Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Tip 2 Diyabet Hastalarının Nesnelerin İnterneti Tabanlı İzlemi

Yıl 2019, Cilt: 17 Sayı: 2, 97 - 134, 01.03.2020

Öz

Tip
2 diyabet dünyada olduğu gibi Türkiye’de önemli bir sağlık problemi olmaya devam
etmekte olup insan sağlığını çok farklı şekilde olumsuz etkilemektedir. Tip 2 diyabet
hastalığının yönetiminde hastanın doktor tarafından sürekli izlemi ve gerekli
uygulamaların yapılması hastada gelişebilecek muhtemel komplikasyonların önüne
geçilmesine katkı sağlar. Hastaların sürekli izleminde kullanılabilecek yeni
nesil teknolojilerin belki de en önemlilerinden biri Nesnelerin İnterneti olup
tip 2 diyabet hastalığının etkili ve etkin bir şekilde yönetilmesinde önemli
fırsatlar sunmaktadır. Gerek invazif olarak hastanın vücuduna yerleştirilen
cihazlar gerekse de invazif olmayan bir takım teknolojiler bu hastalığın
sürekli izleminde hastaların sağlık sonuçlarını
olumlu yönde etkileyebilmektedir. Bunun yanı sıra, hastaya ait vital bulguların
sürekli izlemi ve hasta ile ortaklaşa bir şekilde hastalığın nasıl yönetilmesi
gerektiğine karar vermek hastada olumlu davranışlar geliştirme ve hastanın hastalığı
ile birlikte daha mutlu bir şekilde yaşamayı öğrenmesi gibi sonuçlara da katkı
sağlayabilecektir. Bu kapsamda hazırlanan bu çalışmada Nesnelerin İnterneti
kavramına ilişkin kavramsal çerçeve sunulduktan sonra bu teknolojilerin sağlık
alanında hangi amaçlar ile kullanıldığı, potansiyel uygulamaların ne/neler
olduğu aktarılmıştır. Sonrasında ise tip 2 diyabet hastalığı ile ilgili
literatüre dayalı bilgiler verilerek tip 2 diyabet hastalığında Nesnelerin
İnterneti’nin kullanılabilirliği detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Albishi, S., Soh, B., Ullah, A., & Algarni, F. (2017). “Challenges and Solutions for Applications and Technologies in the Internet of Things”. Procedia Computer Science, 124, 608–614. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.196
 • Ali, M., Albasha, L. & Al-Nashash, H. (2011). “A Bluetooth Low Energy Implantable Glucose Monitoring System”. Proceedings of the 8th European Radar Conference, UK, 12-14 October 2011.
 • Allen, Anita L. (2008). Confidentiality: An Expectation in Health Care. Faculty Scholarship.
 • Altın, Z. (2017). “Açlığın Fizyolojisi”. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. 27(3): 179-185.
 • American Diabetes Association (1999). Diabetes Care 22, 77-78.
 • Andersen, R. M. (1995). “Revisiting the behavioral model and access to medical care: does it matter?” J Health Soc Behav. 36(1):1–10. doi: 10.2307/2137284. Available from: http://dx.doi.org/10.2307/2137284.
 • Atzori, L., Iera, A., Morabito, G. (2010). “The Internet of Things: A survey”. Computer Networks, 54, 2787–2805.
 • Avila, L. O., Errecalde, M. L. (2018). “A simple method for recommending specialized specifications for diabetes monitoring”, 91, 298–309. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.09.019
 • Benchoufi, M., & Ravaud, P. (2017). “Blockchain technology for improving clinical research quality”. Trials. https://doi.org/10.1186/s13063-017-2035-z
 • Bergner, M. Bobbitt, R. Carter, W. Gilson, B (1981). “The sickness impact profile: development and final revision of a health status measure.” Medical Care, 19(8): 787–805.
 • Brooks, R. (1996). “EuroQol: the current state of play.” Health Policy, 37(1): 53–72.
 • Caduff, A., Dewarrat, F., Talary, M., Stalder, G., Heinemann, L., Feldman, Y. (2006). “Non-invasive glucose monitoring in patients with diabetes : A novel system based on impedance spectroscopy”. 22, 598–604. https://doi.org/10.1016/j.bios.2006.01.031
 • Chalmers, J., Muir, R. (2003). “Patient privacy and confidentiality”. Brit. Med. J. 348: 1486–1490.
 • Chen, C. (2006). “CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature”. Journal of the Association for Information Science and Technology, 57(3), 359–377.
 • Demir, H. (2016). Mobil Sağlık Uygulamalarının Sağlık Hizmetlerine İşlem Maliyeti Yaklaşımı Bağlamında Etkisi: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Demir, H., Çakmak, C.. Çelik, Y. (2017). Sağlıkta Cinsiyet Tuzağı. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu. s. 192., 12-14 Ekim, Diyarbakır.
 • Deshwal, P., Bhuyan, P. (2018). “Cancer patient service experience and satisfaction”. International Journal of Healthcare Management, 11:2, 88-95, DOI: 10.1080/20479700.2016.1238601.
 • Dharmarajan K, Hsieh AF, Lin Z, Bueno H, Ross JS, Horwitz LI, et al. (2013). “Diagnoses and timing of 30-day readmissions after hospitalization for heart failure, acute myocardial infarction, or pneumonia”. JAMA. 309(4):355–363.
 • Dimitrov, D. V. (2016). “Medical Internet of Things and Big Data in Healthcare”. Healthc Inform Res, 22(3): 156-163.
 • Ebadati, E. O. M., Mortazavi, M. T. (2017). “A Decision Support System in Brain Tumor Detection and Localization in Nominated Areas in MR Images”. Eds. Chintan Bhatt, Nilanjan Dey, Amira S. Ashour. Internet of Things and Big Data Technologies for Next Generation Healthcare. pp. 335-358. Switzerland: Springer International Publishing.
 • Engelgau, M.M., Geiss, L.S., Saaddine, J.B., Boyle, J.P., Benjamin, S.M., Gregg, E.W., et al. (2004). “The Evolving Diabetes Burden in the United States”. Ann Intern Med. 140(11):945–50.
 • Farahani, B., Firouzi, F., Chang, V., Badaroglu, M. (2018). “Towards fog-driven IoT eHealth : Promises and challenges of IoT in medicine and healthcare”. Future Generation Computer Systems, 78, 659–676.
 • Foucault, M. (2002). Kliniğin Doğuşu. Ünsaldı, Ş. (Çev.), Ankara, Epos Yayınları.
 • Garratt, A. Schmidt, L. Mackintosh, A. Fitzpatrick, R. (2002). “Quality of life measurement: bibliographic study of patient assessed health outcome measures.” British Medical Journal, 324(7351): 1417–1422.
 • Gia, T. N., Ali, M., Dhaou, I. Ben, Rahmani, A. M., Westerlund, T., Liljeberg, P., Tenhunen, H. (2017). “IoT-based continuous glucose monitoring system: A feasibility study”. Procedia Computer Science, 109, 327–334.
 • Gómez, J., Oviedo, B., Zhuma, E. (2016). “Patient Monitoring System Based on Internet of Things”. Procedia Computer Science, 83(Ant), 90–97.
 • Gu, D., Li, J., Li, X., Liang, C. (2017). “International Journal of Medical Informatics Visualizing the knowledge structure and evolution of big data research in healthcare informatics”. International Journal of Medical Informatics, 98, 22–32.
 • Hentschel, M.A., Haaksma, M.L., van de Belt, T.H. (2016). “Wearable technology for the elderly: Underutilized solutions”. European Geriatric Medicine 2016.01.008.
 • Hunt, S. McEwan, J. McKenna, S. (1985). “Measuring health status: a new tool for clinicians and epidemiologists.” Journal of Royal College of General Practitioners, 35(273): 185–188.
 • Idler, E. Benyamini, Y (1997). “Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies.” Journal of Health and Social Behavior, 38(1): 21–37.
 • Inzucchi, S. E. (2012). “Diagnosis of Diabetes”. New England Journal of Medicine, 367(6), 542–550.
 • Islam, S.M.R., Kwak, D., Kabir, H. (2015). “The internet of things for health care: A comprehensive survey”. IEEE Access 3 (2015) 678–708.
 • Jameson, J. L., Longo, D. L. (2015). “Precision Medicine — Personalized, Problematic, and Promising”. The new england journal o f medicine, 372(23). 2229-2234.
 • Kaku, M. (2015). Geleceğin fiziği. 3. Basım. Oymak, Y. S. & Oymak, H. (Çev.), Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık.
 • Khan, M. A., Salah, K. (2017). “IoT security: Review, blockchain solutions, and open challenges”. Future Generation Computer Systems.
 • Kıdak, L. B., Demir, H., Özdemir, E. (2017). “Bilimsel haritalama yöntemiyle hastane yönetimi alanındaki tematik değişimin analizi”. Genel Tıp Dergisi, 27(2), 43-50.
 • Kim, S., Kim, S. (2017). “User preference for an IoT healthcare application for lifestyle disease management”. Telecommunications Policy, (September 2016), 1–11.
 • Krumholz, H.M. (2013). “Post-hospital syndrome--an acquired, transient condition of generalized risk”. N Engl J Med. 368(2):100–102.
 • Kuo, T. T., Kim, H. E., Ohno-Machado, L. (2017). “Blockchain distributed ledger technologies for biomedical and health care applications”. Journal of the American Medical Informatics Association, 24(6), 1211–1220.
 • Lanzola, G., Losiouk, E., Favero, S. Del, Facchinetti, A., Galderisi, A., Quaglini, S., … Cobelli, C. (2016). “Remote Blood Glucose Monitoring in mHealth Scenarios : A Review”, 1–17.
 • Lee, I. (2017). “Big data: Dimensions, evolution, impacts, and challenges”. Business Horizons, 60(3), 293–303.
 • Lucisano, J. Y., IEEE, M., Routh, T. L., IEEE, M., Lin, J. T. Gough, D. A. (2016). “Glucose Monitoring in Individuals With Diabetes Using a Long-Term Implanted Sensor/Telemetry System and Model”. IEEE Transactions On Biomedical Engineering. 64(9): 1982-1993.
 • Luthra, S., Garg, D., Mangla, S. K., Singh Berwal, Y. P. (2018). “Analyzing challenges to Internet of Things (IoT) adoption and diffusion: An Indian context”. Procedia Computer Science, 125, 733–739.
 • Mahdavinejad, M. S., Rezvan, M., Barekatain, M., Adibi, P., Barnaghi, P., Sheth, A. P. (2017). “Machine learning for Internet of Things data analysis: A survey”. Digital Communications and Networks.
 • McGowan, C. (2012). “Patients’ confidentiality”. Critical Care Nurse 32(5): 61–64.
 • Menon, K. A. U., Hemachandran, D., Abhishek, T. K. (2013). “A Survey on Non-Invasive Blood Glucose Monitoring Using NIR”. International conference on Communication and Signal Processing. India, April 3-5, 2013. pp. 1069-1072.
 • Murakami, A., Gutierrez, M.A., Lage, S.H.G., Rebelo, M.F.S., Guiraldelli, R.H.G., Ramires, J.A.F. (2006). “A Continuous Glucose Monitoring System in Critical Cardiac Patients in the Intensive Care Unit”. Computers in Cardiology, 33: 233−236.
 • NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide Trends in Diabetes since 1980: A Pooled Analysis of 751 Population-Based Studies with 44 Million Participants. Lancet. 2016; 387(10027):1513–30.
 • Nelson, E. Landgraf, J. Hays, R. Wasson, J. Kirk, J (1990). “The functional status of patients. How can it be measured in physicians’ offices?”. Medical Care, 28(12): 1111–1126.
 • Nigrin, D. J. (2014). “When “Hacktivists” Target Your Hospital”. New England Journal of Medicine, 371(5), 393–395.
 • Onoue, T., Goto, M., Kobayashi, T., Tominaga, T., Ando, M. (2017). Randomized controlled trial for assessment of Internet of Things system to guide intensive glucose control in diabetes outpatients : Nagoya Health Navigator Study protocol, 323–329.
 • Ordway, S. H. (1953). Resources and the American Dream: Including a Theory of the Limit of Growth. New York: Ronald Press.
 • Osborn, H. F. (1954). The Limits of the Earth. Boston: Little, Brown and Co.
 • Osman, J. (2012). Dünyayı değiştiren 100 fikir. Düz, O. (Çev.), İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Ould-Yahia, Y., Banerjee, S., Bouzefrane, S., Boucheneb, H. (2017). “Exploring Formal Strategy Framework for the Security in IoT towards e-Health Context using Computational Intelligence”. Eds. Chintan Bhatt, Nilanjan Dey, Amira S. Ashour. Internet of Things and Big Data Technologies for Next Generation Healthcare. pp. 63-90. Switzerland: Springer International Publishing.
 • Peltola, O. (2017). Introduction to Wearable Healthcare Technology. Bachelor’s Thesis, University of Jyväskylä.
 • Perles, A., Pérez-Marín, E., Mercado, R., Segrelles, J. D., Blanquer, I., Zarzo, M., Garcia-Diego, F. J. (2018). “An energy-efficient internet of things (IoT) architecture for preventive conservation of cultural heritage”. Future Generation Computer Systems, 81, 566–581.
 • Pevnick, J. M., Birkeland, K., Zimmer, R., Elad, Y., Kedan, I. (2018). “Wearable technology for cardiology : An update and framework for the future”. Trends in Cardiovascular Medicine, 28(2), 144–150.
 • Polonsky, K. S. (2012). “The Past 200 Years in Diabetes”. New England Journal of Medicine, 367(14), 1332–1340.
 • Qi, J., Yang, P., Min, G., Amft, O., Dong, F., Xu, L. (2017). “Advanced internet of things for personalised healthcare systems : A survey”. Pervasive and Mobile Computing, 41, 132–149.
 • R CORE TEAM (2016). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org.
 • Rawshani, A., Rawshani, A., Franzén, S., Eliasson, B., Svensson, A.-M., Miftaraj, M., … Gudbjörnsdottir, S. (2017). “Mortality and Cardiovascular Disease in Type 1 and Type 2 Diabetes”. New England Journal of Medicine, 376(15), 1407–1418.
 • Riahi Sfar, A., Natalizio, E., Challal, Y., Chtourou, Z. (2017). “A Roadmap for Security Challenges in Internet of Things”. Digital Communications and Networks, (March), 1–20.
 • Saarikko, T., Westergren, U. H., Blomquist, T. (2017). “The Internet of Things: Are you ready for what’s coming?”. Business Horizons, 60(5), 667–676.
 • Salman, O., Elhajj, I., Kayssi, A., Chehab, A. (2015). “Edge computing enabling the Internet of Things. In Internet of Things (WF-IoT)”. IEEE 2nd World Forum on, pp. 603-608.
 • Samaniego, M., Deters, R. (2016). “Management and Internet of Things”. Procedia Computer Science, 94(MobiSPC), 137–143.
 • Saydah, S.H. (2011). Diabetes and Mortality. In: Narayan KMV, Williams DE, Gregg EW, Cowie CC, editors. Diabetes Public Health. p. 267–84.
 • Shaev, Y. (2014). From the Sociology of Things to the “Internet of Things.” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 149, 874–878.
 • Sikorski, J. J., Haughton, J., Kraft, M. (2017). “Blockchain technology in the chemical industry: Machine-to-machine electricity market”. Applied Energy, 195, 234–246.
 • Snoek, F.J. (2000). Quality of Life: A Closer Look at Measuring Patients’ Well-Being. Diabetes Spectrum; 13: 24.
 • Tailor, K. (2016). The patient Revolution. Canada: John Wiley & Sons Publishing.Tehrani, K., Andrew, M. (2014). “Wearable Technology and Wearable Devices: Everything You Need to Know”. Wearable Devices Magazine, Retrieved from http://www.WearableDevices.com.
 • Trikkalinou, A., Papazafiropoulou, A. K., Melidonis, A. (2017). World J Diabetes. 15: 8(4): 120–129.van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). “Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping”. Scientometrics, 84(2), 523–538.
 • Verma, P., & Sood, S. K. (2018). “Cloud-centric IoT based disease diagnosis healthcare framework”. Journal of Parallel and Distributed Computing, 116, 27–38. https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2017.11.018Wang, N., Kang, G. (2012). “A monitoring system for type 2 diabetes mellitus”. In Healthcom 2012, pp. 62–67. IEEE.
 • Wang, Q., Qin, B., Hu, J., Xiao, F. (2017). “Preserving transaction privacy in bitcoin”. Future Generation Computer Systems.
 • Willems, S., De Maesschalck, S., Deveugele, M., Derese, A. De Maeseneer, J. (2005). “Socio-economic status of the patient and doctor–patient communication: does it make a difference?”. Patient Education and Counseling, 56: 139–146.
 • World Bank (2018). https://data.worldbank.org/. Erişim Tarihi: 15.3.2018.
 • Yılmaz, T., Foster, R., Hao, Y. (2010). “Detecting vital signs with wearablewireless sensors”. Sensors, 10(12), 10837–10862.
 • Yin, Y., Zeng, Y., Chen, X., Fan, Y. (2016). “The internet of things in healthcare : An overview”. Journal of Industrial Information Integration, 1, 3–13.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makale
Yazarlar

Hüseyin DEMİR
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


İsmet ŞAHİN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 1 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 17 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Demir, H. & Şahin, İ. (2019). Tip 2 Diyabet Hastalarının Nesnelerin İnterneti Tabanlı İzlemi . Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi , 17 (2) , 97-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd/issue/53376/449204

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi