PDF BibTex RIS Kaynak Göster

UÇUŞ ÖĞRETMENİ VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ BAKIŞ AÇISIYLA UÇUŞ EĞİTİM OPERASYONLARI İÇİN İŞYÜKÜ, EMNİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 20 - 34, 01.03.2018

Öz

Havacılık operasyonlarının yönetimi ve organizasyonunun temelinde emniyetli ve etkin aynı zamanda konforlu uçuş hizmeti ve taşımacılık faaliyetleri bulunmaktadır. Bu kapsamda daha iyi uçaklar üretme, yeni havalimanları açma, havacılık sektörüne daha nitelikli ve daha fazla sayıda insan kaynağı yetiştirmeyi kapsayan emniyetli, verimli, sürdürülebilir, maliyetetkin ve çevreci politikalar ile projeler yapılmaya çalışılmaktadır. Tüm bu çalışmalar hava taşımacılık sisteminin en önemli faktörü olan insan kaynakları ve hava trafik yönetimini ve kontrolörleri de kapsamaktadır. Hava trafik yönetiminin artan trafik akışının emniyetli ve etkin bir şekilde yönetilmesi tüm sistem için hayati öneme sahiptir. Havacılık sektörünün artan sayıda nitelikli pilot ihtiyacını karşılamak için yapılan uçuş eğitimlerinin verildiği hava sahalarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin de önemi artmaktadır. Hava trafik yönetiminde hava sahası karmaşıklığı ve bunun ölçütü olan hava trafik kontrolörlerinin iş yüküyle ilgili daha önceden yapılmış çalışmalar, yol ve yaklaşma sahalarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin iş yüküyle ilgilidir. Eğitime ayrılmış hava sahalarındaki uçuşları yöneten kontrolörlerle ilgili çalışmaların kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu araştırmada kontrolör iş yükleri ve bu hava sahasının kapasite analizi değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için Uluslararası Hasan Polatkan (Anadolu Üniversitesi) Havalimanı eğitim sahası ve bu eğitim sahasındaki paydaşlar ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Hava sahasının kullanıcıları ve bu hava sahasında hizmet veren kontrolörlerin görüşlerini değerlendirmek için nitel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında önce bireysel görüşmeler ve sonrasında sekiz uzmanla odak grup görüşmesi yapılmıştır. Uzmanlar iş yükü ile ilgili görüşlerini belirtirken emniyet ve kapasite ile birlikte riskli durumlara da işaret etmişlerdir

Kaynakça

 • Bal, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Sentez Yayıncılık
 • FAA. (2000). Dynamic density - a review of proposed variables, NAS Advanced Concepts Branch, ACT 540.
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi(HUBF) FTO Eğitim Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2015. Eskişehir: Anadolu http://ecas.anadolu.edu.tr/ (Erişim Tarihi: 02.2015) http://ssd.dhmi.gov.tr/ANSLogin.aspx?mn=41(Erişi m Tarihi: 01.02.2015) http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/co mmercial/market/current-market-outlook
 • /assets/downloads/2017-cmo-6-19.pdf http://www.airbus.com/content/dam/corporate- topics/publications/backgrounders/Airbus_Global_ Market_Forecast_2017
 • _Growing_Horizons_full_book.pdf http://ir.bombardier.com/var/data/gallery/document/8 /38/92/64/14/Bombardier-Business-Aircraft-2016- Market-Forecast-en.pdf http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac he:fv53kK1_XzoJ:ri.embraer.com.br/Download.asp x%3FArquivo%3D2Xy8Y/xceYzsHmSlTGurpg%3
 • D%3D+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr Kanbur, E., Çökük, B. ve Sunar, O.N. (2014).
 • Havacılıkta değer yaratmak ve yönetmek: Türkiye ve Dünyadan örnekler. Proceeding 2nd International Conference, Ankara: Türk Hava Kurumu Üniversitesi, s.122. Management Karagülle, A.Ö. ve Birgören, T. (2013). Havayolu taşımacılığında uçucu ekip yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Kopardekar, P. and Magyarits, S. (2002). Dynamic density: measuring and predicting sector complexity. 21st Digital Avionics Systems
 • Conference (DASC), California. Kopardekar, P., Field, M., Schwartz,A., Magyarits, S. and Rhodes, J. (2007). Airspace m complexity measurement: an air traffic control simulatıon analysis. 7th USA/Europe Air Traffic Management
 • Seminar, Barcelona.complexity and Development Laudeman, I.V, Shelden, S.G., Branstrom, R. and Brasil, C.L. (1998). Dynamic Density: An Air traffic Management, NASA/TM: 1998-112226
 • Orhan, İ. (2007). Uçak bakım planlamasının en iyilenmesine yönelik bir karar destek tasarımı.
 • Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Yağcı, K., Akdağ, G., ve Akyurt, H. (2014).
 • Havayolu taşımacılığı havayolu ulaşımı ve örnek Amadeus sistem uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık. Yoruk-Acikel, B., Turhan, U., & Akbulut, Y. (2017). Effect of multitasking on simulator sickness and performance in 3D aerodrome control training. Simulation https://doi.org/10.1177/1046878117750417.Yıldırı m, A ve Şimşek, H., Sosyal Bilimlerde Nitel
 • Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, & Gaming.

