Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 9, 65 - 78, 28.05.2019
https://doi.org/10.25069/spmj.505003

Öz

Son zamanlarda sigara tüketiminin azaltılması ve sigara bağımlılığı ile mücadele edilmesi konusu daha da önemli hale gelmiştir. Sigara kullanımının yaydığı olumsuz dışsallıklar nedeniyle sigara bağımlılığının azaltılmasına ilişkin düzenlemelere rağmen sigara tüketim miktarı giderek artmaktadır. Ulusal Tütün Kontrol Programında sigara tüketiminin engellenmesinde bir araç olarak vergilerin arttırılması politikası benimsenmiştir. Türkiye'de ÖTV gelirinin dörtte biri gibi büyük bir oranı tütün ürünlerinden elde edilmektedir. Bu çalışmada sigara bağımlılığı ile mücadele edilmesinin önemi üzerinde durulmuş ve tütün kullanımının azaltılmasında vergi oranlarının artırılmasının yanı sıra bağımlılıkla mücadelede edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu noktada hükümetlerin sigara vergi yapısında değişiklikler yapmanın yanı sıra sigara içenlere yardım etmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Özellikle sağlık hizmetlerinde devletin ekonomide denetleyici ve düzenleyici rolüne olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Kaynakça

 • Atuk, Oğuz, Cem, ÇEBİ, ve M. Utku, Özmen. (2011), “Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Uygulaması” Ekonomi Notları, T.C. Merkez Bankası. http://www.tcmb.gov.tr/research/ekonominotlari/2011/tr/EN1116.pdf (07.06.2017).
 • Beatty, Timothy., Erling Loed, Larsen, Dag Einar, Sommervoll, (2009), “Driven To Drink: Sin Taxes Near A Border”, Journal of Health Economics, 28.
 • Bilir, Nazmi, Banu Çakır, Elif Dağlı, Toker Ergüder, Zeynep Önder (2010), Türkiye'de Tütün Kontrol Politikaları, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa.
 • Emery, Sherry, Christopher, Ake, Ana M., Navarro, Robert M., Kaplan, (2001), “Simulated Effect of Tobacco Tax Variation on Latino Health in California”, American Journal of Preventive Medicine, 21(4).
 • Gültekin- Karakaş, Derya (2014), “Türkiye Tütün Sektöründe Piyasa-Yönelimli Dönüşüm” Türk Toraks Dergisi, 15 (2): ss. 71-91.
 • Kirmanoğlu, Hülya (2007), Kamu Ekonomisi Analizi, Beta Basım Yayım A.Ş., İstanbul.
 • Susam, Nazan (2015), Kamu Maliyesi Temel Kavram ve Esaslar, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Şener, Orhan (2007), Teori ve Uygulamada Kamu Ekonomisi. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul.
 • Uğur, Alparslan ve Emin, Kömürcüler, (2015), “Türkiye’de Sigaranın Vergilendirilmesinin Etkinliği” Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 20 (4): ss. 327-346.
 • Uğur, Atilla, Erdem, Akdemir ve Eda, Gürsel, (2010), “Sigara ve Alkol Üzerindeki Dolaylı Vergilerin Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etkisi” Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2 (1): ss. 1-14.
 • http://www.milliyet.com.tr/tutun-urunleri-satis-ve-tuketim-istatistikleri-istanbul-yerelhaber-1845637/ (06.03.2018).
 • http://www.ssuk.org.tr/eski_site_verileri/pdf/basin_bulteni/SSUK_Basin_Bulteni_Sigara_yasagindan_zarar_goren_tek_sektor_sigara_endustrisi_oldu_08-01-2010.pdf (06.03.2018).
 • http://vergidosyasi.com/2017/04/08/sigarada-vergi-orani-bir-paket-sigaraya-odenen-vergi-sigara-vergisinin-hesaplanmasi/, 2018.
 • Tütün Eksperleri Derneği (2015). Tütün Raporu (2002-2014), http://www.tutuneksper.org.tr/tr/pdf/ttn_raporu_03_02.pdf (11.02.2018).
 • Tütün Eksperleri Derneği, Tütün Eksperleri Derneği 2002-2014 Tütün Raporu.http://www.tutuneksper.org.tr/pdf/ttn_raporu_03_02.pdf (09.03.2018).
 • www.tapdk.gov.tr
 • Aytaç, D. ve Kılıç S. (2015), “MPOWER Politikalarının Genç Sigara Kullanıcılarının Sigara İçme İsteği Üzerindeki Etki Düzeyi Farklılıklarının Nörogörüntüleme Teknikleriyle Analiz Edilmesine Dair Deneysel Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:15, S. 29, ss.1-37.
 • Eroğlu, A. ve Egeli, H. (2018), “Günah Vergilerinin Şiddet Olayları Üzerindeki Etkisi”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, C.5, S.1, ss.69-80.
 • Torun, T. ve Ekinci, F. (2014), “Sigara ve Benzer Nı̇telı̇klı̇ Alışkanlık Yaratan Ürünlerı̇n Tüketı̇mı̇nı̇n Azaltılmasına Yönelik Sosyal Pazarlama Uygulamalarında Vergı̇lerı̇n Etkı̇nlı̇ğı̇” Sakarya İktisat Dergisi, C.2, ss.19-39.

Effect on Reduction of Tax Non Smoking Addiction in Turkey

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 9, 65 - 78, 28.05.2019
https://doi.org/10.25069/spmj.505003

Öz

Recently, the issue of reducing cigarette consumption and combating cigarette addiction has become even more important. Due to the negative externalities caused by smoking, the amount of cigarette consumption is increasing despite the regulations on reducing cigarette addiction. The National Tobacco Control Program has adopted a policy of increasing taxes as a tool to prevent smoking. As a substantially one-fourth SCT in Turkey are obtained from tobacco products This study emphasizes the importance of combating cigarette addiction and emphasizes the necessity of combating addiction as well as increasing tax rates in reducing tobacco use. At this point, it is necessary that governments should help smokers as well as making changes in the cigarette tax structure. The need for a supervisory and regulatory role in the economy of the state is increasing especially in health services. 

Kaynakça

 • Atuk, Oğuz, Cem, ÇEBİ, ve M. Utku, Özmen. (2011), “Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Uygulaması” Ekonomi Notları, T.C. Merkez Bankası. http://www.tcmb.gov.tr/research/ekonominotlari/2011/tr/EN1116.pdf (07.06.2017).
 • Beatty, Timothy., Erling Loed, Larsen, Dag Einar, Sommervoll, (2009), “Driven To Drink: Sin Taxes Near A Border”, Journal of Health Economics, 28.
 • Bilir, Nazmi, Banu Çakır, Elif Dağlı, Toker Ergüder, Zeynep Önder (2010), Türkiye'de Tütün Kontrol Politikaları, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa.
 • Emery, Sherry, Christopher, Ake, Ana M., Navarro, Robert M., Kaplan, (2001), “Simulated Effect of Tobacco Tax Variation on Latino Health in California”, American Journal of Preventive Medicine, 21(4).
 • Gültekin- Karakaş, Derya (2014), “Türkiye Tütün Sektöründe Piyasa-Yönelimli Dönüşüm” Türk Toraks Dergisi, 15 (2): ss. 71-91.
 • Kirmanoğlu, Hülya (2007), Kamu Ekonomisi Analizi, Beta Basım Yayım A.Ş., İstanbul.
 • Susam, Nazan (2015), Kamu Maliyesi Temel Kavram ve Esaslar, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Şener, Orhan (2007), Teori ve Uygulamada Kamu Ekonomisi. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul.
 • Uğur, Alparslan ve Emin, Kömürcüler, (2015), “Türkiye’de Sigaranın Vergilendirilmesinin Etkinliği” Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 20 (4): ss. 327-346.
 • Uğur, Atilla, Erdem, Akdemir ve Eda, Gürsel, (2010), “Sigara ve Alkol Üzerindeki Dolaylı Vergilerin Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etkisi” Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2 (1): ss. 1-14.
 • http://www.milliyet.com.tr/tutun-urunleri-satis-ve-tuketim-istatistikleri-istanbul-yerelhaber-1845637/ (06.03.2018).
 • http://www.ssuk.org.tr/eski_site_verileri/pdf/basin_bulteni/SSUK_Basin_Bulteni_Sigara_yasagindan_zarar_goren_tek_sektor_sigara_endustrisi_oldu_08-01-2010.pdf (06.03.2018).
 • http://vergidosyasi.com/2017/04/08/sigarada-vergi-orani-bir-paket-sigaraya-odenen-vergi-sigara-vergisinin-hesaplanmasi/, 2018.
 • Tütün Eksperleri Derneği (2015). Tütün Raporu (2002-2014), http://www.tutuneksper.org.tr/tr/pdf/ttn_raporu_03_02.pdf (11.02.2018).
 • Tütün Eksperleri Derneği, Tütün Eksperleri Derneği 2002-2014 Tütün Raporu.http://www.tutuneksper.org.tr/pdf/ttn_raporu_03_02.pdf (09.03.2018).
 • www.tapdk.gov.tr
 • Aytaç, D. ve Kılıç S. (2015), “MPOWER Politikalarının Genç Sigara Kullanıcılarının Sigara İçme İsteği Üzerindeki Etki Düzeyi Farklılıklarının Nörogörüntüleme Teknikleriyle Analiz Edilmesine Dair Deneysel Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:15, S. 29, ss.1-37.
 • Eroğlu, A. ve Egeli, H. (2018), “Günah Vergilerinin Şiddet Olayları Üzerindeki Etkisi”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, C.5, S.1, ss.69-80.
 • Torun, T. ve Ekinci, F. (2014), “Sigara ve Benzer Nı̇telı̇klı̇ Alışkanlık Yaratan Ürünlerı̇n Tüketı̇mı̇nı̇n Azaltılmasına Yönelik Sosyal Pazarlama Uygulamalarında Vergı̇lerı̇n Etkı̇nlı̇ğı̇” Sakarya İktisat Dergisi, C.2, ss.19-39.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berna HIZARCI BEŞER> (Sorumlu Yazar)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hatice AŞKAN Bu kişi benim
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Mayıs 2019
Başvuru Tarihi 28 Aralık 2018
Kabul Tarihi 27 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 9

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { spmj505003, journal = {Strategic Public Management Journal}, eissn = {2149-9543}, address = {Marmara University, Strategic Public Mangement Journal, Anadoluhisarı Yerleşkesi, 34820, Beykoz, İstanbul, Turkey}, publisher = {Yüksel DEMİRKAYA}, year = {2019}, volume = {5}, number = {9}, pages = {65 - 78}, doi = {10.25069/spmj.505003}, title = {Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi}, key = {cite}, author = {Hızarcı Beşer, Berna and Aşkan, Hatice} }
APA Hızarcı Beşer, B. & Aşkan, H. (2019). Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi . Strategic Public Management Journal , 5 (9) , 65-78 . DOI: 10.25069/spmj.505003
MLA Hızarcı Beşer, B. , Aşkan, H. "Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi" . Strategic Public Management Journal 5 (2019 ): 65-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/spmj/issue/45429/505003>
Chicago Hızarcı Beşer, B. , Aşkan, H. "Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi". Strategic Public Management Journal 5 (2019 ): 65-78
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi AU - BernaHızarcı Beşer, HaticeAşkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25069/spmj.505003 DO - 10.25069/spmj.505003 T2 - Strategic Public Management Journal JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 78 VL - 5 IS - 9 SN - -2149-9543 M3 - doi: 10.25069/spmj.505003 UR - https://doi.org/10.25069/spmj.505003 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Strategic Public Management Journal Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi %A Berna Hızarcı Beşer , Hatice Aşkan %T Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi %D 2019 %J Strategic Public Management Journal %P -2149-9543 %V 5 %N 9 %R doi: 10.25069/spmj.505003 %U 10.25069/spmj.505003
ISNAD Hızarcı Beşer, Berna , Aşkan, Hatice . "Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi". Strategic Public Management Journal 5 / 9 (Mayıs 2019): 65-78 . https://doi.org/10.25069/spmj.505003
AMA Hızarcı Beşer B. , Aşkan H. Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi. SPMJ. 2019; 5(9): 65-78.
Vancouver Hızarcı Beşer B. , Aşkan H. Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi. Strategic Public Management Journal. 2019; 5(9): 65-78.
IEEE B. Hızarcı Beşer ve H. Aşkan , "Türkiye'de Sigara Bağımlılığını Azaltmada Sigara Vergilerinin Etkisi", Strategic Public Management Journal, c. 5, sayı. 9, ss. 65-78, May. 2019, doi:10.25069/spmj.505003

13772


13776

13777