Yazım Kuralları

A) Genel Bilgiler

1. SUJE dergisinin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. SUJE dergisine gönderilen Türkçe yazıların, yayına kabul edildikten sonra İngilizce çevirisi de istenmektedir. Türkçe dilinde yazılan makaleler, Türkçe ve İngilizce tıpkı basımları yayınlanır. İngilizce makalelerin Türkçe formu istenmez. İngilizce gönderilen makalelerde Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.

2. SUJE dergisi yılda 3 kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında çevrimiçi olarak yayınlanır. SUJE dergisinde yalnızca “Özgün Araştırma Makaleleri” yayımlanmaktadır.


B) Yazım Kuralları

1. SUJE dergisine gönderilecek yazılar, APA6 Türkçe ve İngilizce sürümlerinde belirtilen metin içi ve sonu kaynak gösterimi, tablo ve şekil yazımları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

APA6 Türkçe sürümüne ulaşmak için: https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf.

APA6 İngilizce sürümüne ulaşmak için: https://www.apastyle.org/manual. 


2. SUJE dergisine gönderilen yazılarda derginin şablon dosyasında belirtilen açıklamalar dikkate alınarak düzenlenmeli ve SUJE dergisi şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır. 

SUJE dergisi Türkçe şablonu için buraya tıklayınız: https://dergipark.org.tr/download/journal-file/12486

SUJE dergisi İngilizce şablonu için buraya tıklayınız: https://dergipark.org.tr/download/journal-file/12487


3. SUJE dergisi sistemine yüklenen yazıların içerisinde yazar(lar)a ait bilgiler bulunmamalı, aday çalışmaya ait bir açıklama varsa “Editöre Not” bölümünde belirtilmelidir.


4. Yazıda birinci düzey başlıklar 11 punto, sola hizalı, kalın, tümü büyük harf olacak şekilde ayarlanmalı ve sırasıyla şablonda olduğu gibi numaralandırılmalıdır. İkinci düzey ve daha alt düzey başlıklar numaralandırılmaz. Bu başlıklar sola hizalı, 10 punto ve kalın ve yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.


5. Yazının uzunluğu kaynakça dahil olmak üzere 8000 kelimeyi geçmemelidir.


6. TRDİZİN tarafından etik kurul izni gerektiren çalışmalarda etik kurul izninin alındığı toplantı tarihi ve ilgili yazının sayı numarası makalenin yöntem bölümünde belirtilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu bilgiler makale yayına kabul edildikten sonra makalenin giriş sayfası ve son sayfasına dizgi sorumlusu tarafından eklenecektir. 


7. TRDizin kritlerleri gereği Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına ilişkin bilgilerin makale başvurusunda yüklenmesi gerekmektedir. Dergimiz bu bilgileri bir başlık sayfasında istemektedir. Başlık sayfası uygun bir şekilde hazırlanmalı ve yüklenmelidir. Örnek şablonlar aşağıda yer almalıdır.

Türkçe Şablon İçin Tıklayınız

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24939  

İngilizce Şablon İçin Tıklayınız

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24940 


Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.