BibTex RIS Kaynak Göster

AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARININ MEDİKAL, PSİKOSOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 63 - 89, 01.06.2010

Öz

Ağız - Diş sağlığı ve sonuçları yalnızca genel sağlık açısından değil, sosyal yapının devamlılığı ve huzuru açısından da şaşırtıcı bir etkiye sahip olabilir. Bu durum; yaşamın ilk yıllarından itibaren gelişme ihtimali olan erken çocukluk çağı çürüklerinin çocukta oluşturabileceği ağrı ve devamındaki konuşma-öğrenme güçlüğünün kendini ifade etmedeki olumsuz yansımaları değil, aynı zamanda olası bir kişilik değişimi ve toplumda yalnız kalmanın oluşturabileceği iletişimsizlikle de açıklanabilir. Çalışmalar; birey sağlığı ve toplum huzuru arasındaki ilintiyi net bir şekilde açıklasalar da toplumsal iletişim ve bireysel ifadenin yegane aracı olan konuşmaöğrenme ve ülkemiz gelenekleri düşünüldüğünde yeme (ve bunun başta aile ortamı olmak üzere toplumsal yaşamın paylaşımındaki rolü) işlevlerinin gerçekleştirildiği ağız ve çevresinin sağlığının ne denli önemli olabileceğini gözler önüne sermektedir. Bütün bunların yanında ağız hastalıklarının önlenebilmesi ve tedavisi için birçok gelişmiş veya gelişmekte olan ülke büyük bütçeler ayırmaktadır. Bu derlemede; ağız hastalıklarının medikal, psikososyal ve ekonomik etkilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır

Evaluation of the Medical, Pyscosocial and Economic Impact of Oral-Dental Diseases

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 63 - 89, 01.06.2010

Öz

The continuity of good-oral health and its consequence have an interesting effect not only on overall medical health but also on social-comfort. This can be explained by the fact that early caries occurrence in infant not only leads to pain which could result in talking and/or learning disability, but also leads to uncommuniability due to desolution and social embarrassment. Eventhough, many scientific papers explain the clear relation between personal health and social well-being, one of the unexplained issues is the importance of oral health in sociallife in which we generally use the oral-cavity for talking in communication and eating in our traditional life-style. Of course, treatment of the oral diseases have a gross budget for many developing and or less developed countries. The aim of this review to investigate medical, pyscosocial and economic impacts of oral disease

Ayrıntılar

Diğer ID JA22YR43AN
Bölüm Makale
Yazarlar

Hakan ÇOLAK Bu kişi benim

Çoruh Türksel DÜLGERGİL Bu kişi benim

İsmail SERDAROĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÇOLAK, H., DÜLGERGİL, Ç. T., & SERDAROĞLU, İ. (2010). AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARININ MEDİKAL, PSİKOSOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 2(2), 63-89.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi