Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

DİJİTALLEŞEN HASTANEYE DOĞRU- HASTANE ÇALIŞANLARININ DİJİTALLEŞMEYE BAKIŞ AÇISI

Yıl 2022, Cilt: 20 Sayı: 1, 1 - 17, 11.11.2022

Öz

Bilişim çağında dijitalleşme, hemen her alanda etkisini göstermekte, uygulayıcılara ve kullanıcılara kolaylıklar sağlamaktadır. Dijitalleşmenin sağlık sektöründe de çok önemli kullanım alanları bulmakta; sağlık kayıtları, istatistik, planlama, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS..), uygulama (laboratuar, görüntüleme hizmetleri..) yanında robotik sistemlerle tedavide de etkin şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde de son 20 yılda çok önemli gelişmeler olmuş; hemen tüm sağlık kayıtları dijital ortama aktarılmış, veri alışverişi, verilerin ortak kullanılması alanlarında da hızlı ilerlemeler kaydedilmiştir. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), LBYS (Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi), MHRS, tele- radyoloji, e-nabız gibi birçok sistem aktif olarak kullanılmaktadır. Bilgi işlemde donanım ve iletişimle ilgili alt yapı olmakla birlikte; kullanıcıların sistemleri kullanabilmesi de önemlidir. Hastanelerde veri kayıt personelleri, hemşireler, hekimler, idareciler yoğun bir şekilde bilgi işlem sistemlerini kullanmaktadır. Kullanıcıların bu alanda bilgi- beceri düzeyi, eğitimleri, sertifikasyonları ve sistemi kullanma istekleri işleyişte etkili olmaktadır. Bu araştırma Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi çalışanlarının bilgisayar kullanımı, hastanedeki bilgisayar kullanım süreçleri, hastane bilgi yönetim sistemi ve hastane bilgi yönetim sistemine ait kullanım süreçleri, var olan problem durumları, problemin nedenleri, problemlerin nasıl çözüldüğünü ve çalışanların dijital hastane uygulamasındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde çalışan 681 personelden 400 bilgisayar kullanan personel seçilerek örneklem dahilinde (hekim, hemşire/diğer sağlık personeli, veri hazırlama, tıbbi sekreter/memur ve diğer) ankete katılan 101 kişinin verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. Katılımcıların %5,9u hekim, %68,3 ü hemşire/diğer sağlık personeli, %21,8 i veri hazırlama/sürekli işçi, %1 i tıbbi sekreter/memur ve%3 ü diğerdi. Dijital hastane uygulaması konusunda katılımcıların %60,4 ü daha iyi olur görüşü, işinde dijital ortamı kullanan çalışanlarımızın sağlıkta dijitalleşmeye istekli olmalarını göstermesi yönünden önemlidir.

Kaynakça

  • 1- Ak Bilal,(2010) ,Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları, Akademik Bilişim’10, 10-12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla. 2- Tengilimoğlu D, Işık O, Akbola1t M. (2009), Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makale
Yazarlar

Sabahattin ALTINTAŞ
KÜTAHYA TAVŞANLI DOÇ. DR. MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ALTINTAŞ, S. (2022). DİJİTALLEŞEN HASTANEYE DOĞRU- HASTANE ÇALIŞANLARININ DİJİTALLEŞMEYE BAKIŞ AÇISI. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 20(1), 1-17.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi