PDF BibTex RIS Kaynak Göster

HAVALİMANI YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 88 - 109, 01.12.2018

Öz

Havalimanları oldukça geniş alanlara yayılmış, birbiri ile bütünleşik birçok işlevi bir arada ya da ayrı ayrı gerçekleştiren; bölümlere ayrılmış ve bu bölümlerin genellikle ayrı binalar halinde görüldüğü yerleşkelerdir. Bu yerleşkeler yolcu taleplerine bağlı olarak kullanılır. Havalimanlarının kullanılma oranı bir bölgenin ticaretinin ve ekonomisinin gerek üretim gerekse hizmet olarak ne kadar geliştiğini ve gelişeceğini anlatan bir göstergedir. Havalimanları işletme şartları düşünülerek planlanır, geleceğe dönük olarak kolaylıkla işletilebilecek şekilde tasarlanır ve yapılırlar. Sürdürülebilir bir havalimanı yönetimi, anahtar etmenlerin neler olduğunun, planlanma, tasarım, yapım ve işletme ömrü evreleri boyunca bilinmesi ile mümkün olur. Bu çalışmada, sürdürülebilir bir havalimanının hangi etmenlere odaklanarak planlanıp, projelendirilip, işletileceği geniş bir bakış açısı ile tanımlanmış; ana hatları ile ortaya konulmuş ve bütünsel bir yaklaşım içinde sunulmuştur

