BibTex RIS Kaynak Göster

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARININ DEĞERLENDİRMESİ

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 144 - 166, 01.06.2010

Öz

Bu çalışma Kayseri İlindeki kamu hastanelerinin hizmet kalite standartlarındaki gelişimini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü Biriminin 2007 yılı 3. dönem ile 2009 yılı 2. dönem hastane değerlendirme sonuçları incelemeye alınmıştır. Hizmet Kalite Standartları değerlendirmesi yapılan 8 kamu hastanesinin 2007 ve 2009 yıllarındaki sonuçları değerlendirilmiştir. Veriler bilgisayarda SPSS 17.0 programı ile değerlendirilmiştir. İstatistikî analizde bağımlı kategorik değişkenleri değerlendirmek için McNemar testi kullanılmıştır. X2 değeri P < 0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Kayseri ‘deki hastanelerde 2007 yılına oranla 2009 yılında hizmet kalite standartlarında gelişme yaşandığı görülmüştür. En fazla gelişme, poliklinik, ameliyathane, klinikler, acil servisler, hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları, tesis yönetimi ve güvenlik konularında olmuştur. Hastane bilgi sistemi ve dosyalama durumu, enfeksiyon kontrolü ve sterilizasyon durumu, görüntüleme hizmetleri durumu, laboratuvar hizmetleri durumunda önemli bir değişim görülmemiştir. Kurumsal hizmet yönetimi durumunda ise gerileme olduğu belirlenmiştir. Kayseri’deki kamu hastanelerinin hizmet kalite standartlarını sağlamada çaba gösterdiği ancak yeterli seviyede olmadığı görülmüştür. Hastane çalışanlarının hasta ve çalışan güvenliği konusunda eğitilmesi, yöneticilerin ise hastane ile ilgili planlama, düzenleme ve satın alımlarda kalite ekipleri ile birlikte hareket etmesi uygun olacaktır. Hastane kalite ekiplerinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile kendini yenilemesi ve araştırıcı olması, örnek uygulamalar ortaya çıkaracaktır

Evaluation Quality Standards In State Hospitals Kayseri

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 144 - 166, 01.06.2010

Öz

The purpose of this study is to evaluate the improvement of the service quality standards of state hospitals in Kayseri. The hospital supervision results of 2007 3rd period and 2009 2nd period of Kayseri municipality health management quality coordination unit were studied. The results of 2007 and 2009 results of 8 state hospitals which service quality standards evaluation was done were evaluated. Data has been evaluated with SPSS 17.0 program using a computer. In the statistical analysis, McNemar test was used to evaluate cathegorized multiple correlations. The value of X is accepted as meaningfull with P < 0,05. It is observed that there has been a development in the hospitals in Kayseri about service quality standards in 2009 compared to 2007. Fastest improvement were observed in polyclinics, operating room, clinics, emergency services, patient and staff safety applications, facility management and safe facilities. There was no important change observed in hospital information systems and filing status, infection control and sterilization, imaging services, laboratory services. A deterioration of the status about institutional management has been observed. It is observed that hospitals in Kayseri are trying to improve their service quality standards but they do not show enough effort on this subject. It will be appropriate to train the hospital staff about patient and staff safety and the administrators to actively act with quality teams about planning, regulating and procurements of hospitals . the quality teams of the hospitals by being researcher and self renovative it will lead to sample applications

Ayrıntılar

Diğer ID JA68ZZ29NH
Bölüm Makale
Yazarlar

Emel GÜDEN Bu kişi benim

Ahmet ÖKSÜZKAYA Bu kişi benim

Kadir ÇETİNKARA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA GÜDEN, E., ÖKSÜZKAYA, A., & ÇETİNKARA, K. (2010). KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARININ DEĞERLENDİRMESİ. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 2(2), 144-166.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi