Quality: An Overwiew. New York: John Wiley.
 • Dewey. J. (1899). The School and Society. Cosimo Classics.
 • Dillman, D. A. (2000). Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method. New York: John Wiley.
 • Dillman, D. A., N. L. Parsons. (2008). Self-Administered-Paper Questionnaires. In: The Sage handbook of public opinion research. SAGE Publications, London.
 • Fuchs, P., K. Mifflin, D. Miller, J. Whitney. (2000). Strategic Integration: Competing in the Age of Capabilities. California Management Review. 42(3): 118-148.
 • Groves, R. M., F. J. Fowler, J. M. P. Couper, J. M. Lepkowski, E. Singer, R. Tourangeau. (2009). Survey Methodology. Wiley Series in Survey Methodology.
 • Hochstim, J. (1967). A Critical Comparison of Three Strategies of Collecting Data from Households. Journal of the American Statistical Association. p. 976-989.
 • Kaplowitz, M. D, T. D. Hadlock, and R. Levine. (2004). A Comparison of Web and Mail Survey Response Rates. Public Opinion Quarterly. 68(1): 94-101.
 • Kwak, N. and B. Radler. (2002). A Comparison Between Mail and Web Surveys: Response Pattern, Respondent Profile, and Data Quality. Journal of Official Statistics. 18(2): 257-273.
 • Leeuw, E. and N. Berzelak. (2016). Survey Mode or Survey Modes?. The Sage Handbook of Survey Methodology. p. 142-156.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.meb.gov.tr/
 • MEB. (2016). Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2015-2016, Ankara.
 • MEB. (2016). Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023), Ankara.
 • Nathan, G. (2001). Telesurvey Methodologies for Household Surveys-A Review and Some Thoughts for the Future. Survey Methodology. p. 7-31.
 • Neuman. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Seventh Edition, Pearson.
 • Schober, M. F., F. G. Conrad, C. Antoun, P. Ehlen, S. Fail, A. L. Hupp, M. Jonhston, L. Vickers, H. Y. Yan, C. Zhang. (2015). Precision and Disclosure in Text and Voice Interviews on Smartphones. Plos One.
 • UNESCO. (2014). Advocacy Toolkit for Teachers to Provide a Quality Education.
 • Ward, L. F. (1883). Dynamic Sociology or Applied Social Sciences as Based Upon Statical Sociology and the Less Complex Science. Forgetten Books.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK, Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi: https://istatistik.yok.gov.tr/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tolga BALCI Bu kişi benim
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1179-1381
Türkiye


Ahmet Sinan TÜRKYILMAZ Bu kişi benim
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2022
Gönderilme Tarihi 31 Ağustos 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 25 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
BALCI, T., & TÜRKYILMAZ, A. S. (2022). SIRALI KARMAŞIK METOD TASARIMI İLE FARKLI VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM FAKÜLTELERİ ÜZERİNE BİR BAKIŞ. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 25(2), 341-354. https://doi.org/10.18490/sosars.1111389

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / Journal of Sociological Research

SAD / JSR