BibTex RIS Kaynak Göster

HASTA HEKİM İLİŞKİSİNDE EMPATİNİN ÖNEMİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 127 - 143, 01.06.2010

Öz

Empati, bir insanın kendisini diğer insanın yerine koyması, onun düşünce ve duygularını doğru olarak algılaması durumudur. Empatik anlayışta hekim hastasını anlayabilmek için hastasının değerlerini kullanılır. Hekim-hasta ilişkisi, empatinin çok önemli olduğu bir süreçtir. Bu süreçte, görüşmeler sırasında edinilen izlenimler, sorunun tanımı ve çözümü açısından oldukça önemlidir. Hekimin hastasına aktardığının hasta tarafından ne kadar anlaşılabildiğinin önemi çok büyüktür. Bu görüşmelerin klinik çalışmanın temeli olduğu söylenebilir. İyi iletişim becerilerine sahip doktorlar, hastalarının problemlerini daha doğru bir şekilde ortaya koyabilmekte; hastalarının uyum ve memnuniyetini daha fazla sağlayabilmekte; mesleki memnuniyetlerini arttırırken iş streslerini azaltabilmektedirler. Bu çalışmada, hasta ile hekim ilişkisinde empatinin önemi anket uygulaması ile irdelenmiştir. Hekimlere ve onların hastalarına karşılıklı uygulanan anketlerle; hekimlerin hastalarına karşı tutum ve düşünceleri ile, hastaların hekimlerin davranışlarını algılamaları arasındaki ilişki bilimsel kriterlere dayalı olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır

A Study on The Importance of Empathy in Patient-Doctor Relationship

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 127 - 143, 01.06.2010

Öz

Empathy, the other person instead of a man to put himself, his thoughts and feelings in the right state of perception. Empathic understanding of the physician patient’s values are used to understand patients. The physician-patient relationship, empathy is a process that
is very important. In this process, the impression gained during interviews, the
definition of the problem and its solution is crucial. Patient transferred to the
patient by the physician is of great importance how much anlaşılabildiğinin. This
is the basis of clinical trials can be said that the talks. Good communication skills
with physicians, patients koyabilmekte problems in a more accurate way, able to
provide patients with more harmony and satisfaction, professional satisfaction can
reduce stress by improving the business.
In this work, the importance of empathy in the relationship between patient
and physician questionnaires were evaluated by application. Different physicians
and their patients a questionnaire was administered. Behavior and attitudes of
doctors towards their patients based on scientific criteria and is aimed to reveal.
Very important study findings were reached.

Ayrıntılar

Diğer ID JA56BN36YF
Bölüm Makale
Yazarlar

Mehmet KUTLU Bu kişi benim

Nurdan ÇOLAKOĞLU Bu kişi benim

Zeynep Pay ÖZGÜVENÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA KUTLU, M., ÇOLAKOĞLU, N., & ÖZGÜVENÇ, Z. P. (2010). HASTA HEKİM İLİŞKİSİNDE EMPATİNİN ÖNEMİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 2(2), 127-143.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi