Yazım Kuralları

A) Genel Bilgiler

1. SUJE dergisinin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. SUJE dergisine gönderilen Türkçe yazıların, yayına kabul edildikten sonra İngilizce çevirisi de istenmektedir. Türkçe dilinde yazılan makaleler, Türkçe ve İngilizce tıpkı basımları yayınlanır. İngilizce makalelerin Türkçe formu istenmez. İngilizce gönderilen makalelerde Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.

2. SUJE dergisi yılda 3 kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında çevrimiçi olarak yayınlanır. SUJE dergisinde yalnızca “Özgün Araştırma Makaleleri” yayımlanmaktadır.


B) Yazım Kuralları

1. SUJE dergisine gönderilecek yazılar, APA6 Türkçe ve İngilizce sürümlerinde belirtilen metin içi ve sonu kaynak gösterimi, tablo ve şekil yazımları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

APA6 Türkçe sürümüne ulaşmak için: https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf.

APA6 İngilizce sürümüne ulaşmak için: https://www.apastyle.org/manual. 


2. SUJE dergisine gönderilen yazılarda derginin şablon dosyasında belirtilen açıklamalar dikkate alınarak düzenlenmeli ve SUJE dergisi şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır. 

SUJE dergisi Türkçe şablonu için buraya tıklayınız: http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/12486

SUJE dergisi İngilizce şablonu için buraya tıklayınız: http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/12487


3. SUJE dergisi sistemine yüklenen yazıların içerisinde yazar(lar)a ait bilgiler bulunmamalı, aday çalışmaya ait bir açıklama varsa “Editöre Not” bölümünde belirtilmelidir.


4. Yazıda birinci düzey başlıklar 11 punto, sola hizalı, kalın, tümü büyük harf olacak şekilde ayarlanmalı ve sırasıyla şablonda olduğu gibi numaralandırılmalıdır. İkinci düzey ve daha alt düzey başlıklar numaralandırılmaz. Bu başlıklar sola hizalı, 10 punto ve kalın ve yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.


5. Yazının uzunluğu kaynakça dahil olmak üzere 8000 kelimeyi geçmemelidir.


C) Değerlendirme Süreci

1. SUJE dergisine gönderilen aday makaleler için izlenen süreç sırasıyla şöyledir;

   a) Yazının SUJE dergisi şablonuna uygunluğunun ve intihal durumunun kontrol edilmesi.

   b) Yazının ilgili alan editörüne iletilmesi.

   c) Yazının alan editörü tarafından kapsamı, bilimsel yayın ilkelerine uygunluğu ve dil/ifade açısından değerlendirilmesi.

   d) Yazının alan editörü tarafından çalışmayı değerlendirme yetkinliğine sahip olan en az iki hakeme gönderilmesi, çalışmanın düzeltme için hakem raporları ile birlikte yazara iletilmesi, yazardan gelen düzeltmelerin incelenmesi sonucunda çalışmanın yayına kabul edilmesi veya reddedilmesi.

   e) Yazının yayına hazırlanması öncesi İntihal durumunun kontrol edilmesi ve mizanpaj için mizanpaj sorumlusuna yazının iletilmesi.


D) Etik Sorumluluklar ve İlkeler

1. Yazarların Etik Sorumlulukları

   a) Yazar(lar)ın yararlandıkları bütün çalışmalara eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

   b) Çalışmaya katkı sağlamayan kişi/kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

  c) Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulundurmamalıdır. Daha önce başka bir yerde yayınlanan makaleler dergimize gönderilmemelidir.


2. Açık Erişim İlkeleri

SUJE dergisi açık erişimli bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. SUJE dergisi, yayımladığı içerikle, bilimin Açık Erişim doğasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Bilinen standartlarda kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” aracılığıyla kullanıma sunar. SUJE dergisi kamu yararı ilkesini temel alır. Hiçbir şekilde yazarlar ve içerik kullanıcılarından ücret talep etmez.


3. İntihal

SUJE dergisine gönderilen tüm aday makaleler iThenticate yazılımı ile taranmaktadır. SUJE dergisine gönderilen bir aday çalışmanın intihal oranı kaynaklar hariç %25’den fazla olamaz. SUJE, akademik intihal taşıyan tüm aday makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir.