Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Esansiyel Yağlar için Distilasyon Yöntemleri

Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 1, 22 - 31, 30.04.2019

Öz

Esansiyel yağların elde edilmesi için kullanılan yöntemler basit, ayrımsal, vakum, su buharı destilasyonu ve mikro dalga destekli hidrodestilasyon olarak sınıflandırılabilir. Damıtma yöntemleri temelde kaynama derecesi farkına ve su buharının çözücü ve taşıyıcı etkisine dayanmaktadır. Vakum, sürecin hızlandırılması için kullanılmaktadır. Yöntemlerin başarısı vaks, flavonoid ve coumarin gibi istenmeyen bileşiklerin, elde edilen esansiyel yağ içerisindeki mevcudiyeti ve ne sebeple olursa olsun etken maddelerde meydana gelen hasarlarla ilişkilidir. Düşük sıcaklıkta uygulanan su buharı destilasyonu etken maddelerde meydana gelen hasar ve bozulmaların önüne geçse de istenmeyen bileşiklerin esansiyel yağda bulunmasını engelleyememektedir. Mikrodalga destekli hidrodistilasyon, yeni ve yüksek derecede saflık sağlanabilen bir teknolojidir. Ancak esansiyel yağların ticari üretiminde kullanımı henüz tam olarak oturtulamamıştır. Esansiyel yağlar yalnız sağlık ve gıda alanlarında değil aynı zamanda gıda ve yem katkı maddesi olarak da yüksek bir kullanım potansiyeli taşımaktadır. Bu derleme çalışmasında distilasyon yöntemlerinin birbirlerine karşı avantaj, dezavantajları ve etken madde miktar ve kalitesi üzerine etkilerinin tartışılması amaçlanmıştır. 

