Amaç

Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve ilgili çalışmalara erişebilecekleri bilimsel bir referans kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Derginin temel amacı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki bilimsel literatürü artırmak ve yaymaktır.

Kapsam

Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi yılda üç kez yayınlanana uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. SUJE dergisi eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanına katkı sağlayacak yüksek kaliteli özgün araştırma makaleleri (nicel, nitel) yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.