Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

2019 Yılı Klinik Kalite Geribildirim Raporları ve İyileştirmeye Açık Alanlar

Yıl 2021, Cilt: 19 Sayı: 2, 99 - 117, 11.05.2022

Öz

Amaç: Ülkemizde klinik kalite uygulamaları kapsamında Klinik Kalite Karar Destek Sistemi aracılığıyla klinik kalite göstergeleri izlenmektedir. Çalışmadaki amacımız takip edilen klinik kalite göstergelerinin hedef değerlerine ulaşılamama nedenlerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlükleri’nden 2019 yılı klinik kalite dönemsel raporlarına göre hedeften sapma gösteren göstergelere yönelik yaşanan sorunları Kurumsal Kalite Sistemi’nde Klinik Kalite Sekmesi’nin altında yer alan “Geribildirim Formu”nun ilgili bölümlerin doldurulması istenmiştir.Gönderilen geribildirim formlarının hepsi incelenerek raporlamalar sağlık olgusu bazında gruplandırıldı. Her sağlık olgusuna ait göstergeler kendi içlerinde tekrar gruplandırılarak her göstergeye ait sorunlar belirtildi.
Bulgular: Veri gönderim hatası, hatalı tanı kodu (ICD-10) girilmesi, hatalı SUT işlem kodu girilmesi, Karar Destek Sistemi (KDS) ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS ) arasındaki veri uyuşmazlığı, hatalı ilaç (ATC) kodu tanımlanması, hasta kaynaklı nedenler en sık görülen sorun nedenleridir. Bunun dışında her göstergeye özgü farklı sorunlar da bulunmaktadır.
Sonuç: Klinik kalite gösterge izleminde en büyük sorun veri kalitesi düşüklüğünden kaynaklanmaktadır.

Kaynakça

 • 1. https://klinikkalite.saglik.gov.tr/. (Erişim tarihi:01/11/2020)
 • 2. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi-Katarakt Cerrahisi (Versiyon1.2). Ankara:2018.
 • 3. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi-Diz ve Kalça Protezi (Versiyon1.2). Ankara:2018.
 • 4. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi- Kolorektal Kanser(Versiyon1.2). Ankara:2018.
 • 5. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü .Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi-Prostat Kanseri (Versiyon1.2). Ankara:2018.
 • 6. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi-Koroner Kalp Hastalığı (Versiyon1.2). Ankara:2018.
 • 7. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) (Versiyon1.2). Ankara:2018.
 • 8. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi- İnme (Versiyon1.2). Ankara:2018.
 • 9. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi-Diş İmplantı (Versiyon1.2).Ankara:2018.
 • 10. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi-Diabetes Mellitus (Versiyon1.2)Ankara: 2018.
 • 11. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi-Gebelik Süreci ve Doğum (Versiyon1.0). Ankara: 2019.
 • 12. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi (Versiyon 1.2) .Ankara:2019.
 • 13. International Vocabulary of Metrology-Basic and general concepts and associated terms (VIM) JCGM 200:2008.VIM 07, Geneva 2008.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makale
Yazarlar

Hilal AKSOY
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Türkiye


Şuule GÜNDÜZ Bu kişi benim
TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon Ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı, Ankara
Türkiye


Çiğdem GÜNAY Bu kişi benim
TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon Ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı, Ankara
Türkiye


Sabahat ERDİN Bu kişi benim
TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon Ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı, Ankara
Türkiye


Sema KARADUMAN Bu kişi benim
TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon Ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı, Ankara
Türkiye


Dilek TARHAN
TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon Ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı, Ankara
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 19 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aksoy, H. , Gündüz, Ş. , Günay, Ç. , Erdin, S. , Karaduman, S. & Tarhan, D. (2021). 2019 Yılı Klinik Kalite Geribildirim Raporları ve İyileştirmeye Açık Alanlar . Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi , 19 (2) , 99-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd/issue/69860/830829

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi