ISSN: 1308-6669
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yıllık
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sportif Performans Araştırmaları Dergisi yılda bir kez yayımlanan, yaygın süreli ve hakemli bir dergidir. Dergi, Türkçe olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derlemeleri yayınlar. Dergimiz sayılarında editöryal kurul ve hakem değerlendirmeleri sonucu beden eğitimi ve spor bilimleri alanına katkı sağlayacak nitelikli yayınlara yer verilmektedir. Bu doğrultuda 2019 yılında dergimize yayınlanabilir nitelikte makale gelmediği için bu yıla ait sayı çıkarılmış olup 2020 yılında yayınlanacak sayılarımız için makale kabul edilmektedir.  
Sayın Akademisyenler,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan Journal of Sportive Performance Research/Sportif Performans Araştırmaları Dergisi'nin 2020 yılında çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2020 yılının Kasım ayı sonuna kadar gönderilebilir.


 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Fatih KILINÇ


8764