THE EVALUATION OF WORKLOAD, SAFETY AND CAPACITY FOR FLIGHT TRAINING OPERATIONS BY PERSPECTIVE OF AIR TRAFFIC CONTROLLERS AND FLIGHT INSTRUCTORS

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 20 - 34, 01.03.2018

Öz

In the heart of the management and organization of aviation operations, safety and efficiency are maintained for all air transportation operations and high-level flight service. Thus, to make with safe, efficient, sustainable, cost-effective and environmentally friendly policies and projects including produce a better aircraft, opening new airports, and training a greater number of more qualified training personnel are aimed for the aviation industry. These studies also include air traffic management and air traffic controllers which are most important shareholders of aviation sector as human resources. Air traffic management has crucial importance for management of increasing traffic flow safely and effectively. Importance of air traffic controllers who work in airspaces are used for flight training conducted to supply increasing demand of pilot, are also increasing. Recent studies on air traffic management for air space complexity and measurement of air traffic controller’s workload pay attention to air traffic controllers who work for enroute and approach air spaces. There have been limited studies related to controllers who serve in the airspace used for flight training as tower controllers. In this research, it is aimed to have data and evaluate perceptions and visions related to workload of the air traffic controllers working on the flight training airspace. Research has been conducted to achieve this goal on International Hasan Polatkan (Anadolu University) Airport flight training airspace and its stakeholders as ınstructor pilots and air traffic controllers. Qualitative research methods used for evaluation of airspace users and air traffic controller’s opinions and quantitative research methods used to analyze for airspace. In scope of this research first individual interviews made before focus group interviews. The experts pointed out the hazardous situations while expressing workload related considerations in the context of safety and capacity management related issues

Kaynakça

 • Bal, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Sentez Yayıncılık
 • FAA. (2000). Dynamic density - a review of proposed variables, NAS Advanced Concepts Branch, ACT 540.
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi(HUBF) FTO Eğitim Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2015. Eskişehir: Anadolu http://ecas.anadolu.edu.tr/ (Erişim Tarihi: 02.2015) http://ssd.dhmi.gov.tr/ANSLogin.aspx?mn=41(Erişi m Tarihi: 01.02.2015) http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/co mmercial/market/current-market-outlook
 • /assets/downloads/2017-cmo-6-19.pdf http://www.airbus.com/content/dam/corporate- topics/publications/backgrounders/Airbus_Global_ Market_Forecast_2017
 • _Growing_Horizons_full_book.pdf http://ir.bombardier.com/var/data/gallery/document/8 /38/92/64/14/Bombardier-Business-Aircraft-2016- Market-Forecast-en.pdf http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac he:fv53kK1_XzoJ:ri.embraer.com.br/Download.asp x%3FArquivo%3D2Xy8Y/xceYzsHmSlTGurpg%3
 • D%3D+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr Kanbur, E., Çökük, B. ve Sunar, O.N. (2014).
 • Havacılıkta değer yaratmak ve yönetmek: Türkiye ve Dünyadan örnekler. Proceeding 2nd International Conference, Ankara: Türk Hava Kurumu Üniversitesi, s.122. Management Karagülle, A.Ö. ve Birgören, T. (2013). Havayolu taşımacılığında uçucu ekip yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Kopardekar, P. and Magyarits, S. (2002). Dynamic density: measuring and predicting sector complexity. 21st Digital Avionics Systems
 • Conference (DASC), California. Kopardekar, P., Field, M., Schwartz,A., Magyarits, S. and Rhodes, J. (2007). Airspace m complexity measurement: an air traffic control simulatıon analysis. 7th USA/Europe Air Traffic Management
 • Seminar, Barcelona.complexity and Development Laudeman, I.V, Shelden, S.G., Branstrom, R. and Brasil, C.L. (1998). Dynamic Density: An Air traffic Management, NASA/TM: 1998-112226
 • Orhan, İ. (2007). Uçak bakım planlamasının en iyilenmesine yönelik bir karar destek tasarımı.
 • Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Yağcı, K., Akdağ, G., ve Akyurt, H. (2014).
 • Havayolu taşımacılığı havayolu ulaşımı ve örnek Amadeus sistem uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık. Yoruk-Acikel, B., Turhan, U., & Akbulut, Y. (2017). Effect of multitasking on simulator sickness and performance in 3D aerodrome control training. Simulation https://doi.org/10.1177/1046878117750417.Yıldırı m, A ve Şimşek, H., Sosyal Bilimlerde Nitel
 • Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, & Gaming.

Ayrıntılar

Diğer ID JA38SG74SZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Birsen Yörük AÇIKEL
Kastamonu Üniversitesi/Sivil Havacılık Yüksekokulu,


Uğur TURHAN
Anadolu Üniversitesi/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { suhad557339, journal = {Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2548-0464}, address = {bilgi@suhad.org}, publisher = {Sürdürülebilir Havacılık Araştırma Derneği}, year = {2018}, volume = {3}, number = {1}, pages = {20 - 34}, title = {UÇUŞ ÖĞRETMENİ VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ BAKIŞ AÇISIYLA UÇUŞ EĞİTİM OPERASYONLARI İÇİN İŞYÜKÜ, EMNİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ}, key = {cite}, author = {Açıkel, Birsen Yörük and Turhan, Uğur} }
APA Açıkel, B. Y. & Turhan, U. (2018). UÇUŞ ÖĞRETMENİ VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ BAKIŞ AÇISIYLA UÇUŞ EĞİTİM OPERASYONLARI İÇİN İŞYÜKÜ, EMNİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ . Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 20-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhad/issue/44810/557339
MLA Açıkel, B. Y. , Turhan, U. "UÇUŞ ÖĞRETMENİ VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ BAKIŞ AÇISIYLA UÇUŞ EĞİTİM OPERASYONLARI İÇİN İŞYÜKÜ, EMNİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ" . Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 20-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhad/issue/44810/557339>
Chicago Açıkel, B. Y. , Turhan, U. "UÇUŞ ÖĞRETMENİ VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ BAKIŞ AÇISIYLA UÇUŞ EĞİTİM OPERASYONLARI İÇİN İŞYÜKÜ, EMNİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ". Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 20-34
RIS TY - JOUR T1 - UÇUŞ ÖĞRETMENİ VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ BAKIŞ AÇISIYLA UÇUŞ EĞİTİM OPERASYONLARI İÇİN İŞYÜKÜ, EMNİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ AU - Birsen YörükAçıkel, UğurTurhan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 34 VL - 3 IS - 1 SN - -2548-0464 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi UÇUŞ ÖĞRETMENİ VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ BAKIŞ AÇISIYLA UÇUŞ EĞİTİM OPERASYONLARI İÇİN İŞYÜKÜ, EMNİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ %A Birsen Yörük Açıkel , Uğur Turhan %T UÇUŞ ÖĞRETMENİ VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ BAKIŞ AÇISIYLA UÇUŞ EĞİTİM OPERASYONLARI İÇİN İŞYÜKÜ, EMNİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ %D 2018 %J Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi %P -2548-0464 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Açıkel, Birsen Yörük , Turhan, Uğur . "UÇUŞ ÖĞRETMENİ VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ BAKIŞ AÇISIYLA UÇUŞ EĞİTİM OPERASYONLARI İÇİN İŞYÜKÜ, EMNİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ". Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (Mart 2018): 20-34 .
AMA Açıkel B. Y. , Turhan U. UÇUŞ ÖĞRETMENİ VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ BAKIŞ AÇISIYLA UÇUŞ EĞİTİM OPERASYONLARI İÇİN İŞYÜKÜ, EMNİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ. SÜHAD. 2018; 3(1): 20-34.
Vancouver Açıkel B. Y. , Turhan U. UÇUŞ ÖĞRETMENİ VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ BAKIŞ AÇISIYLA UÇUŞ EĞİTİM OPERASYONLARI İÇİN İŞYÜKÜ, EMNİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ. Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi. 2018; 3(1): 20-34.
IEEE B. Y. Açıkel ve U. Turhan , "UÇUŞ ÖĞRETMENİ VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ BAKIŞ AÇISIYLA UÇUŞ EĞİTİM OPERASYONLARI İÇİN İŞYÜKÜ, EMNİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ", Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 20-34, Mar. 2018