Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2019, Cilt: 16 Sayı: 1, 63 - 82, 01.03.2020

Öz

Sağlık
hizmeti sunumunda göz ardı edilmemesi gereken en önemli konularından biri de
hasta güvenliği ve hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi hatalardır.Hasta
güvenliğinin sağlanması ve önlemlerin alınabilmesi için olayların bildirilmesi
ve raporlanmasına önem verilmesi gerekmektedir.Ülkemizde
sağlık çalışanlarının tıbbi süreçlerde karşılaştıkları hataları
bildirebilecekleri, yaygın olarak gerçekleşen hatalar ve bunların iyileştirilmesine
yönelik önlemler hakkında bilgi edinebilecekleri bir platform oluşturulmuş ve
adına da Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS™) denmiştir.Güvenlik
Raporlama Sistemi (GRS™) kullanıma açıldıktan sonra 2016 yılı ocak ayında
hastanemizde yeni sistemin tanıtımı amacı ile eğitimlere başlanmış ve aynı yıl
mayıs ayında; hastanemizin çeşitli birimlerinde çalışan ebe, hemşire ve diğer
sağlık çalışanlarından oluşan 66 kişiye anket çalışması yapılmıştır.Çalışmamızda
2016 yılında katılımcıların %80,30’u, 2017 yılında ise %92,42’si kurumda
olumsuz olayları bildirebileceği bir Güvenlik Raporlama Sisteminin varlığından
haberdar olduğunu belirtmiştir.Genel
olarak sistemin kolay (%98,48) ve hedefine ulaşabilir (%88,64) olduğunu
belirtenlerin oranı yüksek bulunmuştur. Sistemin kolay ulaşılabilir ve
kullanımı basit diyenlerin oranı bu kadar yüksek iken, bildirim yaptığını
belirtenlerin oranının (%11) çok düşük kaldığı tespit edilmiştir.Bildirimlerin
az olması, bildirimi veya hatayı yapan kişinin deşifre olabileceği endişesini
düşündürmektedir.

Kaynakça

  • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı. (2017). Güvenlik Raporlama Sistemi. http://www.kalite.saglik.gov.tr/TR,9065/guvenlik-raporlama-sistemi.html internet adresinden 05.03.2017 tarihinde edinilmiştir.
  • Wolf ZR1, Serembus JF, Smetzer J, Cohen H, Cohen M. (2000). Responses and concerns of healthcare providers to medication errors. Clinical Nurse Specialist, 14(6), 278.
  • Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, (2017). Hasta Güvenliği Nedir?. http://www.hscgp.org/Content/132/HastaGuvenligiNedir internet adresinden 15.08.2017 tarihinde edinilmiştir.
  • Akgün S. (2014). Hasta Güvenliği, Beklenmeyen Ciddi Tıbbi Hatalar. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 1(2), 75-82.
  • James J.T. (2013). A New Evidence-Based Estimate Of Patient Harms Associated With Hospital Care. Journal of Patient Safety. 9, 122-28.
  • Altındiş S. (2010). Sağlık Hizmetlerinde Olay Raporlama ve Hasta Güvenliğine Etkileri. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, (2010-1), 1, 23.
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı. (2017). Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi. http://grs.saglik.gov.tr/BM/UGRS.aspx internet adresinden 30.09.2017 tarihinde edinilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makale
Yazarlar

Sedat BAYYİĞİT
ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ
Türkiye


Kenan ECEMİŞ Bu kişi benim
ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ
Türkiye


Nilgün ASLAN AYDOĞAN Bu kişi benim
ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
BAYYİĞİT, S., ECEMİŞ, K., & ASLAN AYDOĞAN, N. (2020). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 16(1), 63-82.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi