Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 22 - 30 2018-10-01

İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının ZFT Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması

Derya Karakaya [1] , Z. Fuat Toprak [2]


Dünya nüfusunun artışına paralel olarak, kentleşme ve sanayileşmenin hızla büyümesi, sulu tarımın yaygınlaşması, küresel iklim değişikliğinin etkisi ile kullanılabilir tatlı su kaynaklarının azalması, yağışların konumsal ve mevsimsel dağılımının değişmesi gibi nedenlerle küresel boyutta birçok bölgede su sıkıntısının yaşanması beklenmektedir. Bu nedenle tatlı su kaynaklarının etkili bir şekilde kullanımı büyük önem taşımaktadır. Özellikle büyük şehirlerde rafine edilmiş içilebilir su kaynaklarının sınırlı olması, suya erişimin ve şebeke maliyetinin artması nedeniyle mevcut içme suyu şebekelerindeki kayıp ve kaçakların izlenmesi ve kontrolü daha önem kazanmıştır. İçme suyu dağıtım sistemlerindeki kayıp ve kaçakların önlenmesi için de bunların doğru bir şekilde tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada ZFT algoritması kullanılarak Türkiye’de içme suyu şebekelerindeki kayıp ve kaçaklar sınıflandırılmıştır. Yöntem sadece veri esaslı olmadığı için genelleştirilebilir bir yöntem olup herhangi bir su dağıtım şebekesine uygulanabilir. Çalışmada, şebekeye verilen su, kayıt altına alınmış tüketilen su ve nüfus verileri kullanılmıştır.

İçme suyu şebekeleri, Su kayıpları, ZFT Algoritması
 • Araujo, L. S., Ramos, H., ve Coelho, S. T. (2006). Pressure control for leakage minimisation in water distribution systems management. Water resources management, 20(1), 133-149.
 • Buluş, K., (2003) Diyarbakır İçme Suyu Dağıtım Sistemi Kayıp Önlem Projesi, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, sf. 9 – 10, 30 – 31
 • Karamage, F., Zhang, C., Ndayisaba, F., Nahayo, L., Kayiranga, A., Omifolaji, J. K., ve Liu, T. (2016). The need for awareness of drinking water loss reduction for sustainable water resource management in Rwanda. Journal of Geoscience and Environment Protection, 4(10), 74.
 • Kılıç, R. (2018) Physical Leakage Analysis in Water Distribution Networks By Daily Consumption Curve. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (Özel Sayı-Special Issue), 30-33.
 • Li, W., Ling, W., Liu, S., Zhao, J., Liu, R., Chen, Q., ve Qu, J. (2011). Development of systems for detection, early warning, and control of pipe line leakage in drinking water distribution: A case study. Journal of Environmental Sciences, 23(11), 1816-1822.
 • Muhammetoglu, H., ve Muhammetoglu, A. (2017). İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü-El Kitabı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı–Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Öktem, U. A., ve Aksoy, A. (2014). Türkiye’nin Su Riskleri Raporu.
 • Pala, B., (2002) İçme suyu Şebekelerinde Oluşan Su Kayıplarının Belirlenmesi ve Kontrolü: Kayseri İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, sf. 1
 • Pérez, R., Cugueró, J., Sanz, G., Cugueró, M. A., ve Blesa, J. (2017). Leak Monitoring. In Real-time Monitoring and Operational Control of Drinking-Water Systems (pp. 115-130). Springer, Cham.
 • Songur M, Hamidi N, Toprak ZF, and Dabanlı A (2013), Developing Mathematical Model For Losses in Water Distribution Network by Integration of SCADA, GIS and Customer Information System, AWER Procedia Information Technology & Computer Science, Vol 03 (2013) 1494-1498 (AYRICA BİLDİRİ OLARAK SUNULMUŞTUR).
 • Toprak ZF, Songur M, Hamidi N, and Gulsever H (2012), Determination of Losses in Water-Networks Using a New Fuzzy Technique (SMRGT), AWERProcedia Information Technology & Computer Science, Vol 03 (2013) 833-840 (AYRICA BİLDİRİ OLARAK SUNULMUŞTUR).
 • Toprak ZF, Songur M, Hamidi N, and Gulsever H (2013), Determination of Losses in Water-Networks Using a New Mathematical Approach, 3rd International Water Congress and Exhibition (3. Uluslararası Su Kongresi ve Segisi), March 21 – 24, 2013, Bursa – Turkey.
 • URL1 http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari 31.01.2018 15:23
 • URL2 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140508-1.htm 12.02.2018 15:04
 • URL3 http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2015_8_20150226.pdf 12.02.2018 14:17
 • URL4 https://www.tarihnotlari.com/wp-content/uploads/2011/10/turkiye-haritasi.jpg 26.07.2018 14:11
 • Wu, Z. Y., ve Sage, P. (2008). Water loss detection via genetic algorithm optimization-based model calibration. In Water Distribution Systems Analysis Symposium 2006 (pp. 1-11)
Birincil Dil tr
Konular İnşaat Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2201-3422
Yazar: Derya Karakaya (Sorumlu Yazar)
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Z. Fuat Toprak
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { su448621, journal = {Su Kaynakları}, issn = {1308-3228}, eissn = {2651-4745}, address = {Cumhuriyet Mahallesi Libadiye Caddesi Doğanay Sokak No: 6 Çolak Plaza Kat:4, 34697 İstanbul}, publisher = {Su Vakfı}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {22 - 30}, doi = {}, title = {İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının ZFT Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması}, key = {cite}, author = {Karakaya, Derya and Toprak, Z. Fuat} }
APA Karakaya, D , Toprak, Z . (2018). İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının ZFT Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması. Su Kaynakları , 3 (2) , 22-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/su/issue/39336/448621
MLA Karakaya, D , Toprak, Z . "İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının ZFT Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması". Su Kaynakları 3 (2018 ): 22-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/su/issue/39336/448621>
Chicago Karakaya, D , Toprak, Z . "İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının ZFT Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması". Su Kaynakları 3 (2018 ): 22-30
RIS TY - JOUR T1 - İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının ZFT Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması AU - Derya Karakaya , Z. Fuat Toprak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Su Kaynakları JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 30 VL - 3 IS - 2 SN - 1308-3228-2651-4745 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Su Kaynakları İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının ZFT Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması %A Derya Karakaya , Z. Fuat Toprak %T İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının ZFT Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması %D 2018 %J Su Kaynakları %P 1308-3228-2651-4745 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Karakaya, Derya , Toprak, Z. Fuat . "İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının ZFT Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması". Su Kaynakları 3 / 2 (Ekim 2018): 22-30 .
AMA Karakaya D , Toprak Z . İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının ZFT Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması. Su Kaynakları. 2018; 3(2): 22-30.
Vancouver Karakaya D , Toprak Z . İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının ZFT Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması. Su Kaynakları. 2018; 3(2): 30-22.