BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 78 - 87, 01.12.2018

Öz

Bir ülkenin politik gücünü, büyük oranda silahlı kuvvetleri ve bu kuvveti destekleyen güçlü bir savunma sanayiinin varlığı belirlemektedir. Türkiye, jeopolitik olarak dünyanın en riskli bölgelerinin birinde yer almaktadır. Maruz kaldığı tehditler nedeniyle ülkemiz, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren caydırıcı bir askerî güce sahip olmayı amaçlamıştır. 3238 sayılı kanun ile 1985 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın kuruluşu ile Türk Savunma Sanayii sektörü sürekli bir gelişme içindedir. Bunun yanında, Türk Savunma sanayiinin ürün ve pazar seçenekleri açısından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin tutarlı bir şekilde geliştirilmesi ve ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, Savunma Sanayisinde önde gelen ülkelerin savunma sanayi ve ihracat modelleri göz önünde bulundurularak mevcut savunma sanayisinin ihracat yetkinliğinin geliştirilmesi için öneriler ortaya konulmuştur

Kaynakça

 • Chang, Sea-Jin ve Jin, Sandy Yuan (2016), THE PERFORMANCE OF STATE OWNED ENTERPRISES IN CHINA: An Empirical Analysis of Ownership Control through SASACs, https://bschool.nus.edu.sg/Portals/0/docs/CG IO/soe-china-research-report-2016.pdf. (Erişim 18.09.2017) COMAC (2017), Company Profile, http://english.comac.cc/aboutus/introduc tion/. (Erişim 18.09.2017)
 • Defence World (2015), Russia May Barter Su-24 Aircraft With Argentina For Beef, Wheat, http://www.defenseworld.net/news/11800/R ussia_May_Barter_Su_24_Aircraft_With_A rgentina_For_Beef__Wheat#.Wb_PB2cUlh E. (Erişim 18.09.2017)
 • Defence News (2017), Sukhois for palm oil: Russia and arrangement, http://www.defensenews.com/global/europe/ 2017/08/08/sukhois-for-palm-oil-russia-and- indonesia-announce-new-barter- arrangement/. (Erişim 18.09.2017) barter
 • Defence News (2017), Top 100 for 2017, http://people.defensenews.com/top-100/. (Erişim 18.09.2017)
 • Defence World (2015), Russia May Barter Su-24 Aircraft With Argentina For Beef, Wheat, http://www.defenseworld.net/news/11800/R ussia_May_Barter_Su_24_Aircraft_With_A rgentina_For_Beef__Wheat#.Wb_PB2cUlh E. (Erişim 18.09.2017)
 • DSCA (2015), Fiscal Year 2015 Sales Exceed $47B, https://www.dsca.mil/news-media/news- archive/fiscal-year-2015-sales-exceed-47b. (Erişim 18.09.2017)
 • Pointe Bello (2016), Blurred Lines: Military-Civil Fusion and the “Going Out” of China’s Defense Industry, https://static1.squarespace.com/static/56992 5bfe0327c837e2e9a94/t/593dad0320099e64 e1ca92a5/1497214574912/062017_Pointe+ Bello_Military+Civil+Fusion+Report.pdf. (Erişim 18.09.2017)
 • Resmî Gazete (2013), X. Kalkınma Planı (2014- 2018), www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20 130706M1-1-1.doc. (Erişim 18.09.2017)
 • SaSad (2016), SaSad Performans Raporu 2016, http://www.sasad.org.tr/uploaded/Sasad- Performans-Raporu-2016.pdf. 18.09.2017) (Erişim
 • SIPRI (2016), Trends in International Arms Transfers, 2016, https://www.sipri.org/sites/default/files/Tren ds-in-international-arms-transfers- 2016.pdf. (Erişim 18.09.2017)
 • Spiegel (2014), Berlin Backs Large Defense Deal with http://www.spiegel.de/international/germany /germany-backing-billion-euro-defense-deal- with-saudi-arabia-a-950759.html. 18.09.2017) Arabia, (Erişim SSİ (2017), Hakkımızda, http://www.turksavunmasanayi.gov.tr/tr. (Erişim 18.09.2017)
 • SSM (2016), Yıllık Faaliyet Raporu – 2016,
 • http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/Faaliyet %20Raporlar/2016%20Y%C4%B1l%C4%B 1%20Faaliyet%20Raporu.PDF. 18.09.2017) (Erişim
 • The Times of Israel (2016), Final plane in billion- dollar deal with Italy lands in Israel, https://www.timesofisrael.com/final-plane- in-billion-dollar-deal-with-italy-lands-in- israel/. (Erişim 18.09.2017)
 • TASAM (2008), Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, http://www.tsv2023.org/. (Erişim 18.09.2017)
 • TDA (2017), Hakkımızda, http://tda.gov.tr/Tda. (Erişim 18.09.2017) TSKGV (2017), Hakkımızda, http://www.tskgv.org.tr/. 18.09.2017) (Erişim

PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF TURKISH DEFENSE INDUSTRY EXPORTS

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 78 - 87, 01.12.2018

Öz

The political power of an country is substantially determined by the existence of military forces and a strong defense industry that supports this force.Turkey is located in one of the world's most geopolitically risky region. Our country aims to have a deterrent military power due to the threats from the foundation of the Republic. With the law numbered 3238, in 1985, the establishment of the Undersecretariat of Defense Industry and the Turkish Defense Industry sector are in a continuous development. In addition, Turkish defense industry has a considerable potential in terms of product and market options. There is a need for new ways to improve this potential consistently and to increase export potential. This study examines the defense industry and export models of the leading countries in the Defense Industry and presents a new model proposal for increasing the export competence of the existing defense industry in our country

Kaynakça

 • Chang, Sea-Jin ve Jin, Sandy Yuan (2016), THE PERFORMANCE OF STATE OWNED ENTERPRISES IN CHINA: An Empirical Analysis of Ownership Control through SASACs, https://bschool.nus.edu.sg/Portals/0/docs/CG IO/soe-china-research-report-2016.pdf. (Erişim 18.09.2017) COMAC (2017), Company Profile, http://english.comac.cc/aboutus/introduc tion/. (Erişim 18.09.2017)
 • Defence World (2015), Russia May Barter Su-24 Aircraft With Argentina For Beef, Wheat, http://www.defenseworld.net/news/11800/R ussia_May_Barter_Su_24_Aircraft_With_A rgentina_For_Beef__Wheat#.Wb_PB2cUlh E. (Erişim 18.09.2017)
 • Defence News (2017), Sukhois for palm oil: Russia and arrangement, http://www.defensenews.com/global/europe/ 2017/08/08/sukhois-for-palm-oil-russia-and- indonesia-announce-new-barter- arrangement/. (Erişim 18.09.2017) barter
 • Defence News (2017), Top 100 for 2017, http://people.defensenews.com/top-100/. (Erişim 18.09.2017)
 • Defence World (2015), Russia May Barter Su-24 Aircraft With Argentina For Beef, Wheat, http://www.defenseworld.net/news/11800/R ussia_May_Barter_Su_24_Aircraft_With_A rgentina_For_Beef__Wheat#.Wb_PB2cUlh E. (Erişim 18.09.2017)
 • DSCA (2015), Fiscal Year 2015 Sales Exceed $47B, https://www.dsca.mil/news-media/news- archive/fiscal-year-2015-sales-exceed-47b. (Erişim 18.09.2017)
 • Pointe Bello (2016), Blurred Lines: Military-Civil Fusion and the “Going Out” of China’s Defense Industry, https://static1.squarespace.com/static/56992 5bfe0327c837e2e9a94/t/593dad0320099e64 e1ca92a5/1497214574912/062017_Pointe+ Bello_Military+Civil+Fusion+Report.pdf. (Erişim 18.09.2017)
 • Resmî Gazete (2013), X. Kalkınma Planı (2014- 2018), www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20 130706M1-1-1.doc. (Erişim 18.09.2017)
 • SaSad (2016), SaSad Performans Raporu 2016, http://www.sasad.org.tr/uploaded/Sasad- Performans-Raporu-2016.pdf. 18.09.2017) (Erişim
 • SIPRI (2016), Trends in International Arms Transfers, 2016, https://www.sipri.org/sites/default/files/Tren ds-in-international-arms-transfers- 2016.pdf. (Erişim 18.09.2017)
 • Spiegel (2014), Berlin Backs Large Defense Deal with http://www.spiegel.de/international/germany /germany-backing-billion-euro-defense-deal- with-saudi-arabia-a-950759.html. 18.09.2017) Arabia, (Erişim SSİ (2017), Hakkımızda, http://www.turksavunmasanayi.gov.tr/tr. (Erişim 18.09.2017)
 • SSM (2016), Yıllık Faaliyet Raporu – 2016,
 • http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/Faaliyet %20Raporlar/2016%20Y%C4%B1l%C4%B 1%20Faaliyet%20Raporu.PDF. 18.09.2017) (Erişim
 • The Times of Israel (2016), Final plane in billion- dollar deal with Italy lands in Israel, https://www.timesofisrael.com/final-plane- in-billion-dollar-deal-with-italy-lands-in- israel/. (Erişim 18.09.2017)
 • TASAM (2008), Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, http://www.tsv2023.org/. (Erişim 18.09.2017)
 • TDA (2017), Hakkımızda, http://tda.gov.tr/Tda. (Erişim 18.09.2017) TSKGV (2017), Hakkımızda, http://www.tskgv.org.tr/. 18.09.2017) (Erişim

Ayrıntılar

Diğer ID JA98JN33SJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Uğur KAKAŞÇI Bu kişi benim

Bülent ORHAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA KAKAŞÇI, U., & ORHAN, B. (2018). TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER. Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, 3(2), 78-87.
AMA KAKAŞÇI U, ORHAN B. TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER. SÜHAD. Aralık 2018;3(2):78-87.
Chicago KAKAŞÇI, Uğur, ve Bülent ORHAN. “TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER”. Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi 3, sy. 2 (Aralık 2018): 78-87.
EndNote KAKAŞÇI U, ORHAN B (01 Aralık 2018) TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER. Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi 3 2 78–87.
IEEE U. KAKAŞÇI ve B. ORHAN, “TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER”, SÜHAD, c. 3, sy. 2, ss. 78–87, 2018.
ISNAD KAKAŞÇI, Uğur - ORHAN, Bülent. “TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER”. Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi 3/2 (Aralık 2018), 78-87.
JAMA KAKAŞÇI U, ORHAN B. TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER. SÜHAD. 2018;3:78–87.
MLA KAKAŞÇI, Uğur ve Bülent ORHAN. “TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER”. Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy. 2, 2018, ss. 78-87.
Vancouver KAKAŞÇI U, ORHAN B. TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER. SÜHAD. 2018;3(2):78-87.