Korku Kültürü, Değerler Kültürü ve Şiddet
Fear Culture, Values Culture, Violence

Altay EREN [1]


Korku, şiddet ve değer olgularının geçmişte olduğu gibi, günümüzde de toplumsal ve bireysel iyi oluşta son derece önemli olgular oldukları söylenebilir. Bireysel ve toplumsal boyutlarıyla geniş bir süreklilik üzerinde ele alınabilecek bu üç olgu, toplumlarda yönetim biçimlerinden yaşayış biçimlerine kadar her türlü süreci etkileyen bir zemin oluşturmuşlardır. Kültürel boyut, korku, şiddet ve değerlerin toplumsal bir uyum aracı şekline dönüşmelerinin sonucu olarak ortaya çıkmakta ve böylece bireylerin davranışlarını etkileyen bir referans sistemini meydana getirmektedir. Bu çalışmada korku ve bireysel değer kavramları kültürel yapılar olarak incelenmiştir. Bununla birlikte, şiddetin korku kültürünün egemen olduğu bir toplumda kolaylıkla tercih edilebilen bir olgu olduğu ve sağlıklı toplumsal gelişim sürecinin korku ya da değerler kültürünün başatlığıyla yakından ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
It can be said that the fear, the violence and the values are crucial facts in individual and social well-being today as in the past. These facts, that could be investigated on a range continuum with their individual and social dimensions, constituted a base which effects on every kind of process from management styles to living styles in societies. Cultural dimension arises as a result of transformation of the fear, the violence and the values into a social adaptation tool, thus, it becomes a reference system which affects the inidividuals' behaviors. The fear and the individual value concepts were examined as cultural structures in this study. Hovvever, it was concluded that the violence is a fact that may be easily preferred, and the healthy social grovving process is highly related with the dominance of the fear or the values culture.
 • Arslan, M. İşve Meslek Ahlakı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001.
 • Aydın, M. Çağdaş Eğitim Denetimi. Eğitim Araştırma Yayın Danışmanlık, Ankara, 1986.
 • Aydın, M. Eğitim Yönetimi. Hatiboğlu yayınevi, 4. baskı, Ankara, 1994.
 • Aykaç, B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması. Nobel yayın Dağıtım, Ankara, 1999.
 • Bursalıoğlu, Z. Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2002.
 • Cropanzano, R. ve Wright, T. A. Procedural Justice and Organizational Staffing: A Tale Of Two Pardigms. Human Resource Management Review, 13:7-39., 2003.
 • Cüceloğlu, D. İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.
 • Cüceloğlu, D. Dayanışma Bilincinin Temeli: İçimizdeki Biz. Remzi Kitabevi, 35. Basım, İstanbul, 2002.
 • Damasio, A. R. Descartes'ın Yanılgısı: Duygu, Akıl ve İnsan Beyni. Varlık/Bilim yayınları, 2. Baskı, Çev. B. Atlamaz, İstanbul, 1999.
 • Doğan, İ. Sosyoloji: Kavramlar ve Sorunlar. Pegem A Yayıncılık, 5. baskı, Ankara, 2002.
 • Dökmen, Ü. Sanatta ve Günlük Yaşamda
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Altay EREN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2005

Bibtex @konferans bildirisi { spcd227383, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, eissn = {2651-4265}, address = {}, publisher = {Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı}, year = {2005}, volume = {8}, pages = { - }, doi = {}, title = {Korku Kültürü, Değerler Kültürü ve Şiddet}, key = {cite}, author = {Eren, Altay} }
APA Eren, A . (2005). Korku Kültürü, Değerler Kültürü ve Şiddet . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 8 (8) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/spcd/issue/21112/227383
MLA Eren, A . "Korku Kültürü, Değerler Kültürü ve Şiddet" . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 8 (2005 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/spcd/issue/21112/227383>
Chicago Eren, A . "Korku Kültürü, Değerler Kültürü ve Şiddet". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 8 (2005 ):
RIS TY - JOUR T1 - Korku Kültürü, Değerler Kültürü ve Şiddet AU - Altay Eren Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 8 IS - 8 SN - 2148-9424-2651-4265 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Korku Kültürü, Değerler Kültürü ve Şiddet %A Altay Eren %T Korku Kültürü, Değerler Kültürü ve Şiddet %D 2005 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424-2651-4265 %V 8 %N 8 %R %U
ISNAD Eren, Altay . "Korku Kültürü, Değerler Kültürü ve Şiddet". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 8 / 8 (Mart 2005): - .
AMA Eren A . Korku Kültürü, Değerler Kültürü ve Şiddet. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2005; 8(8): -.
Vancouver Eren A . Korku Kültürü, Değerler Kültürü ve Şiddet. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2005; 8(8): -.
IEEE A. Eren , "Korku Kültürü, Değerler Kültürü ve Şiddet", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, c. 8, sayı. 8, Mar. 2005