PDF BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE PİLOTAJ VE HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİNİN ICAO DİL YETERLİLİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 42 - 54, 01.03.2018

Öz

Havacılık alanında meydana gelen kazalara yol açan olaylar incelendiğinde uçuş mürettebatının ve hava trafik kontrolörlerinin yetersiz İngilizce düzeylerinden kaynaklanan iletişim probleminin önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. Birçok havacılık kazası ve olayında iletişimin rolü konusundaki endişeler uzun süredir dile getirilmektedir. ICAO Kaza/Olay Veri Raporlama Sistemi (ADREP) veri tabanında yer alan birçok ölümcül veya ölümcül olmayan kazalarda “dil engeli” bir faktör olarak gösterilmektedir. Bu kapsamda Mart 2003’te ICAO Konseyi tarafından dil yeterlilik kriterleri ortaya konulmuş ve 2004 yılında dil yeterlilik eğitimleri ve testiyle ilgili çeşitli hükümleri içeren ICAO Dil Yeterlilik Kriterleri Kılavuzu yayınlanmıştır. Bu kriterlere göre, pilotlar ve hava trafik kontrolörleri rutin iletişim durumlarından anlık oluşabilecek acil ve rutin dışı durumlara kadar gerekli olan iletişim becerisine sahip olabilmeleri için en az Operasyonel Seviye (Seviye 4) düzeyinde İngilizce yeterlilik seviyesine sahip olmalıdır. Ülkemizde ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tüm pilot ve hava trafik kontrolörlerinin Operasyonel Seviye (Seviye 4) düzeyinde İngilizce yeterliliğine sahip olmaları gerekliliğine dair tasarıyı 18 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe koymuştur. Bu araştırmanın amacı ICAO tarafından belirtilen dil yeterlilik kriterleri kapsamında Türkiye'de pilotaj ve hava trafik kontrol alanında eğitim veren üniversitelerde uygulanan İngilizce ders içeriklerinin analizini yaparak var olan durumu incelemektir. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi yoluyla toplanmış ve içerik analizi yolu ile çözümlenmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye'de havacılık alanında eğitim veren yükseköğretim kurumları oluştururken; örneklemini pilotaj ve hava trafik kontrol alanında eğitim veren kurumlar oluşturmuştur

Kaynakça

 • Christensen, Larry B., Johnson, Burke R., ve Turner, Lisa A. (2011). Research Methods, Design, and Analysis. Boston:Pearson
 • Douglas, Dan. (2000). Assessing Languages for
 • Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University Press. Grishman, Ralph. (2014). Analyzing Language in Domains. Restricted Lawrence Erlbaum. Hillsdale N.J.:
 • Hutchinson, Tom., ve Alan, Water. (2009). English for Specific Purposes: A Learning-centered Approach. University Press. Cambridge
 • Krashen, Stephen D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. New York: Pergamon Press.
 • Krivonos, Paul D. (2007). Communication In Aviation Safety: Lessons Learned And Lessons Required, Regional Seminar of the Australia and New Zealand Societies of Air Safety Investigators, 4. Language Testing Criteria for Global Harmonization, ICAO Cir 318, (2009)
 • Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements, Doc 9836, (2010).
 • Orasanu, J., Davison, J., and Fischer, U. (1997).
 • What Did He Say? Culture and Language Barriers to efficient Communication in Global Aviation, International Symposium on Aviation Psychology, 673-678. Merriam, Sharan B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education.
 • San Francisco: Jossey-Bass Sexton, J. B. and Helmreich, R. (1999). Analyzing Cockpit
 • Between Language, Performance, Error, and Workload. International Symposium on Aviation Psychology, 689-695 Links SHY 65-01 31 Ocak (2007) Tarihli 26420 Sayılı
 • Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği

ANALYSIS OF ENGLISH LESSON CONTENTS APPLIED IN THE UNIVERSITIES THAT PROVIDE PILOTAGE AND AIR TRAFFIC CONTROLLER TRAINIG IN TURKEYACCORDING TO ICAO LANGUAGE PROFICIENCY CRITERIA

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 42 - 54, 01.03.2018

Öz

When the events that led to the accidents in the field of aviation were examined, communication problems of the flight crew and air traffic controllers resulting from insufficient level of English seem to have an important role. In many aviation accidents and incidents, concerns about the role of communication have been expressed for a long time. On ICAO Accident / Incident Data Reporting System (ADREP) database, "language barrier" is shown as a factor for many fatal or nonfatal accidents. Within this scope, the ICAO Council set out language competency criteria in March 2003 and the ICAO Language Proficiency Requirements Guide which contains various provisions relating to language proficiency training and testing was published in 2004. According to these criteria, pilots and air traffic controllers must have at least Operational Level 4 English level in order to have necessary skills so that they can handle from routine to emergency and non-routine situations. On 18 February 2011, Directorate General of Civil Aviation (SHGM) enforced the regulation that all pilots and air traffic controllers need to pass the Operational Level 4 exam. The aim of this research is to analyze the English lesson contents applied in higher education institutions that provide education in the field of pilotage and air traffic control in Turkey within the scope of the language proficiency criteria set by ICAO. The research data were collected through the document review which is one of the qualitative research methods and analyzed by content analysis. While the target population of the research is the higher education institutions that provide education in the field of aviation in Turkey, the institutions that provide pilot and air traffic controller training constitute the sample

Kaynakça

 • Christensen, Larry B., Johnson, Burke R., ve Turner, Lisa A. (2011). Research Methods, Design, and Analysis. Boston:Pearson
 • Douglas, Dan. (2000). Assessing Languages for
 • Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University Press. Grishman, Ralph. (2014). Analyzing Language in Domains. Restricted Lawrence Erlbaum. Hillsdale N.J.:
 • Hutchinson, Tom., ve Alan, Water. (2009). English for Specific Purposes: A Learning-centered Approach. University Press. Cambridge
 • Krashen, Stephen D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. New York: Pergamon Press.
 • Krivonos, Paul D. (2007). Communication In Aviation Safety: Lessons Learned And Lessons Required, Regional Seminar of the Australia and New Zealand Societies of Air Safety Investigators, 4. Language Testing Criteria for Global Harmonization, ICAO Cir 318, (2009)
 • Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements, Doc 9836, (2010).
 • Orasanu, J., Davison, J., and Fischer, U. (1997).
 • What Did He Say? Culture and Language Barriers to efficient Communication in Global Aviation, International Symposium on Aviation Psychology, 673-678. Merriam, Sharan B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education.
 • San Francisco: Jossey-Bass Sexton, J. B. and Helmreich, R. (1999). Analyzing Cockpit
 • Between Language, Performance, Error, and Workload. International Symposium on Aviation Psychology, 689-695 Links SHY 65-01 31 Ocak (2007) Tarihli 26420 Sayılı
 • Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği

Ayrıntılar

Diğer ID JA49GR65SC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Emin USLU
MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu,

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { suhad557341, journal = {Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2548-0464}, address = {bilgi@suhad.org}, publisher = {Sürdürülebilir Havacılık Araştırma Derneği}, year = {2018}, volume = {3}, number = {1}, pages = {42 - 54}, title = {TÜRKİYE’DE PİLOTAJ VE HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİNİN ICAO DİL YETERLİLİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Uslu, Mehmet Emin} }
APA Uslu, M. E. (2018). TÜRKİYE’DE PİLOTAJ VE HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİNİN ICAO DİL YETERLİLİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ . Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 42-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhad/issue/44810/557341
MLA Uslu, M. E. "TÜRKİYE’DE PİLOTAJ VE HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİNİN ICAO DİL YETERLİLİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ" . Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 42-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhad/issue/44810/557341>
Chicago Uslu, M. E. "TÜRKİYE’DE PİLOTAJ VE HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİNİN ICAO DİL YETERLİLİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ". Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 42-54
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE PİLOTAJ VE HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİNİN ICAO DİL YETERLİLİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ AU - Mehmet EminUslu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 54 VL - 3 IS - 1 SN - -2548-0464 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE’DE PİLOTAJ VE HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİNİN ICAO DİL YETERLİLİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ %A Mehmet Emin Uslu %T TÜRKİYE’DE PİLOTAJ VE HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİNİN ICAO DİL YETERLİLİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ %D 2018 %J Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi %P -2548-0464 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Uslu, Mehmet Emin . "TÜRKİYE’DE PİLOTAJ VE HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİNİN ICAO DİL YETERLİLİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ". Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (Mart 2018): 42-54 .
AMA Uslu M. E. TÜRKİYE’DE PİLOTAJ VE HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİNİN ICAO DİL YETERLİLİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. SÜHAD. 2018; 3(1): 42-54.
Vancouver Uslu M. E. TÜRKİYE’DE PİLOTAJ VE HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİNİN ICAO DİL YETERLİLİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi. 2018; 3(1): 42-54.
IEEE M. E. Uslu , "TÜRKİYE’DE PİLOTAJ VE HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİNİN ICAO DİL YETERLİLİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ", Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 42-54, Mar. 2018