Kaynakça

 • Azwanida NN (2015). A Review on the Extraction Methods Use in Medicinal Plants, Principle, Strength and Limitation. Med Aromat Plants 4: 196.
 • Basile A, Jimenez CMM, Clifford AA (1998). Extraction of rosemary by superheated water. J Agric Food Chem. 46:5205-9.
 • Basmacıoğlu H, Tokuşoğlu Ö, Ergül M (2004). The effect of oregano and rosemary essential oils or alpha-tocopheryl acetate on performance and lipid oxidation of meat enriched with n-3 PUFAs in broilers. S. Afr. J. Sci. 34: 197-210.
 • Basmacıoğlu MH, Baysal Ş, Mısırlıoğlu Z, Polat M, Yilmaz H, Turan N (2010). Effects of oregano essential oil with or without feed enzymes on growth performance, digestive enzyme, nutrient digestibility, lipid metabolism and immune response of broilers fed on a wheat-soybean meal diets. Br. Poult. Sci. 51: 67-80.
 • Başer KHC, Gülbaba AG, Azcan N, Kara M, Kırımer N, Kürkçüoğlu M, Özek T, Özkurt N (1998). Türkiye’de yetiştirilen bazı ökaliptus (Eucalyptus) türlerinin uçucu yağ verim ve bileşimlerinin ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi. Orman Bakanlığı Yayın No: 084, DOA Yayın No: 11, ISSSN: 1300-912, Teknik Bülten No:7, Tarsus.
 • Brenes A and Roura E (2010). Essential oils in poultry nutrition: Main effects and modes of action. Anim. Feed Sci. Technol. 158: 1-14.
 • Charles DJ and Simon JE (1990). Comparison of Extraction Methods for the Rapid Determination of Essential Oil Content and Composition of Basil. J. Amer. Soc. Hort. Sci 115(3):458-462.
 • Chemat F, Lucchesi ME, Smadja J, Faretto, L, Colnaghi G, Visinoni F (2006). Microwave accelerated steam distillation of essential oil from lavender: A rapid, clean and environmentally friendly approach, Anal. Chim. Acta., 555, 157.
 • Çelik E and Çelik GY (2007). Bitki uçucu yağlarının antimikrobiyal özellikleri. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi 5(2): 1-6.
 • Dang MN, Takácsová M, Nguyen DV, Kristiánová K (2001). Antioxidant activity of essential oils from various spices. Nahrung/Food. 45(1): 64-66
 • Erener G, Altop A, Ocak N, Aksoy HM, Cankaya S, Ozturk E (2010). Influence of Black Cumin Seed (Nigella sativa L.) and Seed Extract on Broilers Performance and Total Coliform Bacteria Count. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 5 (2):128-135.
 • Flamini G, Tebano M, Cioni PL, Ceccarini L, Ricci AS, Longo I (2007). Comparison between the conventional method of extraction of essential oil of Laurus nobilis L. and a novel method which uses microwaves applied in situ, without resorting an oven. Journal of Chromatography A, 1143: 36-40.
 • Franz C, Baser KHC, Windsch W (2010). Essential oils and aromatic plants in animal feeding – a European perspective. A review. Flavour Fragr. J. 25: 327-340.
 • Golmakani MT and Rezaei K (2008). Comparsion of microwave-assisted hydrodistillation with the traditional hydrodistillation method in extraction of essential oils from Thymus vulgaris L. Food Chemistry 109: 925–930.
 • Grassmann J and Elstner EF (2003). Essential oils/properties and uses. Encyclopaedia of Food Science, Food Technology and Nutrition (Elsevier Science Ltd.): 2177-2184.
 • Handa SS, Khanuja SPS, Longo G, Rakesh DD (2008) Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants, (1st edn), no. 66. Italy: United Nations Industrial Development Organization and the International Centre for Science and High Technology.
 • Jamroz D, Wiliczkiewicz A, Wertelecki T, Orda Ji Sukorupinska J (2005). Use of active substances of plant origin in chicken diets based on maize and locally grown cereals. Br Poult Sci., 46: 485-493
 • Jang IS, Ko YH, Kang SY, Lee CY (2007). Effect of a commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal microflora population in broiler chickens. Anim. Feed Sci. Tech. 134: 304315.
 • Jimenez CMM, Ubera JL, Luque de Castro MD (1999). Comparison of continuous sub-critical water extraction and hydrodistillation of marjoram essential oil. J. Chromatogr. A 855: 625-632.
 • Kaufmann B and Christen P (2002). Recent extraction techniques for natural products: microwave-assisted extraction and pressurized solvent extraction. Phytochemistry Analysis, 13: 105-113.
 • -Kılıç A (2008). Uçucu Yağ Elde Etme Yöntemleri, Bartın Orman Fakültesi Dergisi 10: 37-45.
 • Konanc K. and Ozturk E (2016). Effects of in-ovo ınjection of propolis ethanol extract to the hatching eggs and its addition to offspring diets at post-hatching period on the ımmune system, ıntestinal microflora and fattening performance. 5th Mediterranean Poultry Summit of WPSA, October 20-25, 2016, Italy-Spain-France. Proceedings, Supplement to World's Poultry Science Journal. 72 (Suppl 1):36.
 • Kosar M, Tunalier Z, Özek T, Kürkcüoglu M and Baser KHC (2005). A Simple Method to Obtain Essential oils from Salvia triloba L.and Laurus nobilis L. by Using Microwave-assisted Hydrodistillation, Z. Naturforsch. 60: 501-504.
 • Küçükyılmaz K, Kıyma Z, Akdağ A, Çetinkaya M, Atalay H, Ateş A, Gürsel FE, Bozkurt M (2017). Effect of lavender (Lavandula Stoechas) essential oil on growth performance, carcass characteristics, meat quality and antioxidant status of broilers. South African J Anim Sci 47(2): 178-186.
 • Lucchesi ME, Chemat F, Smadja J (2004). Solvent-free microwave extraction of essential oil from aromatic herbs: comparison with conventional hydro-distillation. Journal of Chromatography A, 1043: 323–327.
 • Luque de Castro MD, Jimenez CMM (1998). Potential of water for continuous automate leaching. Trends Anal Chem 17:441-447.
 • Luque de Castro MD, Jimenez CMM, Fernandez-Prez V (1999). Towards more rational techniques for the isolation of valuable essential oils from plants. Trends Anal. Chem. 19:708-716.
 • Mostafa, K, Yodallah Y, Fatemah S, Naader B (2004). Comparison of essential oil composition of Carum copticum obtained by supercritical carbon dioxide extraction and hydrodistillation methods. Food Chemistry, 86: 587-591
 • Öztekin S and Soysal Y (1998). Extraction Methods in Medicinal and Aromatic Plants, Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ.
 • Pare JRJ and Belanger JMR (1997). Instrumental Methods in Food Analysis, Elsevier, Amsterdam.
 • Sacildi E and Ozturk E (2018). Effects of Garlic and Aged Garlic Extract on Broiler Performance and Shelf Life of the Meat. 2nd International Animal Nutrition Conference. 1-4th November 2018, Kemer, Turkey.
 • Sahin HA and Ozturk E (2018). Effects of raw propolis or water and ethanol extract of propolis on performance, immune system and some blood parameters of broiler breeders. Revista Brasileira de Zootecnia, RBZ-2017-0161.R3 (in press)
 • Sevinç A and Merdun B (1995). Türkiye’de yetişen uçucu yağ içeren bitkiler ve kullanım alanları. Bitirme Ödevi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü.
 • Stashenko EE, Jaramillo BE, Martinez JR (2004a). Analysis of volatile secondary metabolites from Colombian Xylopia aromatic (Lamarck) by different extraction and headspace methods and gas chromatography. Journal of Chormatography A, 1025, 105-113.
 • Stashenko EE, Jaramillo BE, Martinez JR (2004b). Comparison of different extraction methods for the analysis of volatile secondary metabolites of Lippia alba (Mill) N.E, Brown, grown in Colombia, and evaluation of its in vitro antioxidant actvitiy. Journal of chromatography A, 1025, 93-103.
 • Tongnuanchan P and Benjakul S (2014). Essential Oils: Extraction, Bioactivities, and Their Uses for Food Preservation. Journal of Food Science. 79(7): 231-249.
 • Wang Z, Ding L, Li T, Zhou X, Wang L, Zhang H, Liu L, Li Y, Liu Z, Wang H, Zeng H, He H (2006). Improved solvent free microwave extraction of essential oil from dried Cuminum cyminum L. and Zanthoxylum bungeanum Maxim. Journal of chromatography A, 1102, 11-17.

Distillation Methods of Essential Oils

Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 1, 22 - 31, 30.04.2019

Öz

Methods used for obtaining essential oils can be ranged as simple, fractional, vacuum, water-steam distillations and micro-wave assisted hydro distillation. Distillation methods are mainly based on the difference of boiling degree or the solvent and transport effect of water-steam. Vacuum can be used for accelerating the process. The success of the methods is related to presence of undesirable compounds such as waxes, flavonoids, coumarone and deterioration rate of active compounds for whatever reason. Low-temperature water-steam distillation can avoid deteriorations but it cannot block the presence of the undesirable compounds. Micro-wave assisted hydro distillation is a new method resulting with the high degree pureness. But this method has not been placed well in commercial production of essential oils. Essential oils having a high potential to be used in medical care and food industry are also used as a feed supplement with the antimicrobial and antioxidant effects. It is aimed to discuss about the advantages, disadvantages of distillation methods against each other and their effects on quantity and the quality of active substances in this review.

Kaynakça

 • Azwanida NN (2015). A Review on the Extraction Methods Use in Medicinal Plants, Principle, Strength and Limitation. Med Aromat Plants 4: 196.
 • Basile A, Jimenez CMM, Clifford AA (1998). Extraction of rosemary by superheated water. J Agric Food Chem. 46:5205-9.
 • Basmacıoğlu H, Tokuşoğlu Ö, Ergül M (2004). The effect of oregano and rosemary essential oils or alpha-tocopheryl acetate on performance and lipid oxidation of meat enriched with n-3 PUFAs in broilers. S. Afr. J. Sci. 34: 197-210.
 • Basmacıoğlu MH, Baysal Ş, Mısırlıoğlu Z, Polat M, Yilmaz H, Turan N (2010). Effects of oregano essential oil with or without feed enzymes on growth performance, digestive enzyme, nutrient digestibility, lipid metabolism and immune response of broilers fed on a wheat-soybean meal diets. Br. Poult. Sci. 51: 67-80.
 • Başer KHC, Gülbaba AG, Azcan N, Kara M, Kırımer N, Kürkçüoğlu M, Özek T, Özkurt N (1998). Türkiye’de yetiştirilen bazı ökaliptus (Eucalyptus) türlerinin uçucu yağ verim ve bileşimlerinin ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi. Orman Bakanlığı Yayın No: 084, DOA Yayın No: 11, ISSSN: 1300-912, Teknik Bülten No:7, Tarsus.
 • Brenes A and Roura E (2010). Essential oils in poultry nutrition: Main effects and modes of action. Anim. Feed Sci. Technol. 158: 1-14.
 • Charles DJ and Simon JE (1990). Comparison of Extraction Methods for the Rapid Determination of Essential Oil Content and Composition of Basil. J. Amer. Soc. Hort. Sci 115(3):458-462.
 • Chemat F, Lucchesi ME, Smadja J, Faretto, L, Colnaghi G, Visinoni F (2006). Microwave accelerated steam distillation of essential oil from lavender: A rapid, clean and environmentally friendly approach, Anal. Chim. Acta., 555, 157.
 • Çelik E and Çelik GY (2007). Bitki uçucu yağlarının antimikrobiyal özellikleri. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi 5(2): 1-6.
 • Dang MN, Takácsová M, Nguyen DV, Kristiánová K (2001). Antioxidant activity of essential oils from various spices. Nahrung/Food. 45(1): 64-66
 • Erener G, Altop A, Ocak N, Aksoy HM, Cankaya S, Ozturk E (2010). Influence of Black Cumin Seed (Nigella sativa L.) and Seed Extract on Broilers Performance and Total Coliform Bacteria Count. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 5 (2):128-135.
 • Flamini G, Tebano M, Cioni PL, Ceccarini L, Ricci AS, Longo I (2007). Comparison between the conventional method of extraction of essential oil of Laurus nobilis L. and a novel method which uses microwaves applied in situ, without resorting an oven. Journal of Chromatography A, 1143: 36-40.
 • Franz C, Baser KHC, Windsch W (2010). Essential oils and aromatic plants in animal feeding – a European perspective. A review. Flavour Fragr. J. 25: 327-340.
 • Golmakani MT and Rezaei K (2008). Comparsion of microwave-assisted hydrodistillation with the traditional hydrodistillation method in extraction of essential oils from Thymus vulgaris L. Food Chemistry 109: 925–930.
 • Grassmann J and Elstner EF (2003). Essential oils/properties and uses. Encyclopaedia of Food Science, Food Technology and Nutrition (Elsevier Science Ltd.): 2177-2184.
 • Handa SS, Khanuja SPS, Longo G, Rakesh DD (2008) Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants, (1st edn), no. 66. Italy: United Nations Industrial Development Organization and the International Centre for Science and High Technology.
 • Jamroz D, Wiliczkiewicz A, Wertelecki T, Orda Ji Sukorupinska J (2005). Use of active substances of plant origin in chicken diets based on maize and locally grown cereals. Br Poult Sci., 46: 485-493
 • Jang IS, Ko YH, Kang SY, Lee CY (2007). Effect of a commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal microflora population in broiler chickens. Anim. Feed Sci. Tech. 134: 304315.
 • Jimenez CMM, Ubera JL, Luque de Castro MD (1999). Comparison of continuous sub-critical water extraction and hydrodistillation of marjoram essential oil. J. Chromatogr. A 855: 625-632.
 • Kaufmann B and Christen P (2002). Recent extraction techniques for natural products: microwave-assisted extraction and pressurized solvent extraction. Phytochemistry Analysis, 13: 105-113.
 • -Kılıç A (2008). Uçucu Yağ Elde Etme Yöntemleri, Bartın Orman Fakültesi Dergisi 10: 37-45.
 • Konanc K. and Ozturk E (2016). Effects of in-ovo ınjection of propolis ethanol extract to the hatching eggs and its addition to offspring diets at post-hatching period on the ımmune system, ıntestinal microflora and fattening performance. 5th Mediterranean Poultry Summit of WPSA, October 20-25, 2016, Italy-Spain-France. Proceedings, Supplement to World's Poultry Science Journal. 72 (Suppl 1):36.
 • Kosar M, Tunalier Z, Özek T, Kürkcüoglu M and Baser KHC (2005). A Simple Method to Obtain Essential oils from Salvia triloba L.and Laurus nobilis L. by Using Microwave-assisted Hydrodistillation, Z. Naturforsch. 60: 501-504.
 • Küçükyılmaz K, Kıyma Z, Akdağ A, Çetinkaya M, Atalay H, Ateş A, Gürsel FE, Bozkurt M (2017). Effect of lavender (Lavandula Stoechas) essential oil on growth performance, carcass characteristics, meat quality and antioxidant status of broilers. South African J Anim Sci 47(2): 178-186.
 • Lucchesi ME, Chemat F, Smadja J (2004). Solvent-free microwave extraction of essential oil from aromatic herbs: comparison with conventional hydro-distillation. Journal of Chromatography A, 1043: 323–327.
 • Luque de Castro MD, Jimenez CMM (1998). Potential of water for continuous automate leaching. Trends Anal Chem 17:441-447.
 • Luque de Castro MD, Jimenez CMM, Fernandez-Prez V (1999). Towards more rational techniques for the isolation of valuable essential oils from plants. Trends Anal. Chem. 19:708-716.
 • Mostafa, K, Yodallah Y, Fatemah S, Naader B (2004). Comparison of essential oil composition of Carum copticum obtained by supercritical carbon dioxide extraction and hydrodistillation methods. Food Chemistry, 86: 587-591
 • Öztekin S and Soysal Y (1998). Extraction Methods in Medicinal and Aromatic Plants, Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ.
 • Pare JRJ and Belanger JMR (1997). Instrumental Methods in Food Analysis, Elsevier, Amsterdam.
 • Sacildi E and Ozturk E (2018). Effects of Garlic and Aged Garlic Extract on Broiler Performance and Shelf Life of the Meat. 2nd International Animal Nutrition Conference. 1-4th November 2018, Kemer, Turkey.
 • Sahin HA and Ozturk E (2018). Effects of raw propolis or water and ethanol extract of propolis on performance, immune system and some blood parameters of broiler breeders. Revista Brasileira de Zootecnia, RBZ-2017-0161.R3 (in press)
 • Sevinç A and Merdun B (1995). Türkiye’de yetişen uçucu yağ içeren bitkiler ve kullanım alanları. Bitirme Ödevi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü.
 • Stashenko EE, Jaramillo BE, Martinez JR (2004a). Analysis of volatile secondary metabolites from Colombian Xylopia aromatic (Lamarck) by different extraction and headspace methods and gas chromatography. Journal of Chormatography A, 1025, 105-113.
 • Stashenko EE, Jaramillo BE, Martinez JR (2004b). Comparison of different extraction methods for the analysis of volatile secondary metabolites of Lippia alba (Mill) N.E, Brown, grown in Colombia, and evaluation of its in vitro antioxidant actvitiy. Journal of chromatography A, 1025, 93-103.
 • Tongnuanchan P and Benjakul S (2014). Essential Oils: Extraction, Bioactivities, and Their Uses for Food Preservation. Journal of Food Science. 79(7): 231-249.
 • Wang Z, Ding L, Li T, Zhou X, Wang L, Zhang H, Liu L, Li Y, Liu Z, Wang H, Zeng H, He H (2006). Improved solvent free microwave extraction of essential oil from dried Cuminum cyminum L. and Zanthoxylum bungeanum Maxim. Journal of chromatography A, 1102, 11-17.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet AKDAĞ (Sorumlu Yazar)
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Türkiye


Ergin ÖZTÜRK
ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0002-6266-1117
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { sufefd461058, journal = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9411}, address = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. Kat No: 324, Selçuklu, 42250, KONYA}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {45}, pages = {22 - 31}, doi = {}, title = {Distillation Methods of Essential Oils}, key = {cite}, author = {Akdağ, Ahmet and Öztürk, Ergin} }
APA Akdağ, A. & Öztürk, E. (2019). Distillation Methods of Essential Oils . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi , 45 (1) , 22-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufefd/issue/44924/461058
MLA Akdağ, A. , Öztürk, E. "Distillation Methods of Essential Oils" . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2019 ): 22-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufefd/issue/44924/461058>
Chicago Akdağ, A. , Öztürk, E. "Distillation Methods of Essential Oils". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2019 ): 22-31
RIS TY - JOUR T1 - Distillation Methods of Essential Oils AU - Ahmet Akdağ , Ergin Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 31 VL - 45 IS - 1 SN - -2458-9411 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Distillation Methods of Essential Oils %A Ahmet Akdağ , Ergin Öztürk %T Distillation Methods of Essential Oils %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi %P -2458-9411 %V 45 %N 1 %R %U
ISNAD Akdağ, Ahmet , Öztürk, Ergin . "Distillation Methods of Essential Oils". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 / 1 (Nisan 2019): 22-31 .
AMA Akdağ A. , Öztürk E. Distillation Methods of Essential Oils. sufefd. 2019; 45(1): 22-31.
Vancouver Akdağ A. , Öztürk E. Distillation Methods of Essential Oils. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi. 2019; 45(1): 22-31.
IEEE A. Akdağ ve E. Öztürk , "Distillation Methods of Essential Oils", Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, c. 45, sayı. 1, ss. 22-31, Nis. 2019


Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi temel bilimlerde ve diğer uygulamalı bilimlerde özgün sonuçları olan Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul eder. Dergide ayrıca güncel yenilikleri içeren derlemelere de yer verilebilir.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi;
İlk olarak 1981 yılında S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına başlamış; 1984 yılına kadar (Sayı 1-4) bu adla yayınlanmıştır.
1984 yılında S.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Dergisi olarak adı değiştirilmiş 5. sayıdan itibaren bu isimle yayınlanmıştır.
3 Aralık 2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi; Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrılınca 2009 yılından itibaren dergi Fen Fakültesi Fen Dergisi olarak çıkmıştır.


Creative Commons Lisansı
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.