Kaynakça

 • 'Airport Sustainability, A Holistic Approach to Effective Airport Management', 2005, https://www.aci- na.org/static/entransit/Sustainability%20White %20Paper.pdf, Erişim Tarihi: 09/09/2018
 • Anthony Zanettii, Roberto Sabatini, Alessandro Gard, 'Introducing green life cycle management in the civil aviation industry: the state-of-the-art and the future', 2016, International Journal of Sustainable Aviation, Vol. 2, No. 4
 • Antonın Kazda, Robert E. Caves, 'AIRPORT DESIGN AND OPERATION', 2007, Elsevier, Pages 21 - 41
 • APPENDIX 1. TABLES RELATING TO THE WORLD OF AIR TRANSPORT IN 2015', 2016, https://www.icao.int/annual-report- 2015/Documents/Appendix_1_en.pdf, Pages 20-35
 • Birol Kılkış, Şiir Kılkış, 'New exergy metrics for energy, environment, and economy nexus and optimum design model for nearly-zero exergy airport (nZEXAP) systems', 2016, Energy, Vol 140, Pages 1329-1349
 • Birol Kılkış, 'Energy consumption and CO2emission responsibilities of terminalbuildings: A case study for the future Istanbul International Airport', 2014, Energy and Buildings, Vol 76, Pages 109–118
 • Brian Edwards, 'The Modern Airport Terminal', 2005, Spon Press,
 • Caitlin Stephenson, Gui Lohmann, Bojana Spasojevic, 'Stakeholder engagement in the development of international air services: A case study on Adelaide Airport', 2018, Journal of Air Transport Management, Vol 71, Pages 45–54
 • Dejan Paliska, Samo Drobne, Giuseppe Borruso, Massimo Gardina, Dasa Fabjan, 'Passengers' airport choice and airports' catchment area analysis in cross-border Upper Adriatic multi- airport region', 2016, Journal of Air Transport Management, Volume 57, Pages 143 - 154
 • George C.L. Bezerra, Carlos F. Gomes, 'Performance measurement practices in airports: Multidimensionality and utilization patterns', 2018, Journal of Air Transport Management, Vol 70, Pages 113–125
 • Erol İmre, 'Türkiye’de Yap-İşlet-Devret Modeli, Yasal Çatısı, Uygulaması', Ocak 2001, http://archive.is/V8av1, Erişim Tarihi: 10/09/2018
 • Eva Maleviti, Evan Stamoulis, 'Environmental management in aviation and aerospace industries: a baseline analysis on employees’ perspectives', 2017, International Journal of Sustainable Aviation, Vol. 3, No. 2 Pages 155
 • Fiona Berry, Sarah Gillhespy, Jean Rogers, 'ACRP Synthesis 10: Airport Sustainability Practices', 2008, https://crp.trb.org/acrp0267/acrp- synthesis-10-airport-sustainability-practices/, Erişim Tarihi: 09/09/2018
 • Hikmet Karakoç, Alper Dalkıran, 'Sürdürülebilir Havalimanları Sunum Notları - Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Çalıştayı', Şubat 2017, http://www.gtu.edu.tr/icerik/8/5337/display.as px?languageId=1, Erişim Tarihi: 11/09/2018
 • Hikmet Karakoç, Burhan Işıklı, Ferhat Atmaca, Serkan Toka, Şenol Kaba, 'Uçaklarda İç Hava Kalitesi ve Neden Olabileceği Problemler', 2005, 7. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi/TESKON,
 • Ian Humphreys, 'Organizational and growth trends in air transport', 2003, Towards Sustainable Aviation, Earthscan Publications, Pages 20-35
 • 'IATA Sustainable Alternative Jet Fuels Strategy', 2008, https://www.iata.org/whatwedo/environment/ Documents/sustainable_alternative_jet_fuels_ strategy.pdf, Erişim Tarihi: 08/09/2018
 • James H. Grothaus, Thomas J. Helms, Shaun Germolus, Dave Beaver, Kevin Carlson, Tim Callister, 'Guidebook for Managing Small Airports', 2009, Transportation Research Board, Pages 8-89
 • Kenneth M. Amaeshi, Andrew Crane, 'Stakeholder Engagement: A Mechanism for Sustainable Aviation', 2005, Corporate Social
 • Ken Hume, Adrian Watson, 'The human health impacts of aviation', 2003, Towards Sustainable Aviation, Earthscan Publications, Pages 48-76
 • 'LEED is green building', 2018, https://new.usgbc.org/leed, Erişim Tarihi: 26/09/2018
 • Marci Greenberger, 'Sustainable Airport Construction Practices', 2011, Transportation Research Board, Pages 3-4
 • Maria Emília Baltazara, Tiago Rosaa, Jorge Silvaa, 'Global decision support for airport performance and efficiency assessment', 2018, Journal of Air Transport Management, Vol 71, Pages 220–242
 • Michael Pitt, Andrew Smith, 'Waste management efficiency at UKairports', 2003, Journal of Air Transport Management, Vol 9, Pages 103–111
 • Michael Bagshaw, 'Cosmic Radiation in Commercial Aviation', Mayıs 2008, Travel Medicine and Infectious Disease, Volume 6, Issue 3, Pages 125-127
 • Nigel Halpern, Anne Graham, 'Airport route development: A survey of current practice', 2015, Tourism Management, Vol 46, 213-221
 • Norman L.Carter, 'Transportation noise, sleep, and possible after-effects', Mart 1995, Environment International, Volume 22, Issue 1, 1996, Pages 105-116
 • Norman J. Ashford, Saleh Mumayiz, Paul H. Wright, 'Airport Engineering', 2011, Joh Wiley, Pages 22 - 70
 • 'ORAT', , https://www.arup.com/- /media/arup/files/publications/o/orat_cap_stat _07022016.pdf, Erişim Tarihi: 10/09/2018
 • 'Operational Readiness and Airport Transfer - ORAT', https://www.fraport.com/content/fraport/en/mi sc/binaer/fraport-group/fraport/fraport- worldwide1/products/orat/jcr:content.file/prod uktdatenblatt-orat_online.pdf, Erişim Tarihi: 10/09/2018
 • Richard T. Ellison, 'Airborne Influenza Transmission', Şubat 2018
 • Robert Horonjeff, Francis X. McKelvey, William J. Sproule, Seth B. Young, 'Planning and Design of Airports', 2010, Mc Graw Hill, Pages 543, 573
 • Rosemarie Andolino, Sam Mehta, Ken Westlake, Doug Widener, 'Sustainable Airport Manual', 2013, CDA - Chicago Department of Aviation, Page PL2-PL24, DC3-DC189
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 28, 443, 444, 446, 448, 449, 455, 461, 478, 485, 498, 511, 513, 521, 552, 834
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 35, 261, 640, 641, 643, 349, 359, 364, 269, 454, 239, 389, 393, 2911, 407, 432, 433
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 456, 696
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 28, 443, 444, 446, 448, 449, 455, 461, 478, 485, 498, 511, 513, 521, 552, 834
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 59, 384, 385, 696, 705, 727, 799, 800, 819, 822, 823, 828, 829, 831, 834, 835, 841, 842, 848, 850, 854, 2876
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 597, 478, 570, 49, 586, 552, 547, 539, 546, 901, 900, 898
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 395, 831, 878, 877, 875, 900, 898, 706, 799, 848, 443, 449, 270, 511, 869, 359, 374, 369
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 130, 2824
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 1, 217
 • Stephen Isona, Graham Francisa, Ian Humphreys, Richard Page, 'UK regional airport commercialisation and privatisation: 25 years on', Kasım 2011, Journal of Transport Geography, Pages 1341-1349
 • Steven C. Martin, 'Passenger Air Service Development Techniques', 2009, https://www.aci- na.org/static/entransit/acrp_passenger_air_ser vice_development.pdf, Pages 22-30
 • Şan Kılkış, Şiir Kılkış, 'Benchmarking airports based on a sustainability ranking index', 2016, Journal of Cleaner Production, Vol 130, Pages 248-259
 • Şan Kılkış, Şiir Kılkış, 'A sustainable aviation sector index to benchmark the landside and airside based on airport-airline pairs', 2017, International Journal of Sustainable Aviation, Vol. 3, No. 3
 • Responsibility and Environmental Management, Vol 13, Pages 245–260
 • 'The FIDIC Suite of Contracts', 2007, http://fidic.org/sites/default/files/FIDIC_Suite _of_Contracts_0.pdf, Erişim Tarihi: 10/09/2018
 • Waleed Youssef, 'TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik Raporu', 2011, http://www.esenbogaairport.com/en- EN/Documents/Surdur10.pdf, Erişim Tarihi: 09/09/2018, Sayfa 22
 • '2036 Forecast Reveals Air Passengers Will Nearly Double to 7.8 Billion', Ekim 2017, https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2017 -10-24-01.aspx, Erişim Tarihi: 08/09/2018

-

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 88 - 109, 01.12.2018

Öz

Airports are quite big campuses, divided into the groups of buildings, generally separated groups of buildings which are achieving lots of functions, both integrated and stand alone. These campuses are using by the demands of the passengers. Airport usage statistics should be understood as a vital index of the how the local trade, economy, production, and services developed and how this trend will develop. Airports do plan by the operational conditions, design to be operated easily in the future, and build. A sustainable airport management can be achieved by knowing of the key factors during the planning, designing, building, and operating in life cycle phases. This paper describes factors to focus for planning, projecting, and operating of the sustainable airport as a wide point of view; exposed in outlines and represented in a holistic approach

Kaynakça

 • 'Airport Sustainability, A Holistic Approach to Effective Airport Management', 2005, https://www.aci- na.org/static/entransit/Sustainability%20White %20Paper.pdf, Erişim Tarihi: 09/09/2018
 • Anthony Zanettii, Roberto Sabatini, Alessandro Gard, 'Introducing green life cycle management in the civil aviation industry: the state-of-the-art and the future', 2016, International Journal of Sustainable Aviation, Vol. 2, No. 4
 • Antonın Kazda, Robert E. Caves, 'AIRPORT DESIGN AND OPERATION', 2007, Elsevier, Pages 21 - 41
 • APPENDIX 1. TABLES RELATING TO THE WORLD OF AIR TRANSPORT IN 2015', 2016, https://www.icao.int/annual-report- 2015/Documents/Appendix_1_en.pdf, Pages 20-35
 • Birol Kılkış, Şiir Kılkış, 'New exergy metrics for energy, environment, and economy nexus and optimum design model for nearly-zero exergy airport (nZEXAP) systems', 2016, Energy, Vol 140, Pages 1329-1349
 • Birol Kılkış, 'Energy consumption and CO2emission responsibilities of terminalbuildings: A case study for the future Istanbul International Airport', 2014, Energy and Buildings, Vol 76, Pages 109–118
 • Brian Edwards, 'The Modern Airport Terminal', 2005, Spon Press,
 • Caitlin Stephenson, Gui Lohmann, Bojana Spasojevic, 'Stakeholder engagement in the development of international air services: A case study on Adelaide Airport', 2018, Journal of Air Transport Management, Vol 71, Pages 45–54
 • Dejan Paliska, Samo Drobne, Giuseppe Borruso, Massimo Gardina, Dasa Fabjan, 'Passengers' airport choice and airports' catchment area analysis in cross-border Upper Adriatic multi- airport region', 2016, Journal of Air Transport Management, Volume 57, Pages 143 - 154
 • George C.L. Bezerra, Carlos F. Gomes, 'Performance measurement practices in airports: Multidimensionality and utilization patterns', 2018, Journal of Air Transport Management, Vol 70, Pages 113–125
 • Erol İmre, 'Türkiye’de Yap-İşlet-Devret Modeli, Yasal Çatısı, Uygulaması', Ocak 2001, http://archive.is/V8av1, Erişim Tarihi: 10/09/2018
 • Eva Maleviti, Evan Stamoulis, 'Environmental management in aviation and aerospace industries: a baseline analysis on employees’ perspectives', 2017, International Journal of Sustainable Aviation, Vol. 3, No. 2 Pages 155
 • Fiona Berry, Sarah Gillhespy, Jean Rogers, 'ACRP Synthesis 10: Airport Sustainability Practices', 2008, https://crp.trb.org/acrp0267/acrp- synthesis-10-airport-sustainability-practices/, Erişim Tarihi: 09/09/2018
 • Hikmet Karakoç, Alper Dalkıran, 'Sürdürülebilir Havalimanları Sunum Notları - Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Çalıştayı', Şubat 2017, http://www.gtu.edu.tr/icerik/8/5337/display.as px?languageId=1, Erişim Tarihi: 11/09/2018
 • Hikmet Karakoç, Burhan Işıklı, Ferhat Atmaca, Serkan Toka, Şenol Kaba, 'Uçaklarda İç Hava Kalitesi ve Neden Olabileceği Problemler', 2005, 7. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi/TESKON,
 • Ian Humphreys, 'Organizational and growth trends in air transport', 2003, Towards Sustainable Aviation, Earthscan Publications, Pages 20-35
 • 'IATA Sustainable Alternative Jet Fuels Strategy', 2008, https://www.iata.org/whatwedo/environment/ Documents/sustainable_alternative_jet_fuels_ strategy.pdf, Erişim Tarihi: 08/09/2018
 • James H. Grothaus, Thomas J. Helms, Shaun Germolus, Dave Beaver, Kevin Carlson, Tim Callister, 'Guidebook for Managing Small Airports', 2009, Transportation Research Board, Pages 8-89
 • Kenneth M. Amaeshi, Andrew Crane, 'Stakeholder Engagement: A Mechanism for Sustainable Aviation', 2005, Corporate Social
 • Ken Hume, Adrian Watson, 'The human health impacts of aviation', 2003, Towards Sustainable Aviation, Earthscan Publications, Pages 48-76
 • 'LEED is green building', 2018, https://new.usgbc.org/leed, Erişim Tarihi: 26/09/2018
 • Marci Greenberger, 'Sustainable Airport Construction Practices', 2011, Transportation Research Board, Pages 3-4
 • Maria Emília Baltazara, Tiago Rosaa, Jorge Silvaa, 'Global decision support for airport performance and efficiency assessment', 2018, Journal of Air Transport Management, Vol 71, Pages 220–242
 • Michael Pitt, Andrew Smith, 'Waste management efficiency at UKairports', 2003, Journal of Air Transport Management, Vol 9, Pages 103–111
 • Michael Bagshaw, 'Cosmic Radiation in Commercial Aviation', Mayıs 2008, Travel Medicine and Infectious Disease, Volume 6, Issue 3, Pages 125-127
 • Nigel Halpern, Anne Graham, 'Airport route development: A survey of current practice', 2015, Tourism Management, Vol 46, 213-221
 • Norman L.Carter, 'Transportation noise, sleep, and possible after-effects', Mart 1995, Environment International, Volume 22, Issue 1, 1996, Pages 105-116
 • Norman J. Ashford, Saleh Mumayiz, Paul H. Wright, 'Airport Engineering', 2011, Joh Wiley, Pages 22 - 70
 • 'ORAT', , https://www.arup.com/- /media/arup/files/publications/o/orat_cap_stat _07022016.pdf, Erişim Tarihi: 10/09/2018
 • 'Operational Readiness and Airport Transfer - ORAT', https://www.fraport.com/content/fraport/en/mi sc/binaer/fraport-group/fraport/fraport- worldwide1/products/orat/jcr:content.file/prod uktdatenblatt-orat_online.pdf, Erişim Tarihi: 10/09/2018
 • Richard T. Ellison, 'Airborne Influenza Transmission', Şubat 2018
 • Robert Horonjeff, Francis X. McKelvey, William J. Sproule, Seth B. Young, 'Planning and Design of Airports', 2010, Mc Graw Hill, Pages 543, 573
 • Rosemarie Andolino, Sam Mehta, Ken Westlake, Doug Widener, 'Sustainable Airport Manual', 2013, CDA - Chicago Department of Aviation, Page PL2-PL24, DC3-DC189
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 28, 443, 444, 446, 448, 449, 455, 461, 478, 485, 498, 511, 513, 521, 552, 834
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 35, 261, 640, 641, 643, 349, 359, 364, 269, 454, 239, 389, 393, 2911, 407, 432, 433
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 456, 696
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 28, 443, 444, 446, 448, 449, 455, 461, 478, 485, 498, 511, 513, 521, 552, 834
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 59, 384, 385, 696, 705, 727, 799, 800, 819, 822, 823, 828, 829, 831, 834, 835, 841, 842, 848, 850, 854, 2876
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 597, 478, 570, 49, 586, 552, 547, 539, 546, 901, 900, 898
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 395, 831, 878, 877, 875, 900, 898, 706, 799, 848, 443, 449, 270, 511, 869, 359, 374, 369
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 130, 2824
 • 'SAGA - Sustainable Practices', 2015, http://www.airportsustainability.org/practice/, Practice, 1, 217
 • Stephen Isona, Graham Francisa, Ian Humphreys, Richard Page, 'UK regional airport commercialisation and privatisation: 25 years on', Kasım 2011, Journal of Transport Geography, Pages 1341-1349
 • Steven C. Martin, 'Passenger Air Service Development Techniques', 2009, https://www.aci- na.org/static/entransit/acrp_passenger_air_ser vice_development.pdf, Pages 22-30
 • Şan Kılkış, Şiir Kılkış, 'Benchmarking airports based on a sustainability ranking index', 2016, Journal of Cleaner Production, Vol 130, Pages 248-259
 • Şan Kılkış, Şiir Kılkış, 'A sustainable aviation sector index to benchmark the landside and airside based on airport-airline pairs', 2017, International Journal of Sustainable Aviation, Vol. 3, No. 3
 • Responsibility and Environmental Management, Vol 13, Pages 245–260
 • 'The FIDIC Suite of Contracts', 2007, http://fidic.org/sites/default/files/FIDIC_Suite _of_Contracts_0.pdf, Erişim Tarihi: 10/09/2018
 • Waleed Youssef, 'TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik Raporu', 2011, http://www.esenbogaairport.com/en- EN/Documents/Surdur10.pdf, Erişim Tarihi: 09/09/2018, Sayfa 22
 • '2036 Forecast Reveals Air Passengers Will Nearly Double to 7.8 Billion', Ekim 2017, https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2017 -10-24-01.aspx, Erişim Tarihi: 08/09/2018

Ayrıntılar

Diğer ID JA26TG63UM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Alper DALKIRAN Bu kişi benim
Hill International Inc., Maskat, Umman,

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { suhad557350, journal = {Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2548-0464}, address = {bilgi@suhad.org}, publisher = {Sürdürülebilir Havacılık Araştırma Derneği}, year = {2018}, volume = {3}, number = {2}, pages = {88 - 109}, title = {HAVALİMANI YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK}, key = {cite}, author = {Dalkıran, Alper} }
APA Dalkıran, A. (2018). HAVALİMANI YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK . Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 88-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhad/issue/44811/557350
MLA Dalkıran, A. "HAVALİMANI YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK" . Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 88-109 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhad/issue/44811/557350>
Chicago Dalkıran, A. "HAVALİMANI YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK". Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 88-109
RIS TY - JOUR T1 - HAVALİMANI YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AU - AlperDalkıran Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 109 VL - 3 IS - 2 SN - -2548-0464 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi HAVALİMANI YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK %A Alper Dalkıran %T HAVALİMANI YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK %D 2018 %J Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi %P -2548-0464 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Dalkıran, Alper . "HAVALİMANI YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK". Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (Aralık 2018): 88-109 .
AMA Dalkıran A. HAVALİMANI YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK. SÜHAD. 2018; 3(2): 88-109.
Vancouver Dalkıran A. HAVALİMANI YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK. Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi. 2018; 3(2): 88-109.
IEEE A. Dalkıran , "HAVALİMANI YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK", Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 88-109, Ara. 2018