Amaç ve Kapsam

Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve ilgili çalışmalara erişebilecekleri bilimsel bir referans kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Derginin temel amacı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki bilimsel literatürü artırmak ve yaymaktır.

Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi yılda üç kez yayınlanana uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. SUJE dergisi eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanına katkı sağlayacak yüksek kaliteli özgün araştırma makaleleri (nicel, nitel) yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.