Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 7 - 12 2020-03-25

Havza Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Yeraltı Barajları

Bihter SEZER GÜNEY [1]


Su kaynakları yönetimi açısından günümüzde gelişen yaklaşım, kaynak yönetiminin havza bazında ve diğer doğal kaynaklarla “entegre” biçimde gerçekleştirilmesidir. Enerji, tarım, sağlık gibi sosyoekonomik kalkınmanın başlıca sektörleri için itici güç olan su kaynaklarının entegre yönetimi, sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenlerinden biridir. Entegre havza yönetiminin ana hedefleri mevcut su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi sağlanması, su ekosistemlerinin ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin iyileştirilmesi ve tahribatının önlenmesidir. Bu çalışmada SÇD (Su Çerçeve Direktifi) ve havza yönetimi yaklaşımı çerçevesinde yeraltı barajları ve çevresel hedeflere ulaşmada etkinliği araştırılmıştır. İyi yeraltı suyu statüsünün bozulmasını önleme ve koruma, geliştirme ve yeniden depolama çevresel hedeflerini sağlamada en etkin metodlardan biridir. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından artan su ihtiyacına yönelik günümüz iklim koşulları ve çevresel koşullar da dikkate alındığında entegre havza yönetimi açısından bu metodun uygulanmasının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.
Su Çerçeve Direktifi, Nehir Havza Yönetimi, Yeraltı Barajları, Entegre Su Kaynakları Yönetimi
  • Apaydın A., Aktaş S.D., Kaya S., (2009), Orta Anadolu bölgesinde kuraklıkla mücadelede alternatif öneri: Yeraltı barajları, İklim Değişikliği ve Çevre, 2, 13-25.
  • Bilen Ö., (2008), Türkiye’ nin Su Gündemi: Su Yönetimi ve AB Su Politikaları, Yenimahalle-Ankara.
  • Demiroğlu M.,(2017), Yeraltı Suları Bütçesi Tartışmaları, Jeoloji Mühendisliği Dergisi,41, 79-89.
  • EU, 2000. 2000/60/EC Water Framework Directive (Su Politikası Alanında Topluluk Faaliyeti İçin Bir Çalışma Çerçevesi Oluşturan 23 Ekim 2000 Tarihli Avrupa ParlamentosuVe Konseyinin 2000/60/Ec Sayılı AB Konsey Direktifi.)
  • EU, 2003. Guidance Document No.2 (CIS 2), Identification of Water Bodies, Common Implementation Strategy For The Water Framework Directive (2000/60/EC).
  • EU, 2003. Guidance Document No. 11 (CIS 11), Planning Processes, Common Implementation Strategy For The Water Framework Directive (2000/60/EC).
  • EU, 2004. Guidance Document No.2 (CIS 2), Groundwater Body Chracterisation, Common Implementation Strategy For The Water Framework Directive (2000/60/EC).
  • Önder H., Yılmaz M.,(2005), A Tool of Sustainable Development and Management of Ground Water Resources: Underground Dams, European Water,11/12: 35-45
  • Sezer Güney B., (2014), Havza Yönetim Planları İçerisinde Sulak Alanların Yeri, Kuş ve Habitat Direktifleriyle Olan İlişkisi, Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara, Türkiye.
Birincil Dil tr
Konular Çevre Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7159-5142
Yazar: Bihter SEZER GÜNEY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü (Bursa)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Mart 2020
Kabul Tarihi : 20 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { su694564, journal = {Su Kaynakları}, issn = {1308-3228}, eissn = {2651-4745}, address = {Cumhuriyet Mahallesi Libadiye Caddesi Doğanay Sokak No: 6 Çolak Plaza Kat:4, 34697 İstanbul}, publisher = {Su Vakfı}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {7 - 12}, doi = {}, title = {Havza Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Yeraltı Barajları}, key = {cite}, author = {Sezer Güney, Bihter} }
APA Sezer Güney, B . (2020). Havza Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Yeraltı Barajları . Su Kaynakları , 5 (1) , 7-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/su/issue/53341/694564
MLA Sezer Güney, B . "Havza Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Yeraltı Barajları" . Su Kaynakları 5 (2020 ): 7-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/su/issue/53341/694564>
Chicago Sezer Güney, B . "Havza Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Yeraltı Barajları". Su Kaynakları 5 (2020 ): 7-12
RIS TY - JOUR T1 - Havza Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Yeraltı Barajları AU - Bihter Sezer Güney Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Su Kaynakları JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 12 VL - 5 IS - 1 SN - 1308-3228-2651-4745 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Su Kaynakları Havza Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Yeraltı Barajları %A Bihter Sezer Güney %T Havza Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Yeraltı Barajları %D 2020 %J Su Kaynakları %P 1308-3228-2651-4745 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Sezer Güney, Bihter . "Havza Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Yeraltı Barajları". Su Kaynakları 5 / 1 (Mart 2020): 7-12 .
AMA Sezer Güney B . Havza Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Yeraltı Barajları. Su Kaynakları. 2020; 5(1): 7-12.
Vancouver Sezer Güney B . Havza Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Yeraltı Barajları. Su Kaynakları. 2020; 5(1): 7-12.