Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Teknoloji Çağında Çocuk Yetiştirme Rehberi: Yeni Nesil Çocuk

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 2, 163 - 166, 31.12.2021
https://doi.org/10.54971/synergy.959755

Öz

Tony Ryan tarafından kaleme alınan “Teknoloji Çağında Çocuk Yetiştirme Rehberi Yeni Nesil Çocuk” adlı kitabın, Levent Göktem tarafından çevirisi yapılmıştır. Bu kitap, teknolojinin çok hızlı ilerlediği bu çağda çocuklar ve gençlerin sağlıklı birer birey olarak yetişebilmeleri için teknolojiden nasıl yararlanılabileceği konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır. Kitabın genel olarak; kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüveni yüksek, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık, akılcı ve özgür bireyler olabilmek için nelerin yapılabileceğini ve bu amaçla teknolojiden nasıl yararlanılabileceği konusunda önerilerde bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Arslan, B. ve Nur, E. (2018). Teknolojinin yeni çocuğu: k kuşağı. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), 329-347.
 • Aydın, F. ve Silik, Y. (2018). Teknoloji okuryazarlığı: tarihsel bir betimleme. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 107-126.
 • Kaya, Z. ve Önder, H. (2002). İnternet yoluyla öğretimde ergonomi. Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 48-54.
 • Levin, D. E. (2013). Beyond remote-controlled childhood: Teaching young children in the media age. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
 • Meder, M. (2001). Bilgi toplumu ve toplumsal değişim. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(9), 72-81.
 • Sayan, H. (2016). Okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımı. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 5(13), 67-83.

Book Review: A Guide to Raising a Child in the Technology Age: The New Generation Child

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 2, 163 - 166, 31.12.2021
https://doi.org/10.54971/synergy.959755

Öz

Kaynakça

 • Arslan, B. ve Nur, E. (2018). Teknolojinin yeni çocuğu: k kuşağı. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), 329-347.
 • Aydın, F. ve Silik, Y. (2018). Teknoloji okuryazarlığı: tarihsel bir betimleme. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 107-126.
 • Kaya, Z. ve Önder, H. (2002). İnternet yoluyla öğretimde ergonomi. Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 48-54.
 • Levin, D. E. (2013). Beyond remote-controlled childhood: Teaching young children in the media age. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
 • Meder, M. (2001). Bilgi toplumu ve toplumsal değişim. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(9), 72-81.
 • Sayan, H. (2016). Okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımı. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 5(13), 67-83.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

Ceylan AKCAN

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 3 Temmuz 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA AKCAN, C. (2021). Teknoloji Çağında Çocuk Yetiştirme Rehberi: Yeni Nesil Çocuk. Sinerji Uluslararası Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 163-166. https://doi.org/10.54971/synergy.959755

Derginin tarandığı indeksler: ASOS İndeks, CiteFactor, ERIH PLUS


                                                                     Synergy International Journal of Field Education Research is licensed under Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 4.0 International License