Kitap İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Social Studies Curriculum in Turkey

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 16 - 20, 30.06.2023
https://doi.org/10.54971/synergy.1225924

Öz

The book was published in November 2022 and consists of 14 chapters. The sections are interconnected, parallel. It is based on horizontal and vertical comparison research. The document review method was used. 1924, 1926, 1936, 1948, 1962 (draft) and 1968 primary school programs implemented in primary schools, 1990 Primary School Social Studies Curriculum; 1930, 1931, 1938,1948 secondary school curricula applied in secondary schools, 1969 Secondary School Social Studies Draft Program, 1985 National History, National Geography and Citizenship Curriculum and 1998, 2005 and 2017 Social Studies course curricula applied in primary schools were examined.

Kaynakça

  • Bektaş, Ö. & Turan, R. (ed.). (2022). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programları. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
  • Boyle-Baise, M. & Zevin, J. (2009). Young citizens of the world; Teaching elementary social studies through civic engagement. UK: Routledge Taylor And Francis Group.
  • Ross, E. W., Mathison, S. & Vinson, K. D. (2014). Social studies curriculum and teaching in the era of standardization. E. W. Ross (Ed.), The social studies curriculum içinde. USA: Suny Press.
  • Thornton, S. J. (2008). Continuity and change in social studies curriculum. L. S. Levstik and C.A. Tyson (Ed.), Handbook of research in social studies education (s.15-32) içinde. UK: Routledge Taylor And Francis Group.

Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 16 - 20, 30.06.2023
https://doi.org/10.54971/synergy.1225924

Öz

Kitap Kasım 2022 yılında basılmış olup 14 bölümden oluşmaktadır. Bölümler birbiriyle bağlantılı, paraleldir. Yatay ve dikey karşılaştırma araştırmasına dayanmaktadır. Dokuman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında ilkokullarda uygulanan 1924, 1926, 1936, 1948, 1962(taslak)ve 1968 ilkokul programları, 1990 İlkokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim programı; ortaokullarda uygulanan 1930, 1931, 1938,1948 ortaokul programları, 1969 Ortaokul Sosyal Bilgiler Taslak Programı, 1985 Milli Tarih, Milli coğrafya ve Vatandaşlık Bilgileri dersi öğretim programı ile ilköğretim okullarında uygulanan 1998, 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler dersi öğretim programları incelenmiştir.

Kaynakça

  • Bektaş, Ö. & Turan, R. (ed.). (2022). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programları. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
  • Boyle-Baise, M. & Zevin, J. (2009). Young citizens of the world; Teaching elementary social studies through civic engagement. UK: Routledge Taylor And Francis Group.
  • Ross, E. W., Mathison, S. & Vinson, K. D. (2014). Social studies curriculum and teaching in the era of standardization. E. W. Ross (Ed.), The social studies curriculum içinde. USA: Suny Press.
  • Thornton, S. J. (2008). Continuity and change in social studies curriculum. L. S. Levstik and C.A. Tyson (Ed.), Handbook of research in social studies education (s.15-32) içinde. UK: Routledge Taylor And Francis Group.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

Zeynep CANBABA
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4596-7296
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 28 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
CANBABA, Z. (2023). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları. Sinerji Uluslararası Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(1), 16-20. https://doi.org/10.54971/synergy.1225924

Derginin tarandığı indeksler: ASOS İndeks, CiteFactor, ERIH PLUS