Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

TUBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI DESTEĞİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKISI

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 48 - 63, 12.06.2018

Öz

Kaynakça

 • YARARLANILAN KAYNAKLAR- 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Facebook Grubu, https://www.facebook.com/groups/tubitakbilimfuari/about/, 21.722 üye, erişim tarihi: 21 Ocak 2018
 • - 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Facebook Grubu, https://www.facebook.com/groups/574340509314926/, 35.727 üye, erişim tarihi: 21 Ocak 2018
 • - Araştırma Anketi Verileri, 2017
 • - Dissemination and Impact in Erasmus+ School Projects, Agence Erasmus+ France, June 2015
 • - Fen Bilimleri Merkezi Facebook Grubu, https://www.facebook.com/groups/fenegel/, 7.627 üye, erişim tarihi: 21 Ocak 2018
 • - http://bookshop.europa.eu/en/study-of-the-impact-of-etwinning-on-participating-pupils-teachers-and-schools-pbNC3112371/
 • - Study of the impact of Comenius school partnerships on participating schools European Commission DGEAC, 2013, http://bookshop.europa.eu/en/etude-d-impact-des-partenariats-scolaires-comenius-sur-les-tablissements-pbNC3113982/
 • - Study of the impact of e-Twinning on participating pupils, teachers and schools. European Commission DGEAC, 2013
 • - TUBİTAK Yıllık Faaliyet Raporları, www.tubitak.gov.tr
 • - TÜBİTAK (2018). Erişim adresi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/2017-2018_4006_cagri_metni_ilan.pdf

THE CONTRUBITION OF TÜBİTAK 4006 SCIENCE FAIRS TOWARDS EDUCATION AND TRAINING

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 48 - 63, 12.06.2018

Öz

Bilim teknoloji mühendislik ve matematik alanında disiplinler üstü eğitim yaklaşımı ülkemizde de hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada TUBİTAK tarafından desteklenerek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarında, Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) ile Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yılda bir defa gerçekleştirilen, disiplinler üstü eğitim (STEM) anlayışını yaygınlaştırmaya yönelik bilim fuarlarının ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime etkisi ile bu programdan memnuniyet düzeyi araştırılmaktadır. Bu amaçla hazırlanan bir anket daha önce en az bir defa bilim fuarı gerçekleştiren okulların öğretmen ve müdürlerine elektronik ortamda uygulanmış, daha sonra bazılarıyla mülakat yapılmıştır. Anket çalışmasına 1004 okul katılmıştır. TÜBİTAK bilim fuarları 2013 yılında 2000, 2014 yılında 800, 2015 yılında 3.201, 2016 yılında 5.980 ve 2017 yılında ise 10.000’den fazla okulda gerçekleştirilmiştir. Fuarların okullarda öğretmen ve öğrencilerin heyecanını, araştırma, geliştirme ve öğrenme-öğretme isteğini artırdığı, programının tasarlanma hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldığı, eğitime önemli bir katkı yarattığı ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • YARARLANILAN KAYNAKLAR- 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Facebook Grubu, https://www.facebook.com/groups/tubitakbilimfuari/about/, 21.722 üye, erişim tarihi: 21 Ocak 2018
 • - 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Facebook Grubu, https://www.facebook.com/groups/574340509314926/, 35.727 üye, erişim tarihi: 21 Ocak 2018
 • - Araştırma Anketi Verileri, 2017
 • - Dissemination and Impact in Erasmus+ School Projects, Agence Erasmus+ France, June 2015
 • - Fen Bilimleri Merkezi Facebook Grubu, https://www.facebook.com/groups/fenegel/, 7.627 üye, erişim tarihi: 21 Ocak 2018
 • - http://bookshop.europa.eu/en/study-of-the-impact-of-etwinning-on-participating-pupils-teachers-and-schools-pbNC3112371/
 • - Study of the impact of Comenius school partnerships on participating schools European Commission DGEAC, 2013, http://bookshop.europa.eu/en/etude-d-impact-des-partenariats-scolaires-comenius-sur-les-tablissements-pbNC3113982/
 • - Study of the impact of e-Twinning on participating pupils, teachers and schools. European Commission DGEAC, 2013
 • - TUBİTAK Yıllık Faaliyet Raporları, www.tubitak.gov.tr
 • - TÜBİTAK (2018). Erişim adresi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/2017-2018_4006_cagri_metni_ilan.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi OCAK 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-5634-3860
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Haziran 2018
Başvuru Tarihi 19 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 3 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çolakoğlu, M. H. (2018). TUBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI DESTEĞİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKISI . Journal of STEAM Education , 1 (1) , 48-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/steam/issue/37516/425261