BibTex RIS Kaynak Göster

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA ERKEN DÖNEM KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARININ ÖNEMİ

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 21 - 39, 01.06.2010

Öz

Diş hekimliğinde temel koruyucu yaklaşım, ağız bakımını esas alan hijyen eğitimine dayalıdır. Hijyen eğitimi kapsamında, bireysel plak uzaklaştırma metotları yer almaktadır. Tüm “bireysel plak uzaklaştırma metotları” bir alışkanlık olarak algılanır ve alışkanlığın kazanım yeri aile ortamı olması sebebiyle bu tip öğretiler; aile - tabanlı - ya da ebeveyn/çoğunlukla anne/modelli-eğitim türü olarak kabul edilirler. Ailede edinilmesi gereken ağız hijyen alışkanlığının kazanılamaması durumunda, artık alışkanlığın kazanımı zora girmekte ve plak birikimine bağlı ağız-diş hastalıkları çocukluk çağlarından itibaren ülkemizde yaygın bir şekilde izlenmektedir. Bir enfeksiyon hastalığı olan diş çürüğü, süt dişlenme döneminde rahatsızlık verici olabildiği gibi, daimi dişlenme döneminde daha fazla çürük oluşmasına sebep olabilir. Aslında ebeveyn bilgisizliği sebebiyle de yaşamlarının erken safhasında “çürük riski içine” giren bu bireylerin belirlenebilmesi ve erken önlemlerin uygulanması (risk bazlı koruyucu uygulamalar), çürüğün engellenmesinde önemli bir şans yaratabilir. Yine bu uygulamalar, ağız-diş sağlığı tedavi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Erken dönem süt dişi çürükleri, basit risk tespitleri ve basit önlemler yanında anne eğitimi ile önlenebilir. Bu aşamada, bebeklikten itibaren çocukla rutin teması olan aile hekimlerinin, çürük hastalığının önlenmesi açısından önemleri gittikçe artmaktadır. Bu makalede, ülkemizde uygulanan aile hekimliğinin, yaşamın erken dönemlerinde çürük riskli bireylerin teşhis edilmesi ve koruyucu uygulamaların gerçekleştirilmesi açısından aile hekimleri ve yardımcı personelin önemi; katkıları ve bu tip erken koruyucu uygulamaların ekonomik projeksiyonları tartışılmıştır

The Importance Of Early Caries-Preventive Measures In The Family Physician Practice

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 21 - 39, 01.06.2010

Öz

Basic preventive PHILOSOPHY in dentistry are primarily based on oral hygiene education which is essential for oral health care. Oral health training firstly involves individual plaque removal methods. All of the plaque removal methods are usually percieved as a habit, and it has been generally accepted that such an education topics are mother-modelled-training type (AND/OR parents-depended education-models) due to the fact that habits are usually taken from familyenvironment. If such a habit has not get in family environment, a successfull oral health habit does not achieve, and consequently plaque-depended oral and dental diseases have generally been observed since child hood. While dental caries which is an infectious disease, can be uncomfortable in primary dentition, it can lead to much more caries in permanent dentition. Actually, the children with high caries activity can firstly be identified and trated by early preventive measurements (risk base preventive interventions), so such an intervention programme might lead to a proper chance to fight against dental caries. Moreover, such a programme may contribute to decreasing oral health treatment-costs.Early childhood caries can easily be prevented by a simple risk assessments, preventive measures as well as maternal education. At this stage, the values of family physicians who are in routine contact with children and his family are steadily increasing with respect to early caries preventive measures. In this paper, the importance and contributions of family physican’ system which is extensively operated in Turkey has been disscuseed with respect to early diagnosis and prevention of dental caries; and a cost effectiveness projection has been pointed out

Ayrıntılar

Diğer ID JA98NB98PV
Bölüm Makale
Yazarlar

İşıl YILDIRIM Bu kişi benim

Ç. Türksel DÜLGERGİL Bu kişi benim

İsmail SERDAROĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA YILDIRIM, İ., DÜLGERGİL, Ç. T., & SERDAROĞLU, İ. (2010). AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA ERKEN DÖNEM KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARININ ÖNEMİ. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 2(2), 21-39.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi