BibTex RIS Kaynak Göster

HASTA HAKLARI BAĞLAMINDA SAĞLIK FİNANSMANI

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 9 - 20, 01.06.2010

Öz

Ekonomi, sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların karşılanmasına dönük bir bilimdir. Sağlıkta kaynakların etkin ve verimli kullanılması esastır. Ancak, sağlık diğer sektörlerden farklı olarak taşıdığı özellikler nedeniyle bütünüyle pozitif ekonomi kuralları içinde yönetilemez. Tüm çağdaş toplumların üzerinde uzlaştığı normotif değerlerin korunması için sosyal adalet anlayışıyla devletin sağlıkta vazgeçilemez sorumlulukları ve görevleri vardır. Sağlık hizmetleri herkes için ulaşılabilir olmalıdır. Bu nedenle sağlığın sosyal adalet anlayışıyla finansmanı çok önemli olmaktadır. Bu makalede özellikle hasta hakları bağlamında sağlık hizmetlerinin finansmanı konusu tartışılmıştır

Patient Rights in The Context Of Health Finance

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 9 - 20, 01.06.2010

Öz

Economy is a science which is about meeting unlimited needs with limited resources. Effective and efficient use of resources in health is essential. However, health care -unlike other sectors- can not be entirely managed with positive economic rules because of it’s features. Government, with social justice understanding, has essential responsibilities and duties in health to protect normotif values which all contemporary societies agreed. Health services must be accessible to everyone. Therefore, health financing with understanding of social justice is very important. In this article, financing of health services, particularly in the context of patients’ rights was discussed

Ayrıntılar

Diğer ID JA33GS78ET
Bölüm Makale
Yazarlar

Tevfik ÖZLÜ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÖZLÜ, T. (2010). HASTA HAKLARI BAĞLAMINDA SAĞLIK FİNANSMANI. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 2(2), 9-20.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi